Yaribu 34

1Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a kpee bɛsi yiru mɛnɔ a dãku nge yiɔnɔ. Kon kpam gari yi yore mi, yi yi raa wãa kpee bɛsi yi sɔɔ, yi a kɔsuka. 2A sɔɔru koowo sia bururu yellu, a yɔɔma Sinain guuru mi, kpa a yɔ̃ra nɛn wuswaaɔ ten wɔllɔ. 3A ku de goo u ka nun yɔɔma mi. A ku ra maa de n goo wa guu ten gam gum. Mɛya a ku maa de kɛtɛba ka yãanu, yen gaa yu yakasu di guu ten turuku. 4Ma Mɔwisi u kpee bɛsi yiru mɛna u dãka nge yiɔnɔ. U seewa buru buru yellu u yɔɔwa Sinain guurɔ u kpee bɛsi yiru ye nɛni nge mɛ Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwa. 5Yera Yinni Gusunɔ u sarama guru wii wuroru sɔɔ u yɔ̃ra win bɔkuɔ. Ma u win tiin yĩsiru gerua u nɛɛ, nɛna na Yinni Gusunɔ. 6Ma u sara Mɔwisin wuswaaɔ u nɔɔgiru sua u nɛɛ, nɛna Yinni Gusunɔ durom ka wɔnwɔndugii. Na ra saku n sere mɔru ko. Nɛn tɔn geeru ka nɛn bɔrɔkiniru ta kpã. 7Na ra tɔmbu nɛn kĩru sɔ̃ɔsi sere ka baadommaɔ. Na ra tɔn be ba kɔ̃sa kua bu ben durum suuru kue, adama na ku ra taarɛgii garisi dɛɛro. Na ra baababan durum mɔɔru mwɛ ben bibun mi sere ka ben sikadominun bibɔ. 8Yera Mɔwisi u yiira fuuku u nùn sãwa. 9Ma u nɛɛ, Yinni, à n ka man nɔnu geu mɛɛra, na nun kanamɔ, a de a ka sun da. Wee, tɔn be, swaa taoba. Adama a sun bɛsɛn daa kɔ̃sa ka bɛsɛn durum suuru kuo kpa a sun ko wunɛgibu. 10Ma Yinni Gusunɔ u nɛɛ, wee, na ka bɛɛ arukawani bɔkumɔ. Kon sɔm maamaakigia ko wunɛn tɔn be kpuron wuswaaɔ, yèn bweseru goo kun koore tem gam. Tɔn be kpuro bèn suunu sɔɔ i wãa, ba koo nɛ, Yinni Gusunɔn sɔmburu wa. Domi gãa nanumgina kon bɛɛ kua. 11Wooda ye na bɛɛ wɛ̃ɛmɔ mi gisɔ, i ye mɛm nɔɔwɔ. Wee, kon Amɔreba ka Kananiba ka Hɛtiba ka Feresiba ka Hefiba ka Yebusiba gira bɛɛn wuswaan di. 12Wunɛ, Mɔwisi, a n tii sɛ, kpa a ku ra ka tem min tɔmbu arukawani bɔke, mi i ko i du kpa bu ku raa ko bɛɛn yina. 13Adama i ko ben yãku yenu sura kpa i ben bũu wi ba mɔ̀ Asitaaten sãa yerun dãnu wukiri, kpa i win bwãarokunu kɔsuku. 14I ku ra bũu goo sã domi nɛn yĩsira nisinugii. Na ku ra wure bu maa yinni goo sã. 15A n tii sɛ kpa a ku ra ka tem min tɔmbu arukawani bɔke. Domi bà n ben bũnu gasirimɔ ba sãamɔ ba yãkunu mɔ̀, ba koo bɛɛ soku i ka bu ko. Kpa ben yãku yaa yu bɛɛ binɛ ko i di. 16Sɔrɔkudo i ko bɛɛn bii tɔn durɔbu kurɔbu sua ben bii wɔndiaba sɔɔ, kpa kurɔ be, bu de bɛɛn bii be, bu nɛn sãaru deri bu tɔn ben bũnu sã. 17I ku ra sisu sua i ka tii bwãaroku kua i sã. 18I n da pɛ̃ɛ ye ba ǹ seeyatia doken tɔ̃ɔ bakaru ko saa ye na yi, suru wi ba mɔ̀ Abibu sɔɔ. Kpa i pɛ̃ɛ ye di sɔ̃ɔ nɔɔba yiru nge mɛ na bɛɛ yiire. Domi suru wi sɔɔra i yarima Egibitin di. 19Bii gbiikoo tɔn durɔ baawure u ko n sãawa nɛgii, mɛya maa yaa sabenu kpuron bii gbiikii dwanu, ǹ n kɛtɛn na, ǹ n maa yãarun na, ǹ kun mɛ boo. 20Ǹ n kɛtɛkun na, i ka gen buu gbiikuu yãa buu kɔsinɔ kpa gu ko yãku yãaru. Ì kun maa kue mɛ, i gen wĩi suma buo i go. I ko bii gbiikoo tɔn durɔ baawure yakiawa ka gobi. I ku de goo u na nɛn wuswaaɔ u kun kɛ̃ru nɛni. 21Alusuma sɔɔ, sɔ̃ɔ nɔɔba tia i ko sɔmburu ko, kpa i wɛ̃ra sɔ̃ɔ nɔɔba yiruse, baa ǹ n duurubun saan na, ǹ kun mɛ gɛ̃ɛbun saa. 22I n da gɛ̃ɛbun tɔ̃ɔ bakaru ko sanam mɛ i alikama yè ya gbia ya ye gɛ̃ɛbu torua, kpa i Kunun tɔ̃ɔ bakaru ko sanam mɛ i bɛɛn dãa binu sɔrimɔ, wɔ̃ɔ gà n kpeeyɔ. 23Wɔ̃ɔ tia sɔɔ, nɔn itawa tɔn durɔ baawure u koo na nɛ Gusunɔ, Isireliba Yinnin sãa yerɔ. 24I ku bɛrum ko. Kon bwese ni gira bɛɛn wuswaan di, kpa n bɛɛn tem yasiasia. Goo kun kãkɔ u mu binɛ ko sanam mɛ i man tɔ̃ɔ bakaru diiyammɛ nɔn ita ye, wɔ̃ɔ ka wɔ̃ɔ. 25I ku man yãku yaan yɛm wɛ̃ ka pɛ̃ɛ ye ba seeyatia doke sannu. Ì n Gɔɔ sararibun tɔ̃ɔ bakaru mɔ̀, i ku de ten yaa yu tiara sere sisiru bururu. 26Wɔ̃ɔ ka wɔ̃ɔ i n da ka bɛɛn gbean dĩa gbiikinu nɛ, nɛ, Yinni Gusunɔn sãa yerɔ. I ku ra boo buu yike ka gen mɛron bom. 27Ma Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a gari yi yoruo domi yiya nɛn arukawanin wiru ye na ka bɛɛ bɔkumɔ, wunɛ ka Isireliba. 28Mɔwisi u wãa mi ka Yinni Gusunɔ sɔ̃ɔ sɔɔ weeru ka wɔ̃kuru weeru. U ǹ dĩanu di, u ǹ maa nim nɔra. Ma Yinni Gusunɔ u arukawani yen gari yorua kpee bɛsi yi sɔɔ, yiya wooda wɔku te. 29Ye Mɔwisi u ka Yinni Gusunɔ gari kua u kpa, u sarama Sinain guurun di u woodan kpee bɛsi yiru ye nɛni, win wuswaa ya ballimɔ. Adama win tii u ǹ yɛ̃ mɛ. 30Aroni ka Isireliba kpuro ba nùn mɛɛra ba wa wee, win wuswaa ballimɔ ma ba bɛrum bara bu nùn susi. 31Adama u bu soka, ma Aroni ka Isireliban guro gurobu ba na win mi, u ka bu gari kua. 32Yen biru Isireliba kpuro ba nùn susi, ma u bu wooda ye kpuro saaria ye Yinni Gusunɔ u nùn wɛ̃ Sinain guuru wɔllu mi. 33Ye u ka bu gari kua u kpa, u win wuswaa sɔnditia wukiri. 34Ù n da Yinni Gusunɔn kuu ten mi u ka nùn gari ko, u ra sɔnditia ye wunɛwa sere ù n kpam yarima. Ù n yarima min di, yera u ra Isireliba sɔ̃ ye Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwa. 35Kpa bu win wuswaa wa ya ballimɔ. Yen biruwa u ra ye sɔnditia wukiri sere ù n kpam duɔ u ka Yinni Gusunɔ gari ko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\