Yaribu 30

1Yinni Gusunɔ u kpam Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, kaa kpakororu garu ko tèn wɔllɔ ba ko n da turare dɔ̃ɔ doke. Kaa tu kowa ka akasian dãa. 2Ten dɛ̃ɛbu ka ten yasum mu ko n nɛwa, mɛ kpuro mu n sãa gɔm sooru tia tia, kpa ten gunum mu n sãa gɔm soonu yiru. Kpa a de ten goo gɔmkinu nnɛn dãa yu nɔɔ yari nge kãanu. 3Kpa a ten baama kpuro wura pote sere ka ten kãanɔ. Kpa a ten goonu nnɛ nɔɔ bɔka kua ka wura a ka sikerena. 4Kpa a maa ten goo gɔmkinɔ wuran sumi doke ten nɔɔ bɔkan temɔ, kpa ba n da dãa wasi yi sɔɔ, bu ka tu sua. 5Dãa ye kaa wasi sumi yi sɔɔ, ya ko n sãawa akasian dãa ye ba wura pote. 6À n kua mɛ a kpa, kpa a kpakoro te sua a yi adɛrɔ ge sɔɔ beku kare ten deedeeru te ta nɛ, Yinni Gusunɔn woodan kpakororu berua dii sɔɔ ge ga dɛɛre gem gem sɔɔwɔ. Miya ko na n da ka nun yinnɛ. 7- 8Bururu baatere saa ye Aroni u fitilanu gum dokemɔ ka yoka baayere saa ye u nu sɔ̃ramɔ, u ko n da turare dɔ̃ɔ dokewa kpakoro ten wɔllɔ. Nge mɛya wi ka win bibun bweseru ba ko n da ko sere ka baadommaɔ. 9Adama i ǹ ko turare tuka dɔ̃ɔ doke kpakoro ten wɔllɔ. Mɛya i ǹ maa yãku dɔɔ mwaararuginu mɔ̀ mi, ǹ kun mɛ i dĩanu ganu sɔndi mi, ǹ kun mɛ i tam wisi mi, i ka yãkuru ko. 10Wɔ̃ɔ ka wɔ̃ɔwa Aroni u ko n da ten kãa ni sɔɔ yãku yɛm tɛɛni mɛ ba ra ka durum wukiri u ka tu disi wɔka. Nge mɛya wi ka win bibun bweseru ba ko n da ko sere ka baadommaɔ, kpa ta n yii nɛnɛm nɛn sɔ̃. 11Yinni Gusunɔ u kpam Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 12a Isireliba gario. Be ba wɔ̃ɔ yɛndu turan diya kaa gari kpa a de ben baawure u gobi gɛɛ wɛ̃ u ka win wãaru yakia. Kpa n de wahala yu bu suuri saa ye a bu garimɔ mi. 13Wi ba gara, sii geesun bɔri piibuwa u koo wɛ̃. Yi kpuro yi ko n nɛwa. Gobi yi, yi ko n sãawa nge mɛ ba ra sãa yerun gobi di. 14Be ba wɔ̃ɔ yɛndu tura ka be ba kere mɛ, beya ba koo gobi yi wɛ̃. 15Gee tee tera baawure u koo wɛ̃. Gobigii kun wɛ̃ɛmɔ n sãaro kere, u ka win wãaru yakia. Domi hunde tia be kpuro ba mɔ. 16Gobi yiya kaa n da ka kuu bekurugii ten sɔmburu ko. Nge mɛya kon ka yaaya ma Isireliba ba ben wãaru yakia. 17Yinni Gusunɔ u kpam Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 18kaa boo ko ka gen sɔwaritia, ye kpuro ya n sãa sii gandu. À n gu kua a kpa, a gu yiiyo yãku yeru ka kuu bekurugii ten baa sɔɔ kpa bu gu nim take. 19Nim mɛya Aroni ka win bibu ba ko n da ka ben nɔma ka naasu kpakie bu ka dɛɛra, 20bu sere du kuu ten mi, bu ka ben sɔmburu ko, ǹ kun mɛ bu sere susi yãku yerɔ bu ka yãkuru ko kpa bu ku raa gbi. 21Yeni ya ko n sãawa wooda sere ka baadommaɔ bɛɛn bibun bweseru sɔɔ. 22Yinni Gusunɔ u kpam Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 23a turare bwese bweseka ye ya nuburu do suo, miru kilo nɔɔbu, ka sinamɔmu kilo yiru ka bɔnu, ka kanɛli kilo yiru ka bɔnu 24ka kasi kilo nɔɔbu, ka sere olifin gum ditiri nɔɔba tia. 25Ye kpurowa kaa de wi u turare kobu yɛ̃ u mɛnna u ka gum ko mɛ ba ko n da kpuro tãre bu ka sɔ̃ɔsi ma na ye gɔsa nɛnɛm. 26Gum mɛya kaa kuu te yɛ̃ka, ka nɛn woodan kpakoro te, 27ka tabulu ye, ka yen dendi yãnu, ka dabu ge, ka gen dendi yãnu, ka sere kpakoro tèn wɔllɔ ba ra turare dɔ̃ɔ doke, 28ka yãku yee tèn mi ba ko n da yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu ko, ka ten dendi yãnu, ka boo ge, ka gen sɔwaritia. 29Nge mɛya kaa ka sãa yãa ni kpuro dɛɛrasia kpa nu n yii nɛn sɔ̃. Ye n koo nu bɛsu kpuro, a de ya n dɛɛre. 30Kpa a maa Aroni ka win bibu gum mɛ tãre ba n ka sãa nɛn yãku kowobu. 31Mɛya kaa Isireliba sɔ̃ a nɛɛ, gum mɛ, mu ko n sãawa dɛɛram mɛ ba ko n da kpuro tãre bu ka sɔ̃ɔsi ma ya wãa nɛnɛm nɛn sãarun sɔ̃. Yeni ya ko n sãawa wooda bɛɛ sɔɔ sere ka baadommaɔ. 32Goo u ku raa mu sawa. Goo u ku raa maa mɛn bweseru ko. I ko nu yiwa nɛnɛm nɛn sãarun sɔ̃. 33Yen sɔ̃, goo ù n yina u mɛn bweseru kua, ǹ kun mɛ u tɔn diro goo mu tɛɛni, ba koo yɛ̃ro wunawa bɛɛn suunu sɔɔn di. 34Yera Yinni Gusunɔ u kpam Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a turare bwesenu ita kasuo ye ya nuburu do, ka maa turare ye ba mɔ̀ ansam, ye kpuro ya n saka nɛ. 35Wi u turaren kobu yɛ̃ kpa u ye kpuro mɛnna u bɔru doke yu ko turare dɛɛra ye ba kua nɛnɛm nɛn sãarun sɔ̃. 36Kpa a yen sukum buuru wuna, a da a yi kuu bekurugii te sɔɔ, woodan kpakoro ten wuswaaɔ mi ko na n da ka nun yinnɛ. Kpa i ye yi nɛnɛm nɛn sãarun sɔ̃. 37Yen sɔ̃, goo u ku raa turare yen bweseru ko win tiin sɔ̃. I ko ye yiwa nɛnɛm nɛn sãarun sɔ̃. 38Wi u yina, u yen bweseru kua win tiin sɔ̃, ba koo yɛ̃ro wunawa bɛɛn suunu sɔɔn di.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\