Yaribu 35

1Mɔwisi u Isireliba kpuro mɛnna u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee ye Yinni Gusunɔ u sun sɔ̃ɔwa su ko. 2Alusuma tia sɔɔ, sɔ̃ɔ nɔɔba tia sa ko n da bɛsɛn sɔma kpuro ko. Adama sɔ̃ɔ nɔɔba yiruse ya ko n sãawa tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru te sa ko Yinni Gusunɔ deria. Yen sɔ̃, bɛsɛn wi u sɔmburu kua te sɔɔ, ba koo yɛ̃ro gowa. 3Baa dɔ̃ɔ i ku ra sɔ̃re tɔ̃ɔ te sɔɔ, bɛɛn yɛnusɔ. 4Mɔwisi u kpam Isireliba sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee ye Yinni Gusunɔ u bɛɛ yiire. 5U nɛɛ, i ka nùn kɛ̃nu naawa ka nuku tia bɛɛn ye i mɔ sɔɔ. Kɛ̃ɛ nìn bweseru i ko i ka na wee. Niya wura ka sii geesu ka sii gandu, 6ka beka ye ba wɔ̃kua ka bura ka maa gaadura, ka beku wunɔmginu ka maa ni ba wesa ka wɛ̃ɛ damgii ka sere ye ba kua ka boo sansu, 7ka yãa kinɛnun gɔni yi ba sɛ̃ɛsu doke ka gɔni damgii ka akasian dãa, 8ka gum mɛ ba koo ka fitilanu sɔ̃ra, ka gãa nubu duroruginu ni ba ko n da doke gum sɔɔ mɛ ba ra kpuro tãre bu ka sɔ̃ɔsi ma Gusunɔ u ye gɔsa nɛnɛm, ka turare sɔɔ ye ba ra dɔ̃ɔ doke 9ka kpee gobiginu nìn nɔni sãa bɛrɔ wuru ni ba koo doke yabe tarakpe ge sɔɔ, ka ni ba koo doke bɔɔ bara yen wɔllɔ. 10Bɛɛn baawure wi u maa sɔmbu ten bwisi mɔ, u na u tu ko nge mɛ Yinni Gusunɔ u gerua, 11ye u nɛɛ, su kuu bekurugiru koowo mi sa ko n da nùn sã, kpa su ten wukiritii ko yi ba kua ka boo sansu ka yaa gɔni, ka sɔretii ni, ka dãa bɛsi yi, ka dãa karetii yi, ka ten dãa bɛsi sinumgii ka yin yɔ̃ratii, 12ka woodan kpakororu ka ten wukiritia ka ten dãa pɔɔsi yi ba ko n da ka tu sue, ka beku kare te ta ko n tu berua dii te ta dɛɛre gem gem sɔɔ, 13ka tabulu ye, ka yen dendi yãnu kpuro, ka sere dãa pɔɔsi yi ba ko n da ka ye sue, ka pɛ̃ɛ ye ba koo yi yen wɔllɔ, 14ka dabu ge, ka gen dendi yãnu kpuro, ka gen fitilanu, ka nin gum, 15ka kpakoro tèn wɔllɔ ba ko n da turare dɔ̃ɔ doke, ka sere ten dãa pɔɔsi yi ba ko n da ka tu sue, ka gum mɛ ba ko n da kpuro tãre bu ka sɔ̃ɔsi ma Gusunɔ u ye gɔsa nɛnɛm ka turare ye ba ko n da dɔ̃ɔ doke, ka beku kɛnutii te ba koo doke kuu ten kɔnnɔwɔ, 16ka yãku yeru ka ten kɔkɔsɔ ye ba koo ko ka sii gandu, ka ten dãa pɔɔsi yi ba ko n da ka tu sue ka ten dendi yãnu, ka boo ge, ka gen sɔwaritia, 17ka kuu ten karan bekunu, ka yen sii pɔɔsi ka yin yɔ̃ratii ka sere maa kara yen kɔnnɔn beku kɛnutiru 18ka kuu ten gabatian kurumba ka ten wɛ̃ɛ, 19ka beka ye ba koo ka kuu ten dendi yãnu kpuro bɔke, ka sere sãa yãa ni Aroni ka win bibu ba ko n da doke bu ka sɔmburu ko kuu ten mi. 20Ye Mɔwisi u gari yi gerua u kpa ma Isireliba kpuro ba doona win min di. 21Yen biru, be ba gari yi gɔ̃ru doke, ba ka kɛ̃ɛ ni na ka nuku tia bu ka Yinni Gusunɔn kuu te ko, ka ten dendi yãnu kpuro ka yãa ni yãku kowobu ba ko n da doke bu ka sɔmburu ko kuu ten mi. 22Tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu be ba gɔ̃ru doke bu ka Yinni Gusunɔ kɛ̃ru naawa, ba ka swaa tonkunu ka sumi ka taaminu ka sɛɛnin bataniba, ye ya sãa wuran gãanu kpuro gesi, ben baawure u ka na ma u yi ka kɛ̃ɛ wɛ̃ɛbun wororu. 23Be ba maa beka mɔ ye ba wɔ̃kua ka bura ka maa gaadura, ka beku wunɔmginu ka maa ni ba wesa ka wɛ̃ɛ damgii ka sere maa ye ba kua ka boo sansu, ka yãa kinɛnun gɔni yi ba sɛ̃ɛsu doke, ka gɔni damgii, ye kpurowa ba ka na Yinni Gusunɔn kuu ten sɔ̃. 24Be ba maa sii geesu mɔ, ka sii gandu, ba ka na ba yi ka kɛ̃ɛ wɛ̃ɛbun wororu. Be ba maa akasian dãa mɔ ba ka na sɔmbu ten sɔ̃. 25Tɔn kurɔ be ba maa wɛ̃ɛ taribu yɛ̃, ba wɛ̃ɛ bwese bweseka tara, gaaduragii, ka boogugii ka wunɔmgii, ka wɛ̃ɛ damgii, ba ka na. 26Ma ben gabu be ba sɔmbu ten yɛ̃ru ka ten kĩru mɔ, ba boo sansun wɛ̃ɛ tara. 27Be ba maa sãa wirugibu ba ka kpee gobiginu nìn nɔni sãa bɛrɔ wuru na bu ka yabe tarakpe ge ka bɔɔ bara ye buraru koosi. 28Ma gaba ka gum na mɛ ba koo ka fitilanu sɔ̃ra, ka gãa nubu duroruginu ni ba ko n da doke gum sɔɔ mɛ ba ra kpuro tãre bu ka sɔ̃ɔsi ma Gusunɔ u ye gɔsa nɛnɛm, ka turare sɔɔ ye ba ra dɔ̃ɔ doke. 29Isireliba sɔɔ, be ba tii wɛ̃ bu ka somi sɔmbu te sɔɔ, te Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa mi, ba ka ben kɛ̃ɛ ni nawa ka nuku tia. 30Mɔwisi u kpam Isireliba sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee, Yinni Gusunɔ u Bɛsalɛli Urin bii gɔsa wi u sãa Hurin debubu Yudan bweseru sɔɔ. 31Ma u nùn win Hunde yibia u bwisi ka laakari ka yɛ̃ru wa u ka sɔm bwese bweseka ko. 32U koo kpĩ u sɔmbu ten baayeren kpunaa yi. Ye u koo ko, yera wura ka sii geesu ka sii gandun sɔmburu, 33ka kpee gobiginun dãkubu ka nin gorebu ka dãnun dãkubu, sãa yee ten bura yãnu baaniren sɔmburu gesi. 34Yen biru Gusunɔ u maa bu bwisi kã, wi ka Oholiabu wi u sãa Ahisamakin bii Danun bweseru sɔɔ, bu ka gabu sɔmbu te sɔ̃ɔsi. 35Bera u yɛ̃ru wɛ̃ bu ka sãa yee ten bura yãnu ko kpa bu beka ye kpuro buraru kua. U bu yɛ̃ɛ te wɛ̃wa sãa yee ten sɔma baayere kpuron sɔ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\