Yaribu 25

1Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 2a Isireliba sɔ̃ɔwɔ bu ka man kɛ̃nu naawa. Ye ba wɛ̃ ka nuku tia kpuro, a mɔɔ. 3Kɛ̃ɛ ni ba koo wɛ̃, niya, wura ka sii geesu ka sii gandu, 4ka ana bekunu ni ba wɔ̃kua ka bura, ka maa gaadura ka ni ba swɛ̃rasia ka sɛ̃ɛsu, ka ni ba wesa ka wɛ̃ɛ damgii ka yaa sansun beka, 5ka yãa gɔni yi ba swɛ̃rasia ka sɛ̃ɛsu, ka gɔni sinumgii, ka dãa damgia, 6ka gum mɛ ba ra ka fitila sɔ̃re ka gum mɛ mu turare mɔ mɛ ba ra kpuro tãre bu ka sɔ̃ɔsi ma Gusunɔ u ye gɔsa nɛnɛm, ka turare ye ba ra dɔ̃ɔ doke, 7ka kpee gobiginu nìn nɔni sãa bɛrɔ wuru ka kpee gobiginu bwese bweseka ka ni ba koo doke yãku kowo tɔnweron yabe tarakpe sɔɔ ka sere maa win bɔɔ baran wɔllɔ. 8Yen biru i ka man ye kpuro kuu bekurugiru kuo na n ka wãa bɛɛn suunu sɔɔ. 9I ko tu kowa ka ten dendi yãnu kpuro nge mɛ kon bɛɛ sɔ̃ɔsi. 10Ba koo kpakororu ko ka dãa damgia. Ten dɛ̃ɛbu bu ko n sãawa gɔm soonu yiru ka bɔnu. Ten yasum mu ko n maa sãawa gɔm soo teeru ka bɔnu kpa ten gunum mu n sãa gɔm soo teeru ka bɔnu. 11Kpa a tu wura pote ten sɔɔwɔ ka tɔɔwɔ. Kpa a ten goonu nnɛ kpuro nɔɔ bɔka kua ka wura. 12Kpa a wuran sumi ko wasi nnɛ a doke ten goo gookan yinna yenu sɔɔ, yiru ya n mɛɛrinɛ bee tia, yiru yeni ya n maa mɛɛrinɛ bee tia. 13Yen biru a dãa pɔɔsi kasu yiru a yi wura pote. 14Kpa a yi wasi kpakoro ten sumi sɔɔ beri berika, yi n sãa ten nɛnutii. 15Sumi yi sɔɔra dãa pɔɔsi yi, yi ko n da n wãa. Ba ǹ yi wunamɔ min di. 16Yen biru kaa woodan kpee bɛsi yi kon nun wɛ̃ doke kpakoro te sɔɔ. 17Kpa a kpakoro te wukiritia kua ka wura ya n ka tu saka nɛ. 18- 19Kpa a wɔllun kɔ̃sobu yirun weenasibu ko ka wura a mani wukiritia yen goo piiminun wɔllɔ gee ka gee. 20Kpa yi n kpakoro ten wukiritia ye kasa wukiri mam mam. Yi ko n wuswaa kisinɛwa yi n mɛɛrinɛ. 21Kaa woodan kpee bɛsi yi doke kpakoro te sɔɔ, a sere ten wukiritia ye doke. 22Yen wɔllɔwa ko na n da ka nun yinnɛ kɔ̃sobu yiru yen baa sɔɔ, kpa n nun nɛn woodaba kpuro wɛ̃ Isireliban sɔ̃. 23Yinni Gusunɔ u kpam Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, kaa tabulu ko ka dãa damgia. Yen dɛ̃ɛbu ko n sãawa gɔm soonu yiru, yen yasum mu ko n maa sãa gɔm soo teeru, kpa yen gunum mu n sãa gɔm soo teeru ka bɔnu. 24Kpa a ye kpuro wura pote, kpa a maa yen goo gooka nɔɔ bɔka kua ka wura. 25Yen biru kpa a dãa bɛsi piiminu gore yen goo gooka mi, ni nu ka nɔm tararu yasum nɛ, a ka sikerena, kpa a nin tii wura pote. 26Kpa a maa sumi nnɛ ko ka wura a doke tabulu yen goo gookaɔ mi yen naasu gire gire. 27Mi ba dãa bɛsi piimii ni goren bɔku bɔkuka sɔɔra sumi yi, yi ko n wãa, kpa bu dãa pɔɔsi wasi yi sɔɔ, ba n da ka tabulu ye sue. 28Dãa pɔɔsi yi, yi ko n sãawa dãa damgia kpa a yi wura pote. 29Yen biru kaa gbɛ̃a ko ka nɔri ka pɛrɛntiba ka gbɛ̃ɛ yorukunu, ye kpuro ya n sãa wuragia kpa ba n da ka dendi ba n yãku tam wisimɔ. 30Kpa a pɛ̃ɛ ye ba ka man naawa sɔndi tabulu yen wɔllɔ. A ku ra de pɛ̃ɛ ye, yu biara mi. A de ya n da n wãa nɛn wuswaaɔ baadomma. 31- 32Yinni Gusunɔ u kpam Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, kaa dabu ko ka wura gea, ga n kãasi mɔ nɔɔba tia, gen yɛ̃si yɛ̃sikaɔ ita ita. Kpa gen yɔ̃ratia ka gen pɔtura ka gen kãasi ka gen bura te ta ka dãa marum ka biibii weenɛ, ye kpuro ya n sãa bɔri tia. 33A de kãasi nɔɔba tia yen baayere ya n buranu ita ita mɔ ni nu ka biibii weenɛ. 34Kpa dabu gen pɔturan tii ya n buranu nnɛ mɔ ni nu ka dãa marum weenɛ. 35Mi kãasi yiru yiru yi gbinnɛ ka pɔtura, kaa nin temɔ buraru koosiwa te ta ka dãa marum weenɛ. 36Bura te, ka kãasi yi, ye kpuro ya n sãa wuran bɔri tia. 37Yen biru kaa fitilanu nɔɔba yiru ko, kpa a nu sɔndi sɔndi dabu gen wɔllɔ ka gen tiin wii kpiirɔ. Kpa ba n nu sɔ̃re nu n yam bururasie. 38Baku piibu ge ba ko n da ka fitila nin dɔ̃ɔ sɔmɛ ka mì sɔɔ nin torom mu ko n da wɔriki, kaa ye kpuro kowa ka wura gea. 39Dabu ge, ka gen dendi yãnu kpuro, wuran kilo tɛnan sakawa kaa ka ye ko. 40Wunɛ Mɔwisi, a de a n sɔmbu te nɔni doke kpa a kuu te ko ta n sãa nge te na nun sɔ̃ɔsi guuru wɔllɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\