Yaribu 38

1Ma ba yãku yee te kua ka akasian dãa. Ten goonu nnɛ ye kpuro ya nɛwa. Ya sãa gɔm soonu nɔɔbu nɔɔbu. Ten gunum maa gɔm soonu ita. 2Ma ba dera kãanu nu yara ten wɔllun goo gɔmkinɔ ma ba yãku yee te kpuro sii gandu pote. 3Ma ba ten dendi yãnu kpuro kua ka sii gandu. Niya gbɛ̃ɛ ni ba koo ka torom gura, ka kaatonu, ka kaato donnuginu, ka gbɛ̃ɛ nì sɔɔ ba koo yaa yɛm doke bu ka yɛ̃ka, ka dɔ̃ɔ guratii. 4Ma ba kɔkɔsɔ kua ka sii gandu, ba ye sua ba doke yãku yee ten kɔkɔrɔ ma yen nɔɔ ga seema wɔllɔ yãku yee ten suunu suunukaɔ. 5Ma ba yen goo gookaɔ sumi doke yì sɔɔ ba koo dãa pɔɔsi wasi. 6Ma ba akasian dãa pɔɔsi yiru kua ba sii gandu pote. 7Ma ba dãa pɔɔsi yi wasi sumi yi sɔɔ beri berika yi ba ko n da ka yãku yee te sue. Ba tu kuawa ka dãa bɛsi ma ta wɔru mɔ. 8Ma ba boo ge kua ka gen sɔwaritia, ye kpuro ya sãawa sii gandu. Ba nu mwɛɛrawa tɔn kurɔbun mi be ba ra sinɛ sãa yee ten kɔnnɔwɔ. N deema sii gan niya nu ra n sãa ben digi. 9Ba kuu te kara koosi ka beku damginu. Yen sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia yen dɛ̃ɛbu bu sãawa gɔm soonu wunɔbu (100). 10Ma ba dãa bɛsi sinumgii yɛndu sua yi kua kara yen dãa. Ma ba yin yɔ̃ratii kua ka sii gandu. Yen biru ba maa yin beku sɔretinu kua ka sii geesu. Ma ba sii geesun dɛki kua bu ka beka ye taare. 11Kara yen sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia, yen bekunun dɛ̃ɛbu sãawa gɔm soonu wunɔbu (100). Ma ba nu sɔre kara dãa sɔɔ nge mɛ ba sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwarugii ni kua. 12Sɔ̃ɔ duu yeru gia kara yen bekunun dɛ̃ɛbu sãawa gɔm soonu weeraakuru. Ma ba nu sɔre kara dãnu wɔkuru sɔɔ ye ya sɔretii mɔ nge mɛ ba sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwarugii ni kua. 13Yen sɔ̃ɔ yari yeru gia maa, yen dɛ̃ɛbu bu sãawa gɔm soonu weeraakuru. 14- 15Kara beku ni nu wãa kara yen kɔnnɔn beri berikaɔ, nin dɛ̃ɛbu bu sãawa gɔm soonu wɔkura nɔɔbu nɔɔbu. Ma ba nu kara dãnu kua ita ita, ten baatere ka ten yɔ̃ratia. 16Ba kara yen bekunu kpuro kuawa ka wɛ̃ɛ damgii. 17Kara dãa nin yɔ̃ratii, sii ganda ba ka yi kua. Yen sɔretii ni nu wãa dãa ye sɔɔ, ka sii dɛki yi, ye kpuro ya sãawa sii geesu. Ma ba dãa nin wɔllɔ sii geesu pote. Dãa ni kpuro nu sɔrenɛwa ka sii dɛki yi. 18Ba kara kɔnnɔ gen beku kɛnutii te kuawa ka wɛ̃ɛ damgii ma ba tu buraru kua ka wɛ̃ɛ wunɔmgii ka yi ba wɔ̃kua ka bura ka maa gaadura. Ten yasum sãawa gɔm soonu yɛndu, ten gunum maa gɔm soonu nɔɔbu nge mɛ kuu ten beku teera yasum nɛ. 19Dãa bɛsi sinumgii nnɛ sɔɔra ba beku kare te sɔre, ma ba yin yɔ̃ratii kua ka sii gandu. Ba yin wii wɔllɔ sii geesu pote nge furɔ. Ma ba yin sɔretinu ka sere yin sii dɛki yi kua ka sii geesu. 20Kuu bekurugii te, ka kara yen gabatian kurum kpuro ya sãawa sii gandu. 21Mɔwisi u Lefiba sɔ̃ɔwa bu sisun dooru ko si kuu bekurugii te, ta di, tè sɔɔ ba koo Yinni Gusunɔn woodan kpakoro te doke. Itamaa, Aroni yãku kowon biiwa u sãa ben wirugii. 22Bɛsalɛli, Urin bii, Hurin debubu, Yudan bweseru sɔɔ, u kuu ten sɔmburu kua kpuro te Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u ko. 23Oholiabu, Ahisamakin bii, Danun bweseru sɔɔ, wiya u Bɛsalɛli somi u ka sɔmbu te kua. Wiya u gãa dabinu kua kua. U sɔman kpunaaba kua, u kpee gobiginu dãka, ma u bekunu buraru kua ka wɛ̃ɛ wunɔmgii ka yi ba wɔ̃kua ka bura ka maa gaadura. 24Wura ye Isireliba ba wɛ̃ ba ka kuu bekurugii te, ka ten dendi yãnu kpuro kua ya sãawa kilo nɛnɛ ka wata ka wɔkura nɔɔbu ka yirun (875) saka. Ba ye yĩirawa ka ben sãa yerun sakaku. 25Sii gee si Isireliba ba maa wɛ̃ sanam mɛ ba bu garimɔ, su kuawa kilo nɔrɔbun suba ita ka wɔkura nɔɔbu ka yirun (3.017) saka. Ba su yĩirawa ka ben sãa yerun sakaku. 26Tɔn be ba sii gee si wɛ̃, ben geera sãawa tɔnu nɔrɔbun suba nata ka ita, ka nɛɛra wunɔbu ka weeraakuru (603.550). N deema be ba wɔ̃ɔ yɛndu tura, ka be ba kere mɛ, bera ba gara. Ben baawure u wɛ̃wa garamu nɔɔbu. 27Sii geesun kilo nɔrɔbun suba itawa (3.000) ba ka kuu bekurugii te ka ten beku kare ten dãa bɛsin yɔ̃ratii wunɔbu (100) kua. Yen baayere, kilo tɛna. 28Ma ba maa ka sii geesun kilo wɔkura nɔɔbu ka ita ye ya tie sɔretii ni, ka dãa bɛsi yin furɔsu, ka sii dɛki yi kua. 29Sii gan ni Isireliba ba maa mɛnna, nu kuawa kilo nɔrɔbun suba yiru ka wunaa teeru ka nnɛ (2.124). 30Sii gan niya ba ka kuu ten kɔnnɔn dãa bɛsi sinumgiin yɔ̃ratii kua ka yãku yee te, ka ten kɔkɔsɔ ye, ka ten dendi yãnu. 31Ka niya ba maa kuu ten kara dãnun yɔ̃ratii, ka yen kɔnnɔn pɔɔsin yɔ̃ratii ka sere kuu te, ka kara yen gabatian kurum kpuro kua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\