Yaribu 36

1Bɛsalɛli ka Oholiabu ka tɔn be Yinni Gusunɔ u bwisi ka yɛ̃ru ka laakari wɛ̃ bu ka kuu ten sɔmburu kpuro ko, ba koo tu kowa nge mɛ u gerua. 2Ma Mɔwisi u Bɛsalɛli ka Oholiabu sokusia ka sere be Yinni Gusunɔ u maa sɔmbu ten bwisi ka yɛ̃ru kã ma ba tii wɛ̃ ka nuku tia. 3Ma ba kɛ̃ɛ ni mwɛɛra Mɔwisin min di, ni Isireliba ba wɛ̃ Yinni Gusunɔn kuu ten sɔ̃. Adama bururu baatere ba ra n maa ka kɛ̃ɛ ni naamɔwa Mɔwisin mi ka kĩru. 4Ma tɔn be ba sɔmbu te mɔ̀ mi, ben baawure u gina win sɔmburu deri, 5ma ba na Mɔwisin mi, ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, tɔmba ka kɛ̃nu naamɔ n kere mɛ̀n bukata sa mɔ su ka sɔmbu te ko te Yinni Gusunɔ u gerua. 6Yera Mɔwisi u dera ba kpara ba nɛɛ, goo u ku maa ka kɛ̃nu na kuu ten sɔ̃. Mɛsuma u kua u ka kɛ̃ɛ ni yɔ̃rasia. 7Domi ni ba wɛ̃ kɔ nu koo turi nu tiara. 8Tɔn be ba sɔmbu ten yɛ̃ru mɔ mi, ba kuu te kua ka beka wɔku te ba wesa ka wɛ̃ɛ damgii ka wɛ̃ɛ yi ba wɔ̃kua ka bura ka maa gaadura, ka wɛ̃ɛ wunɔmgii. Ma ba wɔllun kɔ̃sobun weenasibu kua ya kua buraru beka ye sɔɔ. 9Beku nin teerun dɛ̃ɛbu bu sãawa gɔm soonu tɛna yiru sari. Ten yasum maa gɔm soonu nnɛ. 10Yen biru ba beka yen nɔɔbu sua ba swɛɛna. Nge mɛya ba maa kua ka nɔɔbu ye ya tie. 11Ma ba yen baayeren goo baka teerɔ wɛ̃ri doke ka wɛ̃ɛ yi ba wɔ̃kua ka bura, yi ba koo ra ka ye sɔrena. 12Wɛ̃ri weeraakuukuubuwa ba doke beka ye ba swɛɛnan baayeren goo baka teerɔ yi n nɔɔ kisinɛ. 13Yen biru ba sɔretinu weeraakuru kua ka wura ba ka beka ye kpuro sɔrena ma ya kua beku teeru kuu ten sɔ̃. 14Ba maa bekunu wɔkura tia wesa ka boo sansu bu ka kuu bekurugii te wukiri. 15Beku nin baateren dɛ̃ɛbu bu sãawa gɔm soonu tɛna, ten yasum gɔm soonu nnɛ. 16Ma ba beka yen nɔɔbu sua ba swɛɛna. Ma ba maa nɔɔba tia ye ya tie swɛɛna nɛnɛm. 17Ma ba wɛ̃ri weeraakuukuubu doke beka ye ba swɛɛnan baayeren goo baka teerɔ. 18Ma ba sɔretii kua weeraakuru ka sii gandu bu ka beka ye kpuro sɔrena, kpa bekunu wɔkura tia ye, yu ko beku teeru. 19Ma ba yãa kinɛnun gɔni swɛ̃rasia ba swɛɛna bu ka kuu te wukiri. Ma ba maa yaa gɔni sinumgii gɛɛ swɛɛna yi ba koo sɔndi ye kpuron wɔllɔ. 20Yen biru ba akasian dãa bɛsi kasu yi ba koo gira yi ka ko kuu ten dãa. 21Dãa bɛsi yin dɛ̃ɛbu bu sãawa gɔm soonu wɔkuru, yin yasum maa gɔm soo teeru ka bɔnu. 22Ma ba yi sɔretii dokea yiru yiru yi biru kisinɛ. 23Dãa bɛsi yɛnda ba kua bu ka gira kuu ten sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia. 24Ma ba yen baayere yɔ̃ratii yiru kua ka sii geesu. Ma ba yi doke mi sɔretii yi, yi wãa. 25Ma ba maa dãa bɛsi yɛndu kua bu ka gira ten sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia. 26Ma ba yen baayere yɔ̃ratii yiru dokea yi ba kua ka sii geesu. 27Dãa bɛsi nɔɔba tia ba kua bu ka gira ten biruɔ sɔ̃ɔ duu yeru gia. 28Ba maa dãa bɛsi yiru kua bu ka doke tia tia ten goo gɔmkinɔ biru gia, 29yi n ka yiɔnɔ maninɛ saa tem di sere ka wɔllɔ ma ba yi sumi wasi wɔllɔ. Mɛsuma ba goo gɔmkinu yiru ye kpuro kua. 30Nge mɛya ba dãa bɛsi nɔɔba ita kua bu ka gira kuu ten biru gia, yin baayere ka yen yɔ̃ratii yiru yi ba kua ka sii geesu. Ma yi kua yɔ̃ratii wɔkura nɔɔbu ka tia. 31- 32Yen biru ba ten yɛ̃si itaɔ akasian dãa nɔɔbu nɔɔbu kare. Ma ba sɔ̃ɔ yari yerugia deri. 33Dãa karetia ye ya wãa yɛ̃sa baayeren suunu sɔɔ mi, yen nɔɔ ga yɔ̃ra dãa gɔmkinɔ. 34Ma ba dãa bɛsi yi ka dãa karetii yi wura pote. Ma ba wuran sumi kua yì sɔɔ ba koo dãa karetii yi wasi wasi. 35Ma ba beku kareru kua ka wɛ̃ɛ damgii ka wɛ̃ɛ yi ba wɔ̃kua ka bura ka maa gaadura, ka wɛ̃ɛ wunɔmgii. Ma ba wɔllun kɔ̃sobun weenasibu kua beku te sɔɔ, ya kua ten buraru. 36Yen biru ba dãa bɛsi sinumgii nnɛ kua ba wura pote, ma ba sɔretii wuragii doke yi sɔɔ yi ka beku kare te gaba. Ma ba dãa bɛsi yi yɔ̃ratii dokea yi ba kua ka sii geesu. 37Ma ba kuu ten beku kɛnutiru wesa ka wɛ̃ɛ damgii ka wɛ̃ɛ yi ba wɔ̃kua ka bura ka maa gaadura, ka wɛ̃ɛ wunɔmgii ma ba beku te sɔma dokea. 38Ba akasian dãa bɛsi sinumgii nɔɔbu kua bu ka beku kɛnutii te bwɛ̃, ka sɔretii yi yi koo tu gaba, ma ba dãa bɛsi yi furɔsu ka sii dɛki kua ba ye kpuro wura pote. Ma ba yin baayere yɔ̃ratia kua ka sii gandu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\