Yaribu 16

1Ma Isireliban wuu te kpuro ta seewa Elimun di ta da gbaburɔ te ba mɔ̀ Sini te ta wãa Elimu ka Sinain baa sɔɔ. Saa dɔma tèn di ba doona Egibitin di, ba kuawa suru tia ka sɔ̃ɔ wɔkura nɔɔbu ba sere tura mi. 2Ma be kpuro ba Mɔwisi ka Aroni wɔkisim wɔri gbaburu mi. 3Ba nɛɛ, n daa sanɔ bo Yinni Gusunɔ u sun go Egibitiɔ mi sa ra raa sinɛ su dĩanu di ni sa kĩ ka yaa. Adama wee, i ka sun na gbabu teni sɔɔ gɔ̃ɔru tu ka sun go bɛsɛ kpuro. 4Yen biru Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, tɛ̃ kon de dĩanu nu nɛɛra wɔllun di nge gura bɛɛ kpuron sɔ̃, kpa tɔmbu ba n da yari bu gure baadomma mɛ̀n bukata ba mɔ tɔ̃ɔ te. Nge mɛya kon ka ben laakari mɛɛri n wa bà n koo nɛn woodaba mɛm nɔɔwa. 5Sɔ̃ɔ nɔɔba tiase, mɛ ba ra guren nɔn yiruwa ba koo gura kpa bu yen sɔmburu ko. 6Ma Mɔwisi ka Aroni ba Isireliba kpuro sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, yoka ye, i ko gia ma Yinni Gusunɔwa u bɛɛ yarama Egibitin di. 7- 8Domi u koo bɛɛ yaa wɛ̃ i tem yèn sɔ̃ u nua i nùn wɔkisimɔ. I n yɛ̃ ma wiya i wɔkisimɔ, n ǹ mɔ bɛsɛ. Sia bururu u koo maa bɛɛ dĩanu wɛ̃ i di i debu, kpa i win yiiko wa. 9Ma Mɔwisi u Aroni sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a Isireliban wuuru kpuro sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, bu susima Yinni Gusunɔ mi, yèn sɔ̃ u ben wɔkinu nua. 10Saa ye Aroni u ka Isireliban wuu te gari mɔ̀, ba sĩira gbaburu gia ba wa wee, Yinni Gusunɔn yiikon girima sɔ̃ɔsira guru wii wuro te sɔɔ. 11Ma Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 12na Isireliban weeweenu nua. A bu sɔ̃ɔwɔ ma yoki yam bere berebu ba koo yaa tem kpa sia bururu bu dĩanu di bu debu kpa bu gia ma nɛna na Gusunɔ ben Yinni. 13Ye n kua yoka yera kusu wuu bakara na ta tɛria sansani ye kpuro sɔɔ. Sisiru bururu ma tem kpuro mu kakoru sãa. 14Saa ye kako te, ta gbera gãa piiminu tɛrie temɔ nge dĩa bimi. N sãa nge guru kpenu nu tem wukiri. 15Ye Isireliba ba ye wa, ba sɔ̃ɔna ba nɛɛ, mba yeni. Domi ba ǹ ye yɛ̃. Mɔwisi u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, yeniwa dĩa ni Yinni Gusunɔ u bɛɛ wɛ̃ɛma i di. 16U nɛɛ, yɛnu yɛ̃ro baawure u koo gurawa mɛ̀n nɔɔ win yɛnugibu ba koo di sɔ̃ɔ teeru nge mɛ ben geera nɛ. 17Ma Isireliba ba kua mɛ. Gaba gura n kpã n kere gabu. 18Yen biru ba ye yĩira. Ma ba deema wi u gura n kpã u ǹ saka sare. Wi u maa gura fiiko u ǹ saka kɔmiɛ. Baawure u wa dee dee nge mɛ̀n nɔɔ u koo di. 19Mɔwisi u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bɛɛn goo u ku de yu tiara sere sisiru bururu. 20Adama ba ǹ Mɔwisigia nua. Ben gaba dera ya tiara sere sisiru bururu ma ya kɔ̃sa ya kɔkɔnu kua. Yera Mɔwisi u ka bu mɔru bara. 21Bururu baatere ba ra gurewa mɛ̀n nɔɔ ba koo di, adama sɔ̃ɔ ù n ye, ya ra yandewa. 22Alusuman sɔ̃ɔ nɔɔba tiase, ben sɔ̃ɔ yirun dim sakawa ba gura. Ben guro gurobu kpuro ba na ba Mɔwisi sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, ba kua mɛ. 23Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Yinni Gusunɔ u gerua u nɛɛ, sia tɔ̃ɔ wɛ̃rarugira te sa ra nùn derie, i sɔnwɔ ye i kĩ i sɔmɛ, kpa i yike ye i kĩ i yike. Kpa i sukum yi sere sia bururu. 24Ba ye yi sere sisiru bururu nge mɛ Mɔwisi u gerua. Ya ǹ maa kɔ̃sa, yu sere kɔkɔnu ko. 25Mɔwisi u nɛɛ, i ye dio domi tɔ̃ɔ wɛ̃rarugira te i ko Yinni Gusunɔ deria. Gisɔ i ǹ ye wasi temɔ. 26Sɔ̃ɔ nɔɔba tia i ko n da ye gure. Adama sɔ̃ɔ nɔɔba yiruse, tɔ̃ɔ wɛ̃rarugira. Te sɔɔra i ǹ ko ye wa i gura. 27Ka mɛ, sɔ̃ɔ nɔɔba yiruse te, tɔn ben gaba yara bu wa bu ka gura adama ba ǹ gãanu wa. 28Yera Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, sere domma i ko i n nɛn gere ka nɛn woodaba yinamɔ. 29I yaayo ma nɛ, Yinni Gusunɔ na bɛɛ tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru wɛ̃. Yen sɔ̃na na ra bɛɛ sɔ̃ɔ yirun dĩanu wɛ̃ sɔ̃ɔ nɔɔba tiase. I de bɛɛn baawure u sina u ku yari win wãa yerun di u sɔmburu ko sɔ̃ɔ nɔɔba yiruse te sɔɔ. 30Ma tɔn be, ba wɛ̃ra tɔ̃ɔ te sɔɔ. 31Isireliba ba dĩa ni soka ka ben barum manna. Yen tubusiana, mba yeni. Ya sãawa nge dĩa bima kpika piibu. À n denda, ya dowa nge kira te ba kua ka tim. 32Sɔ̃ɔ teeru Mɔwisi u nɛɛ, wooda wee ye Yinni Gusunɔ u bɛɛ wɛ̃ɛmɔ. I manna beruo, sɔ̃ɔ teerun dim saka bɛɛn bibun bweserun sɔ̃ bu ka wa dĩa ni u bɛɛ wɛ̃ i di gbaburɔ sanam mɛ u bɛɛ yarama Egibitin di. 33Mɔwisi u maa Aroni sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a wekeru garu tama a manna doke sɔ̃ɔ teerun dim saka, kpa a tu yi Yinni Gusunɔn sãa yerɔ, kpa ya n berua bɛɛn bibun bweserun sɔ̃. 34Ma Aroni u ye sua u yi woodan kpakororun wuswaaɔ kpa ya n berua nge mɛ Yinni Gusunɔ u Mɔwisi wooda wɛ̃ u ko. 35Isireliba ba manna ye diwa wɔ̃ɔ weeru, sere ba ka tura Kananin tem nɔɔ bura yerɔ, tem mɛ̀ sɔɔ ba koo du ba n wãa. 36Mannan sɔ̃ɔ teerun dim sakawa ba ra soku omɛri. Omɛri ye, ya sãawa ditiri nnɛn saka. Omɛri wɔkurun sakawa ba ra soku efa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\