Yaribu 26

1Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a bekunu wɔkuru wesio ka wɛ̃ɛ damgii ka wɛ̃ɛ yi ba wɔ̃kua ka bura ka maa gaadura, ka maa wɛ̃ɛ wunɔmgii, kpa a beka ye buraru dokea ta n sãa wɔllun kɔ̃sobun weenasibu. Kpa a ka man kuu bekurugiru kua. 2Beka ye kpuro ya ko n nɛwa. Yen dɛ̃ɛbu bu ko n sãawa gɔm soonu tɛna yiru sari. Yen yasum maa gɔm soonu nnɛ. 3Beka yen nɔɔbu nɔɔbuwa ba koo sua bu swɛɛna. 4Yen biru kpa a yen baayeren goo baka teerɔ wɛ̃ri doke ka wɛ̃ɛ yi ba wɔ̃kua ka bura, yi ba koo ra ka ye sɔrena. 5Wɛ̃ri weeraakuukuubuwa kaa doke beka ye ba swɛɛnan baayeren goo baka teerɔ yi n nɔɔ kisinɛ. 6Yen biru kaa sɔretinu weeraakuru ko ka wura bu ka beka ye kpuro sɔrena, kpa yu ko beku teeru kuu ten sɔ̃. 7Kpa a maa bekunu wɔkura tia wesi ka boo sansu ni ba koo kuu bekurugii te wukiri. 8Beka ye kpuro ya ko n nɛwa. Yen dɛ̃ɛbu bu ko n sãawa gɔm soonu tɛna. Yen yasum maa gɔm soonu nnɛ. 9Beka yen nɔɔbuwa ba koo gbi bu swɛɛna kpa bu maa nɔɔba tia yeni swɛɛna. Kpa bu nɔɔba tiase ten sukum bue kuu ten wɔllɔ wuswaa gia. 10Kpa a wɛ̃ri weeraakuukuubu doke beka ye ba swɛɛnan baayeren goo baka teerɔ. 11Yen biru kaa sɔretinu weeraakuru ko ka sii gandu, kpa a nu doke beka yen wɛ̃ri yi sɔɔ, a ka ye sɔrena, yu ko beku teeru. 12Bà n ka tu kuu te wukiri, beku te ta kuu te sare mi, a de ta n sãare kuu ten biruɔ. 13Kuu ten yasum gia, beka ye ya maa tiara, a de ya n sãare beri berika gɔm soo teeru. 14Kaa bekunu yiru ko bu ka kuu te wukiri, teeru ka yãa kinɛnun gɔni, yi ba swɛ̃rasia, teeru maa ka yaa gɔni sinumgii, te ta ko n wãa kpuron wɔllɔ. 15Akasian dãa bɛsiya kaa gira a ka kuu te ko. 16- 17Dãa bɛsi yi, yi ko n nɛwa. Yin dɛ̃ɛbu bu ko n sãawa gɔm soonu wɔkuru kpa yin yasum mu n sãa gɔm soo teeru ka bɔnu. Kpa a yin baayere sɔretinu yiru dokea yi n ka sɔrenɛ. 18Kuu ten sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia dãa bɛsi yɛnda kaa gira. 19Kpa a yi yɔ̃ratii kua weeru ka sii geesu a doke yiru yiru, yin tia sɔɔ temɔ, yi n ka sɔretii ni nɛni. 20Ten sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia bɛsi yɛnda kaa maa ko. 21Kpa a maa yi yɔ̃ratii weeru kua ka sii geesu bu doke yiru yiru yin tia sɔɔ. 22Ten sɔ̃ɔ duu yeru gia dãa bɛsi nɔɔba tia kaa gira. 23Dãa bɛsi yiru yiruwa kaa doke ten goo gɔmkinu yiruɔ biru gia. 24Dãa bɛsi yi, yi ko n maninɛwa yiru yiru saa tem di sere ka wɔllɔ. Kpa a sumi doke yi n ka sɔrenɛ wɔllɔ. Mɛsuma kaa goo gɔmkinu yiru yen dãa bɛsi yiru yiru ye kua. 25Kpa yi kpuro yi n sãa dãa bɛsi nɔɔba ita. Kpa a yen baayere sɔɔ yɔ̃ratii doke yiru yiru yi ba kua ka sii geesu. 26- 27Yen biru kpa a ten yɛ̃si itaɔ akasian dãa nɔɔbu nɔɔbu kare. 28Dãa karetia ye ya wãa yɛ̃sa baayeren suunu sɔɔ mi, yen nɔɔ ga koo yɔ̃rawa dãa gɔmkinɔ. 29Kpa a maa dãa bɛsi yi ka dãa karetii yi wura pote. Kpa a maa wuran sumi ko yì sɔɔ ba koo dãa karetii yi wasi wasi. 30À n yeniba kpuro mɛnna a kpa, saa yera kaa den kuu bekurugii te gira ta n sãa nge te na nun sɔ̃ɔsi guu te ba mɔ̀ Sinain wɔllɔ. 31Kpa a maa beku kareru ko ka wɛ̃ɛ damgii ka wɛ̃ɛ ye ba wɔ̃kua ka bura ka maa gaadura ka wɛ̃ɛ wunɔmgii. Kpa a wɔllun kɔ̃sobun weenasibu ko beku te sɔɔ, kpa ya n sãa buraru. 32Kaa akasian dãa bɛsi sinumgii nnɛ ko a wura pote kpa a sɔretii wuragii doke yi sɔɔ, yi ka beku kare te gaba. Kpa a dãa bɛsi yi yɔ̃ratii dokea yi ba kua ka sii geesu. 33- 34Kpa a beku kare te bwɛ̃ te ta ko n dii sɔɔ ge ga dɛɛre gem gem ka adɛrɔ ge ga dɛɛre bɔnu sãa. À n beku kare te bwɛ̃ a kpa, ten sɔɔwɔwa kaa ka kpakoro te da a yi tè sɔɔ woodan kpee bɛsi yiru ye, ya wãa. Kpa a kpakoro te wukiritia dokea dii te ta dɛɛre gem gem sɔɔ mi. 35Kaa tabulu ye yiwa nɔm geu gia adɛrɔ ge sɔɔ à n duɔ kuu ten mi, kpa a dabu ge yi nɔm dwaru gia, tabulu ye ka dabu ge, nu n mɛɛrinɛ. 36A kuu ten beku kɛnutiru wesio ka wɛ̃ɛ yi ba wɔ̃kua ka bura ka maa gaadura ka wɛ̃ɛ wunɔmgii ka wɛ̃ɛ damgii, kpa a beku te sɔma dokea. 37Kpa a akasian dãa bɛsi sinumgii nɔɔbu wura pote kpa a yin baayere yɔ̃ratia kua ka sii gandu. Yen biru kpa a sɔretii wuragii doke yin baayere sɔɔ bu ka beku kɛnutii te bwɛ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\