Yaribu 23

1I ku labaari weesugia kpara. I ku maa tɔn kɔ̃so seeda weesugia diiya u ka yari. 2Bɛɛn goo u ku raa tɔn dabinun gere swĩi u ka kɔ̃sa ko. Mɛya u ku maa bu swĩi bà n gem sĩiyamɔ siribu sɔɔ. 3I ku goo siri ka wɔnwɔndu baa ù n sãa bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛ. 4Ì n bɛɛn wɛrɔbun saberu garu wa ta kɔ̃ɔrɔ, kɛtɛwa? Ǹ kun mɛ kɛtɛku? I tu mɔɔ i ka nùn wurama. 5Ì n maa win kɛtɛku wa ga wɔrumɛ ka sɔmunu, i ku doona i nùn deri. I nùn somiɔ i ka gu seeya. 6Siribu sɔɔ, i ku wi u gem mɔ gem bira win bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛrun sɔ̃. 7I ku seeda weesugia wura. I ku maa goo go wi u kun taarɛ gaa kue. Domi wi u kua mɛ, nɛ, Yinni Gusunɔ kon yɛ̃ro sɛɛyasia. 8I ku nɔm biran kɛ̃nu mwa domi nu ra tɔnu nɔni wɔ̃kewa gem swaa sɔɔ kpa u kpana u mu gere. 9I ku wi u sɔru dimɔ bɛɛn suunu sɔɔ nɔni sɔ̃. Domi bɛɛn tii i yɛ̃ nge mɛ u bwisikumɔ, yèn sɔ̃ i raa sɔru di Egibitiɔ. 10Wɔ̃ɔ nɔɔba tian baa sɔɔra i ko i n da bɛɛn gberun dĩanu duure, kpa i nu gɛ̃. 11Adama wɔ̃ɔ nɔɔba yiruse, i ko i bɛɛn gbean tem kpuro deriwa mu wɛ̃ra, ka bɛɛn dãa gbaanɔ. Kpa i de be ba sãa sãarobu bu da bu dĩanu kunɔnu ko be ka yaa sabenu. 12Mɛya maa sɔ̃ɔ nɔɔba tian baa sɔɔra i ko i bɛɛn sɔma kpuro ko. Adama nɔɔba yiruse i ko wɛ̃rawa ka bɛɛn yobu ka sɔɔ be ba sɔmburu mɔ̀ bɛɛn mi, ka sere bɛɛn yaa sabe ni i ra ka sɔmburu ko. 13Ye na bɛɛ sɔ̃ɔwa kpuro, i ye mɛm nɔɔwɔ mam mam. Kpa i ku ra bũnu ganun yĩsiru sia i sere nɛɛ, ko i nu sã. 14Wɔ̃ɔ baagere nɔn itawa i ko i n da man tɔ̃ɔ bakaru kue. 15Pɛ̃ɛ ye ba ǹ seeyatia doken tɔ̃ɔ bakara i ko gbi i ko. Sɔ̃ɔ nɔɔba yiruwa i ko pɛ̃ɛ di ye ya kun seeyatia mɔ nge mɛ na raa bɛɛ yen wooda wɛ̃, wɔ̃ɔn suru gbiikoo wi ba mɔ̀ Abibu sɔɔ, domi saa yera i yara Egibitin di. Ì n kanaru mɔ̀, goo u ku raa na nɛn wuswaaɔ u kun kɛ̃ru nɛni. 16Yiruse kpa i maa bɛɛn gbean dĩa gbiikinun yaa kpaabun tɔ̃ɔ bakaru di. Yen biru ì n bɛɛn gberun dĩanu kpuro gã kpa i maa yen tɔ̃ɔ bakaru di, i n wãa kunu sɔɔ. 17Nge mɛya wɔ̃ɔ baagere bɛɛ tɔn durɔbu i ko i n da ka mɛnnɛ nɔn ita nɛn sãa yerɔ. 18Ì n man yãkuru kua, i ten yaa gum dɔ̃ɔ mɛniɔ dɔma te. Ì n maa ten yaa dimɔ, i ku ye mɛnna ka pɛ̃ɛ ye ba seeyatia doke. 19I n da ka man bɛɛn gberun dĩa gbiikii ni nu gea sãa naawɛ nɛn sãa yerɔ. Domi nɛna na sãa Gusunɔ bɛɛn Yinni. I ku boo buu yike ka gen mɛron bom. 20Yeniba kpuron biru Yinni Gusunɔ u Isireliba sɔ̃ɔwa u nɛɛ, kon bɛɛ nɛn gɔrado gɔriama u ka bɛɛ kpara kpa u n bɛɛ kɔ̃su bɛɛn sanum sɔɔ. U koo ka bɛɛ da tem mɛ na bɛɛ sɔɔru kua sɔɔ. 21Yen sɔ̃, i de i n tii sɛ kpa i nùn mɛm nɔɔwa, kpa i ku nùn nuki sanku. Domi u ǹ da bɛɛ suuru kuammɛ ì n tora, yèn sɔ̃ nɛn yiiko ya wãa wi sɔɔ. 22Adama ì n nùn mɛm nɔɔwa mam mam, ma i mɔ̀ dee dee ye na bɛɛ yiire, nɛna kon ka bɛɛn wɛrɔbu kpuro sanna. 23Nɛn gɔrado wi, u koo bɛɛ swaa gbiiya u ka bɛɛ turi sere tem mi Amɔreba ka Hɛtiba ka Feresiba ka Kananiba ka Hefiba ka sere Yebusiba ba wãa. Kpa n be kpuro go bɛɛn sɔ̃. 24Adama ì n tura mi, i ku ra ben bũnu sã, i ku maa ben komanu saari. I ben bũu turanu suririo kpa i ben bwãarokunu kɔsuku muku muku. 25Nɛ Gusunɔ bɛɛn Yinniwa i ko i sã kpa n bɛɛ domaru kua, i n dĩanu mɔ ka nim. Mɛya na kon maa bɛɛ baranu gbara. 26Na ǹ maa derimɔ tɔn kurɔ goon nukuru tu yari, mɛya bɛɛn goo kun maa mɔ̀ wĩro. Kon maa de bɛɛn hunde yu dɛ̃ɛya. 27Ye kon maa wure n ko wee. Be ba nua i duɔ ben temɔ kpuro, kon de bu nanda, kpa bu yari bu doona bɛɛn sɔ̃. 28Kon Hefi be, ka Kanani be, ka Hɛti be susunu kpare, kpa bu yari bu doona tem min di. 29Adama na ǹ be kpuro giramɔ wɔ̃ɔ tian baa sɔɔ, tem mɛ, mu ku raa ka ko bansu, kpa gbeeku yɛɛ yi bɛɛ yibusi. 30Fiiko fiikowa kon de ba n doonamɔ min di, sere i ka dabia i tɛria i sina tem mɛ kpuro sɔɔ. 31Tem mɛ kon bɛɛ wɛ̃ mi, mɛn nɔɔ bura yera ko n wãawa saa nim wɔ̃ku ge ba mɔ̀ Naa yarin di sere n ka girari Filisitiban nim wɔ̃kuɔ, ka maa saa Sinain gbaburun di, sere n ka girari daa te ba mɔ̀ Efaratiɔ. Tɔn be ba wãa tem mi kpuro, kon bɛɛ bu nɔmu bɛriawa kpa i bu gira. 32I ku ra ka bu arukawani gaa bɔke. I ku maa ben bũu goo sã. 33Ì n ben bũnu sãamɔ, nu ko n sãawa bɛɛn yina. Yen sɔ̃, i ku de ben goo u n wãa bɛɛn suunu sɔɔ kpa u ku raa bɛɛ torasia nɛn swaa sɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\