Yaribu 28

1Yinni Gusunɔ u kpam Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a wunɛn mɔɔ Aroni ka win bibu nnɛ ye wunɔ nɛnɛm Isireliban suunu sɔɔn di kpa ba n sãa nɛn yãku kowobu. Bii bera Nadabu ka Abihu ka Eleasaa ka Itamaa. 2A de bu wunɛn mɔɔ Aroni wi sãa yãnu kua ni nu koo win yiiko ka win girima sɔ̃ɔsi. 3Yen sɔ̃, be na yen bwisi wɛ̃, a bu wooda wɛ̃ɛyɔ bu ka nùn yãa ni kua ni u koo doke dɔma te ba koo nùn tusia tɔmbun wuswaaɔ ka sanam mɛ u win sɔmburu mɔ̀. 4Yãa ni ba koo ko wee, bɔɔ bara ye u koo doke win tororun wɔllɔ, ka yabe tarakpe, ka yaberu ka tako ye ba sɔma kua ka dawani ka sere maa sɛ̃katia. Yeniba kpuro ya ko n sãawa yãa ni Aroni ka win bibu ba ko n da doke bà n yãkurun sɔmburu mɔ̀. 5Ba koo yãa ni kpuro kowa ka beku ni ba wɔ̃kua ka bura ka maa gaadura ka ni ba wunɔm doke, ka ni ba kua ka wɛ̃ɛ damgii ka wuran wɛ̃ɛ siiri. 6Yinni Gusunɔ u maa Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, kaa yabe tarakpe kowa ka beku te ba kua ka wɛ̃ɛ damgii kpa a ge buraru kua ka wɛ̃ɛ wunɔmgii ka yi ba wɔ̃kua ka bura ka maa gaadura ka wuran wɛ̃ɛ siiri. 7Kpa a gu sari kua yi ba koo ka gen senu sɔrena. 8Kpa a sɛ̃katia ko ya n sãa beku nɔni tee ka yabe tarakpe ge. Kpa ya n yinusi ge sɔɔ. 9Yen biru a kpee gobiginu yiru suo nìn nɔni sãa bɛrɔ wuru, kpa a Isirelin bibu wɔkura yiru yen yĩsa yore ni sɔɔ. 10Teerɔ ben nɔɔba tian yĩsa. Teerɔ maa nɔɔba tia benin yĩsa. Kaa ye kpuro yorewa nge mɛ̀sum ba keranɛ. 11Kaa yĩsa ye yorewa kpee ni sɔɔ, nge mɛ ba ra yore sisɔ. À n ye yorua a kpa, kpa a kpee ni wura gore a ka sikerena. 12Kpa a nu mani tarakpe gen sari sɔɔ. Aroni ù n nu doke win senɔ, niya nu koo sɔ̃ɔsi ma ka Isireliban yĩsina u dua nɛn sãa yerɔ, kpa nɛ, Yinni Gusunɔ na n ka bu yaaye. 13Mi ba kpee ni gore mu ko n sãawa wura, 14kpa a yɔni wuragii yiru tari a yi sɔre wura ye sɔɔ. 15Kaa bɔɔ bara ko ye Aroni u ko n da doke win tororɔ, u ka nɛ, Yinni Gusunɔn kĩru bikia. Ye ka tarakpe ge, ya ko n sãawa beku nɔni tee, ka bura teeru. 16Bɔɔ bara yen goonu nnɛ kpuro nu ko n nɛwa, nu n sãa gɔm soonun bɔnu bɔnu. 17Kpa a bɔɔ bara ye sɔɔ kpee gobigii bwese bweseka mani yu ko sĩa nnɛ. Kpee nin nɔni wee. Sĩi gbiikaa sɔɔ, swãaru ka dɔm buuru, ka wuru beku. 18Yiruse sɔɔ maa, swãaru ka boogu ka sɔ̃ɔ tiro. 19Itase sɔɔ, dɔm buuru ka nɔni bwese bweseka ka gaadura. 20Nnɛse sɔɔ, wuru beku ka bɛrɔ wuru, ka nɔni bwese bweseka. Kpa a ni kpuro wura gore gore. 21Kpee bwese bweseka wɔkura yiru yen baatere sɔɔra kaa Isirelin bibun yĩsinu yore tia tia. Kaa nu yorewa nge mɛ ba ra yore sisɔ. 22Kaa yɔni wuragii yiru ko bɔɔ bara ye sɔɔ. 23Kpa a taaminu yiru ko ka wura, a sɔre bɔɔ bara yen soo wɔrikisɔ. 24Taaminu yiru ye sɔɔra ba koo yɔni yi sɔre sɔre. 25Kpa a bɔɔ bara yen yɔni yi gbinisi tarakpe gen sariɔ. 26Yen biru kaa maa taaminu yiru ko ka wura, a nu doke bɔɔ bara yen soo temkisɔ si su yabe tarakpe ge girari. 27Kpa a taaminu yiru ko a doke yabe tarakpe gen sarin nɔɔwɔ wuswaaɔ, sɛ̃katia yen wɔllu gia. 28Yen biru kaa bɔɔ bara yen taamii ni sɔɔ wɛ̃ɛ gaaduragii doke kpa a yi gbinɛ yabe tarakpe gen taaminu sɔɔ. Nge mɛya kaa ka ye sɔre yabe tarakpe ge sɔɔ, kpa yu ku ka bãari. 29Saa ye Aroni u duɔ kuu bekurugii ten mi, u ko n bɔɔ bara ye dokewa win tororɔ yè sɔɔ ba Isireliban bwese kɛri wɔkura yiru yen yĩsa yorua, kpa nɛ, Yinni Gusunɔ na n ka bɛɛ yaaye baadomma. 30Kaa maa urimu ka tumimu doke bɔɔ bara ye sɔɔ, kpa ya n wãa Aronin tororɔ saa kpuro ye u duɔ nɛn sãa yerɔ, kpa u ka gia ye na kĩ Isireliban sɔ̃. 31Yinni Gusunɔ u kpam Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, yabe tèn wɔllɔ yãku kowo u koo yabe tarakpe ge sɔndi, kaa tu kowa ka beku gaaduragiru. 32Kpa a ten wĩirɔ sɔma doke a sinum koosia tu ku raa ka gɛ̃ɛra. Wĩi ten min diya u koo wiru wasi ù n yabe te sebumɔ. 33Kpa a maa ten temɔ tusanu doke nu n ka dãa marum gam weenɛ ni ba kua ka wɛ̃ɛ yi ba wɔ̃kua ka bura ka maa gaadura ka wɛ̃ɛ wunɔmgii, ka sere maa yangire piiminu wuraginu a ka sikerena. 34Kpa a de dãa marum weenasim mɛ ka yangire ni, nu n kpasa sãa. 35Yabe tera Aroni ko n da n sebua ù n sɔmburu mɔ̀ kuu bekurugii te sɔɔ. Mɛ̀n nɔɔ u duɔ, ka mɛ̀n nɔɔ u yariɔ na kon da n yangire nin wɔkinu nɔɔmɔwa, kpa n ku nùn go kuu bekurugii te sɔɔ. 36Kpa a maa wuran batani ko a yore ye sɔɔ, wini sãawa Yinni Gusunɔgii. Kaa ye yorewa nge mɛ ba ra yore sisɔ. 37Kpa a batani ye sɔresi Aronin dawanin wuswaaɔ ka wɛ̃ɛ gaaduragii. 38U ko n ye dokewa baadomma ù n dɔɔ nɛn sãa yerɔ, kpa nɛ, Yinni Gusunɔ n ka Isireliban yãkunu mwa baa bà n toranu ganu kua saa ye ba yãku ni mɔ̀. 39Kpa a maa tako ka dawani ko ka wɛ̃ɛ damgii, ka sɛ̃katia ye ba sɔma doke. 40Kaa maa Aronin bibu takoba kua ka maa sɛ̃katii ka furɔsu, ya n sãa ben buraru te ta ben girima sɔ̃ɔsimɔ. 41Yen biru kaa Aroni ka win bibu yãa ni sebusia, kpa a bu gum tãre wirɔ a ka sɔ̃ɔsi ma na bu gɔsa ba n sãa nɛn yãku kowobu. 42A bu sokoto kpirinu kuo kpa bu ku ka ben tereru wan sɔ̃. Kaa ye kpuro kowa ka wɛ̃ɛ damgii. 43Aroni ka win bibu ba ko n nu dokewa bà n dɔɔ kuu bekurugii te sɔɔ, ǹ kun mɛ bà n susiɔ yãku yerɔ bu ka ben sɔmburu ko. Yera ya koo de na kun bu go nɛn sãa yerɔ, domi ba ǹ wãa mi tereru. Yeni ya ko n sãawa wooda sere ka baadommaɔ Aroni ka win bibun bweserun sɔ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\