Yaribu 21

1Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a Isireliba wooda yeni wɛ̃ɛyɔ. 2Ben goo ù n win Isirelisi dwa yoo, yoo wi, u koo win yinni sãwa wɔ̃ɔ nɔɔba tia, nɔɔba yiruse u koo yariwa yoo ten di u kun gãanu kɔsie. 3Ù kun kurɔ mɔ u ka dua yoo te sɔɔ, wi turowa u koo yari. Ù n maa kurɔ mɔ ba ka nùn dwa, sanna ba koo yari. 4Ǹ n win yinnin na, u nùn kurɔ wɛ̃, ma u ka kurɔ wi bibu mara, dɔma te u yariɔ yorun di, u koo kurɔ ka win bibu win yinni deriawa kpa u yari wi turo. 5Adama yoo wi, ù n gerua batuma sɔɔ u nɛɛ, u win yinni kĩ ka maa win kurɔ wi, ka win bibu, yen sɔ̃, u ǹ yariɔ, 6saa yera yinni wi, u koo ka nùn da Yinni Gusunɔn sãa yerɔ. Miya u koo nùn sɛririsia sãa yee ten gamboɔ, u nùn swaa yaba ka sɔkura. Kpa n sãa yĩreru ma yoo wi, u sãawa win yoo sere ka baadommaɔ. 7Goo ù n maa win bii tɔn kurɔ dɔra yoo, ba ǹ nùn yakiamɔ nge mɛ ba ra yoo tɔn durɔbu yakie. 8Win yinni ù n nùn sua kurɔ, ma u wa dãkuru ya ǹ ka nùn naawɛ u koo kpĩ u nùn win tɔmbu yakie. Adama u ku raa nùn tɔn tuko yakie. Domi durɔ wi, u kua naanɛ sarirugii. 9Goo ù n yoo tɔn kurɔ dwa u ka win bii tɔn durɔ wɛ̃, u nùn kuo nge mɛ ba ra bii wɔndia kue bà n nùn suamɔ. 10Goo ù n yoo sua kurɔ, yen biru ù n maa kurɔ kpao sua, u ku raa yoo win dĩanu ka win yãa ni u ra raa nùn wɛ̃ kawa. Mɛya maa ben wãasinaa sɔɔ, u ku raa de gãanu ganu kɔsi. 11Ù kun maa nùn gãanu ita yenin gaa kuammɛ, u de kurɔ wi, u yari yorun di u kun gãanu kɔsie. 12Wi u tɔnu so u go, ba koo yɛ̃ron tii gowa. 13Adama wi u kun kĩ u ka tɔnu go samba sɔɔ, nɛ Yinni Gusunɔ kon yam gam gɔsi mi u koo kpikiru da u kuke. 14Wi u win winsim mwa u go nuku kɔ̃surun sɔ̃ ka bwisi, bu yɛ̃ro mɔɔ bu go, baa ù n dua nɛn sãa yerɔ u yãku yeru nɛnua u ka bɔ̃re. 15Wi u win tundo so, ǹ kun mɛ win mɛro, ba koo yɛ̃ro mwa bu gowa. 16Wi u tɔnun tii gbɛna u dɔra, ǹ kun mɛ u nùn kua win yoo, ba koo yɛ̃ro mwa bu gowa. 17Wi u win mɛro, ǹ kun mɛ win tundo kɔ̃sa gerusi, ba koo yɛ̃ro gowa. 18Saa ye tɔmbu yiru ba sannamɔ ma ben turo u win winsim so ka nɔm kuseru, ǹ kun mɛ u nùn kara ka kperu u mɛɛra kua, ma ya kun nùn go, ba ǹ wi u nùn so mi goomɔ. Yà n nùn kpĩ, 19ma u ra sanɔ kua u ka dɛka sĩimɔ, wi u nùn mɛɛra kua mi, ba ǹ nùn gãanu kuammɛ. Adama durɔ win sɔmbu te u koo raa ko ù n bwãa do, wi u nùn mɛɛra kua mi, wiya u koo tu ko, kpa u maa mɛɛra yen nɔɔribun gobi kɔsia. 20Goo ù n win yoo so ka bokuru u go mii mii ba koo yɛ̃ro gowa. 21Adama yoo wi, ù n kua tɔ̃ɔ giriru ǹ kun mɛ sɔ̃ɔ gira yiru u sere gu, ba ǹ maa win yinni gãanu kuammɛ, domi yoo wi, u sãawa win gobi. 22Tɔn durɔbu gabu bà n sannamɔ, ma ba guragii wɔri sere win nukura ka yara, ma win gam kun mɛɛra wa, yen mɛ kurɔ win durɔ u tɔn be bure, mɛya ba koo kɔsia siri kowobun wuswaaɔ. 23Adama kurɔ wi, ù n mɛɛra gaa wa, mɛɛra yen bwesera ba koo maa bu ko. Ù n maa gun na, ba koo bu gowa. 24Ǹ n win nɔnin na ba wuna ba koo maa begii wunawa. Ǹ n win dondun na ba bua, ba koo maa beginu buawa. Ǹ n win nɔman na ba bua, ba koo maa begia buawa. Ǹ n win naasun na ba bua, ba koo maa begisu buawa. 25Ǹ n maa dɔ̃ɔn na ba nùn mɛni, ba koo maa be dɔ̃ɔ mɛniwa. Mɛɛra yèn bweseru ba nùn kua gesi, yen bwesera ba koo maa bu ko. 26Goo ù n win yoo tɔn durɔ, ǹ kun mɛ tɔn kurɔn nɔnu kɔra, u koo yoo wi karawa u doona nɔnu gen sɔ̃. 27Ǹ n maa win dondun na u wuna, u koo nùn karawa u doona don ten sɔ̃. 28Kɛtɛ yà n tɔnu kɔba so ya go, ba koo yen tii kpenu kasuku bu gowa, ba ǹ yen yaa temmɔ. Yen biru ba ǹ maa yen yinni gãanu kuammɛ. 29Adama kɛtɛ ye, yà n daa goo kɔba sɔkure ma ba yen yinni sɔ̃ɔwa ma u ǹ ka ye gãanu kue, ba koo win tii gowa ka kɛtɛ ye sannu. 30Bà n maa nùn gãanu buren na u wa u ka win wãaru yakia, u koo ni kpuro kɔsiawa nge mɛ ba gerua. 31Kɛtɛ yen bweseru yà n bii goo kɔba sɔka, siri tee biya ba koo ye kua mi, ka yen yɛ̃ro. 32Adama kɛtɛ ye, yà n goon yoo so ya go, sii geesun gobi tɛna yen yinni u koo yoo win yinni wɛ̃, kpa bu kɛtɛ ye kpenu kasuku bu go. 33Goo ù n dɔkɔ mɔ, ǹ kun mɛ u wɔru gagu gba u deri u ǹ wukiri, ma goon yaa sabera wɔri mi, ta gu, 34wi u dɔkɔ ye mɔ ǹ kun mɛ wɔru ge, u koo sabe ten kɔsire wɛ̃wa kpa u sabe goo te sua. 35Goon kɛtɛ yà n googia mɛɛra kua ya go, ba koo kɛtɛ wasa ye dɔrawa bu yen gobi bɔnu ko. Kpa bu maa ye ya gu min yaa bɔnu ko. 36Kɛtɛ ye, yà n daa gɛɛ mɛɛra koore, ma yen yɛ̃ro u yɛ̃ adama u ǹ gãanu kue, u koo ye ya gu min kɔsire wɛ̃wa kpa wi, u goo te sua. 37Goo ù n kɛtɛ gbɛna u go, ǹ kun mɛ u ye dɔra, kɛtɛ nɔɔbuwa u koo kɔsia tia yen wɔllɔ. Ǹ n maa yãarun na, yãanu nnɛwa u koo kɔsia tee ten wɔllɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\