Yaribu 39

1Ba yãku kowobun yãa ni kua ka yãa sansun beku ni ba wɔ̃kua ka bura ka maa gaadura ka ni ba wunɔm doke. Ma Mɔwisi u dera ba Aronin sãa yãa ni kua nge mɛ Yinni Gusunɔ u gerua. 2Ba yabe tarakpe ge kua ka beku te ba kua ka wɛ̃ɛ damgii, ma ba ge buraru kua ka wɛ̃ɛ yi ba wɔ̃kua ka bura ka maa gaadura ka wɛ̃ɛ wunɔmgii ka wura. 3Ba wura ye bɛsukawa teere teere ba doke doke yabe tarakpe gen bekuru sɔɔ. 4Ma ba gu sari yiru kua bu ka gen senu sɔrena. 5Yabe tarakpe ge ka gen sɛ̃katia ya sãawa beku nɔni tee, ma ba sɛ̃katia ye yinusi yabe te sɔɔ. Ba ye kuawa nge mɛ Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u ko. 6Ma ba kpee gobiginu yiru nìn nɔni sãa bɛrɔ wuru wura gore nì sɔɔ ba Isireli bibun yĩsa yorusi nge mɛ ba ra yore sisɔ. 7Ma ba nu mani sari yi sɔɔ nu ka sɔ̃ɔsi ma Isirelin bwesenu kpuron yĩsa Aroni u sɔɔwa sanam mɛ u duɔ sãa yee ten mi. Mɛya ba ye kpuro kua nge mɛ Mɔwisi u gerua. 8Ba maa bɔɔ bara ye kua. Ye ka yabe tarakpe ge, ya sãawa beku nɔni tee ka bura teeru. 9Bɔɔ bara yen yasum ka yen dɛ̃ɛbu mu nɛwa. Ye kpuro gɔm soonun bɔnu bɔnu. 10Ma ba ye kpee gobiginu bwese bweseka mani sĩa nnɛ. Kpee nin nɔni wee. Sĩi gbiikaa sɔɔ, swãaru ka dɔm buuru ka wuru beku. 11Yiruse sɔɔ maa, swãaru ka boogu ka sɔ̃ɔ tiro. 12Itase sɔɔ, dɔm buuru ka nɔni bwese bweseka ka gaadura. 13Nnɛse sɔɔ, wuru beku ka bɛrɔ wuru ka nɔni bwese bweseka. Ba ye kpuro wura gore gorewa ba sere mani bɔɔ bara ye sɔɔ. 14Ma ba nin baatere sɔɔ Isirelin bibun yĩsinu yorua tia tia, domi ben baawuren yĩsiru ta sãawa Isireliban bwese kɛra tian yĩsiru. 15Ma ba bɔɔ bara ye wuran yɔni yiru kua. 16Ma ba taaminu yiru ka sɔretinu yiru kua ka wura, ma ba taamii ni doke bɔɔ bara yen soo wɔrikisɔ. 17Taaminu yiru ye sɔɔra ba wuran yɔni yiru ye sɔre. 18Ma ba bɔɔ bara yen yɔni yi gbinisi yabe tarakpe gen sariɔ mi wuran sɔretii ni, nu wãa, kpa ya n ka sɔndi tororu wɔllɔ. 19Ma ba maa wuran taaminu yiru kua ba doke bɔɔ bara yen soo temkisɔ si su yabe tarakpe ge girari. 20Ma ba maa taaminu yiru kua ka wura ba nu doke yabe tarakpe gen sarin nɔɔwɔ wuswaaɔ sɛ̃katia yen wɔllu gia. 21Yen biru ba bɔɔ bara yen taamii ni sɔɔ wɛ̃ɛ gaaduragii doke ba yi gbinua yabe tarakpe gen taaminu sɔɔ. Nge mɛya ba ka ye sɔre yabe tarakpe ge sɔɔ yu ku ka bãari. Ba ye kuawa nge mɛ Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa. 22Yabe tèn wɔllɔ ba yabe tarakpe ge sɔndi, ba tu wesawa ka wɛ̃ɛ gaaduragii. 23Ma ba ten wĩirɔ sɔma doke ba sinum koosia kpa tu ku raa ka gɛ̃ɛra. 24Ma ba ten temɔ tusanu doke ni nu ka dãa marum gam weenɛ. Ba nu kua ka wɛ̃ɛ damgii ka yi ba wɔ̃kua ka bura ka maa gaadura ka wɛ̃ɛ wunɔmgii. 25Ma ba maa wuran yangire piiminu kua ba nu doke ba ka sikerena, nu kpasa sãa ka tusa ni. 26Ba ye kuawa nge mɛ Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa. 27Ma ba Aroni ka win bibu takoba kua ka wɛ̃ɛ damgii. 28Mɛya ba maa dawani ye kua ka furɔsu si su sãa ben buraru te ta ben girima sɔ̃ɔsimɔ, ka sokoto kpirinu. Ba ye kpuro kua ka wɛ̃ɛ damgii. 29Ba maa sɛ̃katia ye wesa ka wɛ̃ɛ damgii ba buraru koosi ka wɛ̃ɛ yi ba wɔ̃kua ka bura ka maa gaadura ka wɛ̃ɛ wunɔmgii. Mɛya ba ye kpuro kua nge mɛ Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa. 30Ba batani wuragia ye kua ba yorua ye sɔɔ, wini sãawa Yinni Gusunɔgii. Ba ye yoruawa nge mɛ ba ra yore sisɔ. 31Ma ba ye sɔresi dawani yen wɔllɔ ka wɛ̃ɛ gaaduragii nge mɛ Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa. 32Isireliba ba Yinni Gusunɔn kuu bekurugii te kua ba kpa. Ba ye kpuro kuawa nge mɛ Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa. 33Ma ba ka Mɔwisi ten yãnu kpuro naawa. Niya beka ye ka yen sɔretinu ka dãa bɛsi yi ka dãa karetii yi ka dãa bɛsi sinumgii yi ka yin yɔ̃ratii 34ka yãa kinɛnun gɔni yi ba swɛ̃rasia ka yaa gɔni sinumgii yi ka beku kare te 35ka Yinni Gusunɔn woodan kpakoro te ka ten nɛnutii ka ten wukiritia, 36ka tabulu ye ka yen dendi yãnu ka pɛ̃ɛ ye ba ra yi yen wɔllɔ, 37ka dabu wuraguu ge ka gen fitilanu ka nin dendi yãnu ka nin gum, 38ka kpakoro wuragiru tèn wɔllɔ ba ko n da turare dɔ̃ɔ doke, ka gum mɛ ba ko n da kpuro tãre bu ka sɔ̃ɔsi ma Gusunɔ u ye gɔsa nɛnɛm, ka turare nubu durorugia ye ka kuu ten kɔnnɔn beku kɛnutiru, 39ka yãku yee te ba kua ka sii gandu ka ten kɔkɔsɔ sii gandugia ka ten nɛnutii ka sere ten dendi yãnu kpuro ka maa boo ge ka gen sɔwaritia, 40ka kuu ten karan bekunu ka yen dãnu ka nin yɔ̃ratii ka yen kɔnnɔn beku kɛnutiru ka yen wɛ̃ɛ ka yen gabatian kurumba, ka sere sãarun dendi yãnu kpuro ni ba koo dendi kuu te sɔɔ, 41ka sãa yãa ni Aroni ka win bibu ba ko n da doke bà n sɔmburu mɔ̀ sãa yee ten mi. Niya nu koo ben girima sɔ̃ɔsi. 42Isireliba ba sɔmbu te kuawa mam mam nge mɛ Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa. 43Ye Mɔwisi u yãa ni mɛɛra u kpa, yera u wa ba nu kuawa nge mɛ Yinni Gusunɔ u gerua. Ma u bu domaru kua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\