Yaribu 22

1- 3Ye u gbɛna mi, bà n ye wa win nɔma sɔɔ, ǹ n kɛtɛn na, ǹ kun mɛ kɛtɛku, ǹ kun mɛ yãaru, ma ya gesi wasi, yen yiruwa u koo wɛ̃. Ù kun maa gãanu mɔ, ba koo win tii dɔrawa. Goo ù n gbɛna da wɔ̃kuru, bà n nùn mwa wɔ̃ku te, ba so ba go, ba ǹ goo win yɛm bikiamɔ. Adama yam mù n sãra ba sere nùn go, be ba nùn go mi, ba koo bu win yɛm bikia. 4Bɛɛn goo ù n win sabenu sure win winsim gberɔ, ǹ kun mɛ win dãa gbaarɔ, ma nu dĩanu asɔrɔ kua, win gberun dĩa geena u koo yɛ̃ro kɔsire wɛ̃, ǹ kun mɛ win dãa marum. 5Goo ù n dɔ̃ɔ mɛnima, dɔ̃ɔ wi, ù n dua goon gberɔ, ma yɛ̃ron dĩanu kpuro dɔ̃ɔ mwaara, wi u dɔ̃ɔ mɛni mi, u koo dĩa ni nu dɔ̃ɔ mwaaran kɔsire wɛ̃wa. 6Goo ù n win winsim gobi, ǹ kun mɛ gãanu berusia, ma ba nu gbɛna mi u berua mi, bà n gbɛnɔ wi wa ye u sua min nɔn yiruwa u koo kɔsia. 7Bà kun maa nùn wa, wìn mi ba gãa ni gbɛna u koo dawa Gusunɔn sãa yerɔ u nɔma sua wɔllɔ u bɔ̃re u nɛɛ, u ǹ gãanu ganu sue ni ba nùn berusia mi sɔɔ. 8Tɔmbu yiru bà n gãanu sikirinɛmɔ, ǹ n yaa saberun na, ǹ kun mɛ yãnu, ǹ kun mɛ gãa ni nu kɔ̃ɔra, be kpuro ba koo dawa Gusunɔn sãa yerɔ u bu siria. Ben wi u kun gem mɔ, ye ba sikirinɛ min wasi yiruwa u koo kɔsia. 9Goo ù n win winsim yaa saberu garu sabusia, ma ta bɔɔra ǹ kun mɛ ta gu ǹ kun mɛ ba tu sɛ̃re ba mwa goo kun wa, 10wi ba tu sabusia mi, u koo dawa Gusunɔn sãa yerɔ u bɔ̃re u nɛɛ, u ǹ tu babe. Sanam mɛya, wi u sabe te mɔ mi, u koo durɔ win gere wura kpa wi ba sabe te sabusia u ku maa gãanu ganu kɔsia. 11Adama bà n sabe te gbɛnan na win yɛnuɔ, u koo ten kɔsire wɛ̃wa. 12Ǹ n maa gbeeku yaan na ya tu mwa ya kasuka, u ka ten seeda na u sɔ̃ɔsi. Saa ye, u ǹ maa ten kɔsire wɛ̃ɛmɔ. 13Goo ù n maa win winsim yaa saberu bɔkura, ma ta bɔɔra ǹ kun mɛ ta gu sanam mɛ wi u tu mɔ u ǹ wãa mi, ba koo nùn ten kɔsire wɛ̃wa. 14Adama ù n wãa mi, ba ǹ maa nùn kɔsire wɛ̃ɛmɔ. Bà n maa tu due kuan na, ten due gobi yi, yi tura. 15Goo ù n wɔndia kɔkura u nùn bekuru doke, ma ba ǹ daa wɔndia wi durɔ kã, wi u nùn bekuru doke mi, u koo dokiriru kpuro kowa nge mɛ ba ra ko, kpa u wɔndia wi sua kurɔ. 16Baa wɔndia win tundo ù n yina bu suana, ka mɛ, durɔ wi, u koo dokiriru kpuro kowa nge mɛ ba ra ko bu ka wɔndia sua. 17Tɔn kurɔ sɔro ù n wãa bɛɛn suunu sɔɔ, i nùn goowo. 18Wi u maa ka yaa saberu kpuna, i yɛ̃ro goowo. 19Nɛ, Yinni Gusunɔ turowa i ko sã. Wi u yina u bũu goo sãamɔ, i yɛ̃ro goowo. 20I ku sɔɔ goo nɔni sɔ̃. I ku maa nùn taki di. I yaayo ma bɛɛn tii i raa sɔru di Egibitin temɔ. 21I ku gɔmini goo nɔni sɔ̃, ǹ kun mɛ gobeku goo. 22Wi u bu nɔni sɔ̃ɔmɔ ma ba man somiru kana, ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, kon bu somi. 23Kpa n de nɛn mɔru yu se bu bɛɛ go tabu gberɔ, bɛɛn kurɔbu bu maa ko gɔminibu kpa bɛɛn bibu bu maa ko gobekuba. 24Bɛɛ Isireliba sɔɔ, bɛɛn wi u sãaro gobi bɔkura, u ku raa yi nim dokea nge mɛ bwese tukunu nu ra ko. 25Ì n goon bekuru tɔruba mwa, i nùn tu wesia sɔ̃ɔ u sere du. 26Domi beku tee tera u mɔ mi, u ka win wasi wukiri. Yen sɔ̃, à n tu nɛni mba u koo wukiri wɔ̃kuru. Sanam mɛ sɔɔ, ù n man wuri koosima, kon nùn wɔnwɔndu kua, n nùn swaa daki. 27I ku ra man kɔ̃sa gerusi, i ku ra maa bɛɛn wirugii bɔ̃re. 28Ì n bɛɛn dĩa gbiikinu gã i ku de n tɛ i sere ka nɛginu na. I ku maa tɛ i ka bɛɛn bii tɔn durɔ gbiikobu yakia domi ba sãawa nɛgibu. 29Mɛya i ko maa man bɛɛn yaa sabenun bii gbiikinu yiiya nɛnɛm adama i ko de nu gina bɔm nɔwa sɔ̃ɔ nɔɔba yiru, nɔɔba itase i sere ka man nu yãkuru kua. 30Bɛɛn tii maa, i ko n wãawa nɛnɛm nɛn sɔ̃, i n dɛɛre. Yen sɔ̃, i ku yaa gaa tem ye gbeeku yaa ya go ya deri. I ye bɔ̃nu wɛ̃ɛyɔ domi ba ǹ ye sake.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\