Yaribu 32

1Sanam mɛ tɔn be, ba wa Mɔwisi u tɛɛmɔ u ǹ saramɛ saa guu ten wɔllun di, ba da ba mɛnna Aronin mi, ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, a seewo a sun yinni kua wi u ko n sun swaa gbiiye. Domi Mɔwisi wi u sun yarama Egibitin tem di, sa ǹ yɛ̃ ye n nùn deema. 2Yera Aroni u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i bɛɛn kurɔbun swaa tonku wuraginu potirima ka bɛɛn bibuginu i ka na. 3Ma be kpuro ba ben swaa tonku wuraginu potira ba ka Aroni naawa. 4U nu mwa u yania ma u kuura kua ye ya ka naa buu weenɛ, u wura ye wisi mi, ma ya kua bwãaroku. Ma ba nɛɛ, bɛsɛn yinni wee, wi u sun yarama saa Egibitin di. 5Ye Aroni u ye wa, yera u yãku yeru gira bwãaroku gen wuswaaɔ. Ma u kpara u nɛɛ, sia sa ko Yinni Gusunɔ tɔ̃ɔ bakaru kua. 6Yen sisiru, ba seewa buru buru yellu ma ba yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu kua ka siarabun yãkunu. Tɔn be, ba sina ba di ba nɔra, ma ba seewa ba kom bɛrɛtɛkɛ mɔ̀. 7Saa yera Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a saro fuuku domi wunɛn tɔn be a yarama Egibitin di mi, wee ba disi duura. 8Ba swaa ye deri kɔ ye na nɛɛ bu swĩi. Wee ba tii wuran bwãaroku kua ge ga ka naa buu weenɛ. Ma ba yiira ba gu yãkuru koosi. Ba nɛɛ, geya ga ben yinni wi u bu yarama saa Egibitin di. 9Ma u kpam nɛɛ, na tɔn be wa, ben swaa tau, ba ǹ kĩ bu wiru kpĩ. 10Tɛ̃ nɛn mɔru ya seewa. A de n bu kam koosia. Adama wunɛ, kon de wunɛn tɔmbu bu ko bwese bakaru. 11Mɔwisi u Gusunɔ win Yinni suuru kana u nɛɛ, Yinni, mban sɔ̃na a ka wunɛn tɔmbu mɔru mɔ̀ be a yarama Egibitin di ka wunɛn dam bakam. 12Mban sɔ̃na kaa de Egibitigibu bu gere bu nɛɛ, kɔ̃sa a kĩ a wunɛn tɔmbu kua. Yen sɔ̃na a ka bu yarama kpa a bu go guunun bera gia, a bu kpeerasia ba kun maa wãa handuniaɔ. A wunɛn mɔru ye suresio, a ku maa kɔ̃sa ye ko, ye a kĩ a bu kua mi. 13A wunɛn bwãabu Aburahamu ka Isaki ka Yakɔbu yaayo be a nɔɔ mwɛɛru kua ka bɔ̃ri a nɛɛ, kaa de ben bibun bweseru tu dabia nge wɔllun kperi, kpa a bu tem mɛ kpuro wɛ̃ mɛ̀n gari a ka bu kua, ba n ka mu mɔ ka baadommaɔ. 14Ma Yinni Gusunɔ u kɔ̃sa ye deri ye u raa nɛɛ u koo win tɔmbu kua mi. 15Saa yera Mɔwisi u sarama guu ten wɔllun di u woodan kpee bɛsi yiru ye nɛni yèn beri yiru yiru kpuro ba yorua. 16Kpee bɛsi yi, yi sãawa yi Gusunɔn tii u kua. Win tiiwa u maa yorua yi sɔɔ. 17Ye ba saram wee, Yosue u tɔmbun wurenu nua nge mɛ ba gbisimɔ. U Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, tabun wurenu wãa sansaniɔ. 18Mɔwisi u nɛɛ, n ǹ be ba nasara suan wurenu mi. N ǹ maa mɔ be ba dɛsiru mwɛɛraginu. Be ba womusu mɔ̀n wurena na nɔɔmɔ. 19Ye Mɔwisi u sansani ye turuku kua, u naa buu wuraguu ge wa ka tɔn be ba yaamɔ, ma u mɔru bɛsira u kpee bɛsi yi sura u kɔsuka guu ten nuurɔ. 20Ma u naa buu ge sua u dɔ̃ɔ mɛni. Ma u ge munia muku muku u wisi nim sɔɔ. Ma u dera ba nim mɛ nɔra. 21Ma u Aroni bikia u nɛɛ, mba tɔn be, ba nun kua a ka bu durum baka yen bweseru koosia. 22Aroni u nùn wisa u nɛɛ, a ku de wunɛn mɔru yu kpɛ̃a. A yɛ̃ ma tɔn be, ba ra n bɔ kɔ̃san kobu sɔɔ. 23Ba man sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, n bu yinni kuo wi u ko n bu swaa gbiiye, domi wunɛ wi a bu yarama Egibitin tem di, ba ǹ yɛ̃ ye n nun deema. 24Ma na bu sɔ̃ɔwa na nɛɛ, ben wi u wuran gãanu mɔ u nu tama. Ye ba ka na, ma na nu kpɛ̃ɛ dɔ̃ɔ sɔɔ. Yera naa buu wuraguu ge, ga yarima. 25Mɔwisi u wa ma Aroni u kpana u tɔn be nɔni doke, ma u dera ba mɔ̀ ye ba kĩ. Yera n dera ben yibɛrɛba ba bu yaa kasikimɔ. 26Sanam mɛya u yɔ̃ra sansani yen duu yerɔ u nɛɛ, baawure wi u ka Yinni Gusunɔ yɔ̃, u na nɛn bera gia. Ma Lefiba kpuro ba mɛnna win mi. 27Ma u nɛɛ, amɛniwa Yinni Gusunɔ u gerua. Bɛɛn baawure u win takobi suo u n nɛni, kpa u n sirenɛ sansani ye sɔɔ duu yee teerun di sere ten tensim mi. Kpa u win dusi ka win beruse ka win kpaasi go. 28Ma Lefi be, ba kua nge mɛ Mɔwisi u bu yiire. Be ba gu dɔma te, ben suunu sɔɔ, ba tura tɔnu nɔrɔbun suba itan saka (3000). 29Yera Mɔwisi u nɛɛ, gisɔra i bɛɛn tii Yinni Gusunɔ wɛ̃ mam mam, ye bɛɛn baawure u ka win bii tɔn durɔ ka win dusi seesi. Yen sɔ̃, u bɛɛ domaru kua gisɔ. 30Yen sisiru u tɔn be sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee, i durum baka kua. Yen sɔ̃, kon yɔ guu ten mi, n Yinni Gusunɔ suuru kana bɛɛn durum yen saabu. 31Yera u gɔsira u da Yinni Gusunɔn mi, u nɛɛ, kuku, tɔn be, ba durum baka kua. Ba tii bwãaroku kua ka wura. 32Na nun kanamɔ a bu suuru kuo. À kun maa suuru mɔ̀, a nɛn yĩsiru wunɔ tire te sɔɔn di, tèn mi a wunɛn tɔmbun yĩsa yorua. 33Yinni Gusunɔ u Mɔwisi wisa u nɛɛ, wi u man torari, yɛ̃ron yĩsira kon wuna nɛn tireru sɔɔn di. 34Yen sɔ̃, a doo a tɔn be kpara i da sere yam mi na nun sɔ̃ɔwa. Wee nɛn gɔrado u ko n nun gbiiye mi. Adama saa ya sisi yè sɔɔ kon tɔn be nɔma doke n bu sɛɛyasia ben durum sɔ̃. 35Yen biru u tɔn be baranu kpɛ̃ɛ yèn sɔ̃ ba dera Aroni u bu naa buu ge kua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\