Yaribu 29

1Yinni Gusunɔ u kpam Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee nge mɛ kaa koosina a ka sɔ̃ɔsi ma na Aroni ka win bibu gɔsa na yi nɛnɛm bu ka ko yãku kowobu nɛn sãa yerɔ. A naa kinɛ kpɛndu suo ka yãa kinɛnu yiru. A ku de yen gaa ya n alebu mɔ. 2Kpa a pɛ̃ɛ ko ka alikaman som, a ku seeyatia doke, kpa a maa kira wɔ̃ɔranu ko nìn somɔ ba ǹ seeyatia doke, ka kira nìn som ba ka gum burina. 3Kpa a nu doke bireru sɔɔ a ka da yãku yerɔ ka naa kinɛ kpɛn te, ka yãa kinɛnu yiru ye, kpa a ka ye kpuro yãkuru ko. 4Kpa a de Aroni ka win bibu bu na kuu ten kɔnnɔwɔ mi nɛ, Yinni Gusunɔ na ra ka Isireliba yinnɛ, kpa a bu wobure ka nim. 5Kpa a Aroni nùn win sãa yãa ni sebusia. Niya tako ye, ka yabe boogugii te, ka yabe tarakpe ge, ka bɔɔ bara ye. Kpa a sɛ̃katia ye sɛ̃ke yabe tarakpe gen wɔllɔ. 6Kpa a maa dawani sua a doke win wirɔ, kpa a wuran batani ye sua yè sɔɔ ba yorua, wini sãawa Yinni Gusunɔgii, a doke win dawani yen wuswaaɔ. 7Yen biru kpa a maa gum sua a tãre win wirɔ a ka sɔ̃ɔsi ma na nùn gɔsa na yi u n sãa nɛn yãku kowo. 8Kpa a maa win bibu soku a bu tako be sebusia, 9a bu ben sɛ̃katii sɛ̃kea kpa a bu ben furɔsu dokea nge mɛ a Aronin tii kua. Saa dɔma ten diya ba koo ko yãku kowobu sere ka baadommaɔ. Yeniba kpuron biru, amɛniwa kaa de bu ka sɔmbu te tore. 10Naa kinɛ te a gɔsa mi, kaa ka tu nawa kuu ten kɔnnɔwɔ, kpa Aroni ka win bibu bu ben nɔma sɔndi naa yen wiru wɔllɔ. 11Kpa a ye saka nɛn wuswaaɔ kuu ten kɔnnɔ mi. 12Kpa a yen yɛm dɛka ka niki bia a tɛɛni yãku yee ten kãanɔ. Mɛ mu tie kpa a yɛ̃ka ten temɔ. 13Kpa a yen bɔsɔnun gum sua ka yen worun bɛsi baka ka yen gabu swii ka yen gum sannu, kpa a ye kpuro mɛnna a dɔ̃ɔ doke yãku yee ten wɔllɔ. 14Adama naa kinɛ ten yaa ka ten gɔna ka ten bɔsɔ bisu, ye kpurowa kaa dɔ̃ɔ doke bɛɛn sansanin biruɔ. Yãku te, ta ko n sãawa te ta koo ben durum wukiri. 15Yen biru ba koo ka yãa kinɛ nin teeru na, kpa Aroni ka win bibu bu ben nɔma sɔndi ten wiru wɔllɔ. 16Bà n kua mɛ ba kpa, yera kaa tu saka kpa a ten yɛm sua a yɛ̃ka yãku yee ten goo gookaɔ. 17Kpa a ten yaa bɔɔri bɔɔri a yi ka ten wiru sannu, kpa a maa ten bɔsɔnu tea ka ten kɔ̃ri kpa a ye kpuro sɔndi wii te ka ye a bɔɔra min wɔllɔ. 18À n kua mɛ a kpa, kpa a ye kpuro dɔ̃ɔ sɔ̃re yãku yee ten wɔllɔ. Ya ko n sãawa yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru tèn nubura koo nɛ, Yinni Gusunɔ dore. 19Kpa a maa yãa kinɛru yiruse teni sua. Kpa Aroni ka win bibu bu kpam ben nɔma sɔndi ten wirɔ. 20Yen biru, kpa a tu saka a ten yɛm sua a tɛɛni Aronin soo nɔm geuguuɔ, ka win bibun soo nɔm geugisɔ, ka ben nɔm geun niki bii bakanɔ, ka sere ben nɔm geun naa niki bii bakanɔ. Yɛm mɛ mu tie, kpa a mu yɛ̃ka yãku yee ten goo gookaɔ. 21Kpa a maa yɛm mɛ mu wãa yãku yee ten wɔllɔ sua a mɛnna ka gum mɛ ba ra kpuro tãre ye Gusunɔ u gɔsa nɛnɛm kpa a mu wisi Aroni ka win bibun sãa yãa ni ba sebuan wɔllɔ. Nge mɛya Aroni ka win bii be, ka ben sãa yãa ni kpuro, ba ko n sãa nɛnɛm nɛn sɔ̃. 22Kpa a yãa ten gum sua ka ten siru ka ten bɔsɔnun gum ka ten worun bɛsi baka, ka ten gabu swii yiru ka yin gum sannu, ka ten nɔm geun nɔmu. Domi yãa kinɛ te, ta ko n sãawa te ba ka sɔ̃ɔsi ma na Aroni ka win bibu gɔsa nɛnɛm nɛn sɔ̃. 23Kpa a maa pɛ̃ɛ tia sua ye ba ǹ seeyatia doke, ka kira wɔ̃ɔra teeru ka kira teeru tèn som ba ka gum burina, saa birerun di te ta yii sãa yerɔ. 24Kpa a ye kpuro Aroni ka win bibu nɔmu bɛria kpa a ben nɔma sua a ka sɔ̃ɔsi beri berika nɛ, Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. 25Yen biru kpa a ye kpuro mwa ben nɔman di a ye sɔndi yãku dɔ̃ɔ mwaara ten wɔllɔ kpa a dɔ̃ɔ doke kpa ya n sãa yãku dɔ̃ɔ mwaararugii te ta man nuburu dore. 26Kpa a maa yãa kinɛ te ba ka sɔ̃ɔsi ma na Aroni ka win bibu gɔsa nɛnɛm min guroguroru sua a sɔ̃ɔsi beri berika nɛn wuswaaɔ. À n kua mɛ a kpa, yaa ye, ya ko n sãawa wunɛgia. 27Kpa a yãa kinɛ ten nɔmu sua a yiiya wɔllɔ nɛn wuswaaɔ. Nge mɛya kaa ka sɔ̃ɔsi ma guroguro te ka nɔmu ge, ya sãawa nɛgia. 28Mɛya maa Isireliba bà n siarabun yãkunu mɔ̀ ba ko n da yaan guroguroru ka yen nɔm geun nɔmu wunɛ nɛnɛm nɛn sɔ̃ kpa bu ye Aroni ka win bibun bweseru wɛ̃ kpa ya n sãa wooda sere ka baadommaɔ. 29Aroni ù n maa gu, win bibun bweseru sɔɔra ba koo turo wuna bu sãa yãa ni sebusia bu nùn gum tãre wirɔ dɔma te ba koo sɔ̃ɔsi ma u sãa win kɔsire. 30Wi, wi u kua Aronin kɔsire mi, u ko n yãa ni dokewa sere sɔ̃ɔ nɔɔba yiru. Wiya u ko n da du kuu ten mi, mi Yinni Gusunɔ u ra ka Isireliba yinnɛ kpa u sɔmburu ko adɛrɔ ge ga dɛɛre sɔɔ. 31Kaa yãa kinɛ te ba ka sɔ̃ɔsi ma na Aroni ka win bibu gɔsa nɛnɛm yaa sua a yike sãa yerɔ. 32Kuu ten kɔnnɔwɔra Aroni ka win bibu ba koo yaa ye ka pɛ̃ɛ ye ya wãa bireru sɔɔ mi mɛnna bu tem. 33Be tɔnawa ba koo yãku dĩa ni di, ni ba ka ben durum wukiri sanam mɛ ba sɔ̃ɔsi ma na bu gɔsa nɛnɛm nɛn sɔ̃. Tɔn tuko goo u ku raa nu di, domi nu sãawa dĩa ni ba wuna nɛnɛm nɛn sɔ̃. 34Nù n tiara sere sisiru bu ku maa nu di. Bu nu wisio dɔ̃ɔ sɔɔ nu dɔ̃ɔ mwaara. 35A Aroni ka win bibu kuo mam mam nge mɛ na nun sɔ̃ɔwa. Sɔ̃ɔ nɔɔba yiruwa kaa bu yen yãku yãki kua a ka sɔ̃ɔsi ma na bu gɔsa nɛnɛm nɛn sɔ̃. 36A n da naa kinɛru go yen tɔ̃ɔ baatere yãku yee ten wɔllɔ, yen yɛm mu ka tɔmbun durum wukiri. Yãku niya nu koo yãku yee te disi wɔka. Yen biru kpa a gum tãre ten wɔllɔ a ka sɔ̃ɔsi ma ta wãa nɛnɛm nɛn sãarun sɔ̃. 37Mɛya kaa n da ko sere sɔ̃ɔ nɔɔba yiru ye, yu ka yibu, kpa yãku yee te, ta n sãa nɛnɛm ta n dɛɛre. Yen sɔ̃, ye n koo tu ture kpuro, baa ǹ n tɔnun na, u de u n dɛɛre. 38Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee ye kaa n da ko baadomma. Kaa ka yãa kinɛ kpɛmminu yiru wɔ̃ɔ tiaginu yãkuru ko tɔ̃ɔ baatere, 39teeru bururu, teeru maa yoka. 40- 41Bururu ka yokan yãku nin baateren wɔllɔwa kaa som kilo ita ye ya ka olifin binun gum yarum ditiri tia ka bɔnu burinɛ doke, ka maa tam ditiri tia ka bɔnu, kpa a ye kpuro dɔ̃ɔ doke. Yen nubura koo nɛ, Yinni Gusunɔ dore. 42Yãku dɔ̃ɔ mwaararugii tera bɛɛn bibun bweseru ba ko n da ko kuu bekurugii ten kɔnnɔwɔ nɛn wuswaaɔ sere ka baadommaɔ. Miya bɛɛ Isireliba i ko ka man yinna, kpa n ka nun gari ko. 43Kpa yam mi, mu n sãa nɛnɛm mu n dɛɛre nɛn yiikon sɔ̃. 44Nɛn tiiwa kon kuu te dɛɛrasia ka yãku yee te, n yi nɛnɛm ka sere maa Aroni ka win bibu ba n ka sãa nɛn yãku kowobu. 45Kpa na n wãa bɛɛ Isireliban suunu sɔɔ i n man sãamɔ. 46Kpa i n yɛ̃ ma nɛna na sãa Gusunɔ bɛɛn Yinni nɛ wi na bɛɛ yarama Egibitin di. Kpa na n ka bɛɛ wãa. Nɛna Gusunɔ bɛɛn Yinni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\