Yaribu 27

1Yinni Gusunɔ u kpam Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, kaa yãku yeru ko ka akasian dãa. A de ten goonu nnɛ kpuro nu n nɛ, nu n sãa gɔm soonu nɔɔbu nɔɔbu, kpa ten gunum mu n sãa gɔm soonu ita. 2Kpa a ten wɔllun goo gɔmkinɔ kãanu doke kpa a nu sii gandu pote. 3Kaa yãku yee ten dendi yãnu kpuro kowa ka sii gandu. Niya gbɛ̃ɛ ni ba koo ka torom gura, ka kaatonu ka kaato donnuginu, ka gbɛ̃ɛ nì sɔɔ ba koo yaa yɛm doke bu ka yɛ̃ka, ka dɔ̃ɔ guratii. 4Kpa a kɔkɔsɔ ko ka sii gandu kpa a yen goo gɔmkinɔ sii gandun sumi doke. 5Yen biru kpa a ye sua a doke yãku yee ten kɔkɔrɔ kpa yen nɔɔ gu seema wɔllɔ yãku yee ten suunu suunukaɔ. 6Kpa a tu suatii yiru kua ka akasian dãa pɔɔsi a yi sii gandu pote. 7Kaa dãa pɔɔsi yi wasi sumi yi sɔɔ ba n da ka yãku yee te sue. 8Kaa yãku yee te kowa ka dãa bɛsi ta n wɔru mɔ, nge te na nun sɔ̃ɔsi. 9Yeniba kpuron biru Yinni Gusunɔ u maa Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a kuu bekurugii te kara koosio. Yen sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia kpa a bekunu kare ni ba wesa ka wɛ̃ɛ damgii. Bà n ni kpuro swɛɛna, nu ko gɔm soonu wunɔbu (100). 10Ba koo beka ye sɔrewa dãa bɛsi sinumgii yɛndu sɔɔ ka sɔretii ka sii dɛki yi ba kua ka sii geesu. Kpa dãa bɛsi yin yɔ̃ratii yi n sãa sii gandu. 11Nge mɛya ya ko n maa sãa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia, kpa ye yiru ye, ya n dɛ̃ɛbu nɛ. 12Kara yen sɔ̃ɔ duu yeru gia kaa bekunu kare dãa bɛsi sinumgii wɔkuru sɔɔ yi ba yɔ̃ratii kua. Kara yen yasum mu ko n sãawa gɔm soonu weeraakuru. 13Mɛya yen sɔ̃ɔ yari yeru gia yen yasum ko n maa sãawa gɔm soonu weeraakuru. 14- 15Yen suunu sɔɔ kaa kɔnnɔ wĩa ga n sãa gɔm soonu yɛndu. Kpa a kɔnnɔ gen beri berikaɔ beka kare gɔm soonu wɔkura nɔɔbu nɔɔbu dãa bɛsi sinumgii ita ita sɔɔ. Dãa bɛsi yin baayere ya ko n yɔ̃ratia mɔ. 16Kara yen kɔnnɔn tii sɔɔ, kaa beku kɛnutiru doke, tèn yasum ko n sãa gɔm soonu yɛndu. Wɛ̃ɛ damgiiya kaa ka tu ko kpa a tu buraru kua ka wɛ̃ɛ wunɔmgii ka yi ba wɔ̃kua ka bura ka maa gaadura. Kpa a maa tu gaba kua ka dãa bɛsi sinumgii nnɛ yi yi yɔ̃ratii mɔ. 17Kara yen beku sɔretii ka yen sii dɛki yi, yì sɔɔ ba koo beku ni sɔresi, ye kpuro ya ko n sãawa sii geesu, kpa yen dãa bɛsi sinumgii yin yɔ̃ratii yi n sãa sii gandu. 18Kara yen dɛ̃ɛbu bu ko n sãawa gɔm soonu wunɔbu (100) kpa yen yasum mu n maa sãa gɔm soonu weeraakuru, kpa yen gunum mu n sãa gɔm soonu nɔɔbu. Ba koo yen beka wesiwa ka wɛ̃ɛ damgii kpa bu sii pɔɔsi yin yɔ̃ratii ko ka sii gandu. 19Kuu bekurugii ten dendi yãnu kpuro, sii ganda ba koo ka nu ko. Mɛya kuu te ka kara yen gabatian kurum kpuro ya ko n sãawa sii gandu. 20Yera Yinni Gusunɔ u kpam Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a de Isireliba bu dãa ye ba mɔ̀ olifin binun gum ko mɛ mu gea sãa, ba n da ka kuu ten fitila sɔ̃re baadomma. 21Kuu bekurugii ten adɛrɔ ge sɔɔra Aroni ka win bibu ba koo da bu fitila ni yi yi, beku kare ten biruɔ te ta woodan kpakororu berua. Mɛya fitila ni, nu ko n da n sɔ̃re saa yokan di sere ka bururu. Isireliba ba koo wooda yeni nɛnɛwa sere ka baadommaɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\