Yaribu 40

1Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 2suru gbiikoon tɔ̃ɔ gbiikiru sɔɔra kaa nɛn kuu te gira. 3À n tu gira a kpa, kpa a woodan kpakoro te sua a doke te sɔɔ, kpa a tu gandi ka beku kare te. 4Kpa a tabulu ye duusia ka yen dendi yãnu, ka maa dabu ge, kpa a gen fitilanu doke nin ayenɔ. 5Kaa maa de bu kpakoro wuragiru tèn mi ba ko n da turare dɔ̃ɔ doke yi woodan kpakororun deedeeru. Kpa a maa beku kɛnutiru doke kuu ten kɔnnɔwɔ. 6Kpa a ma yãku yee te yi ten ayerɔ kuu ten kɔnnɔn deedeeru. 7Kpa a boo ge yi yãku yee te ka kuu ten baa sɔɔ kpa a gu nim yibia. 8Kpa a kuu ten kara ye gira a ka sikerena, kpa a yen kɔnnɔn beku kɛnutiru doke. 9Yen biru kaa gum yɛ̃ka kuu te sɔɔ ka ten dendi yãnu kpuro sɔɔ. Nge mɛya kaa ka sɔ̃ɔsi ma ta sãa sãarugiru. 10Mɛya kaa maa yãku yee te gum mɛ yɛ̃ka ka ten dendi yãnɔ. Nge mɛya kaa ka sɔ̃ɔsi ma ta sãa sãarugiru. 11Kaa maa boo gen tii ka gen sɔwaritia gum mɛ yɛ̃ka a ka sɔ̃ɔsi ma ga sãa sãaruguu. 12Yen biru kaa ka Aroni ka win bibu na kuu ten kɔnnɔwɔ, kpa a bu wobure ka nim dirum. 13Kpa a Aroni sãa yãa ni sebusia a nùn gum mɛ tãre a ka sɔ̃ɔsi ma u sãa nɛn yãku kowo. 14Mɛya kaa maa win bibu sɔ̃ bu susima kpa a bu tako be sebusia. 15Yen biru kpa a maa bu gum mɛ tãre nge mɛ a ben tundo kua. Nge mɛya kaa ka sɔ̃ɔsi ma ba sãa nɛn yãku kowobu, be ka ben bibun bweseru sere ka baadommaɔ. 16Mɔwisi u kua kpuro nge mɛ Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwa. 17Ye n kua wɔ̃ɔ yirusen suru gbiikoon tɔ̃ɔ gbiikiru saa mìn di ba yarima Egibitin di, yera Mɔwisi u Yinni Gusunɔn kuu te gira. 18U gbia u dãa bɛsi yin yɔ̃ratii gira ma u dãa bɛsi yi doke sɔɔ, ma u yi dãa kare. Ma u dãa bɛsi sinumgii gira. Ma u beka ye wukiri yin wɔllɔ. 19Ma u boo sansun beka ye sɔndi beka yen wɔllɔ. Ma u yaa gɔni yi sua u ka ye kpuro wukiri nge mɛ Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwa. 20Ma u woodan kpee bɛsi yi sua u doke yin kpakoro te sɔɔ. Ma u dãa pɔɔsi yi ba ra ka tu sue wasi yin bɛri yenɔ. Ma u ten wukiritia doke. 21Ma u ka kpakoro te na u yi kuu ten dii te ta dɛɛre gem gem sɔɔ, ma u beku kare te doke u ka kpakoro te gandi nge mɛ Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwa. 22Ma u tabulu ye doke nɔm geu gia adɛrɔ ge sɔɔ, à n duɔ kuu ten mi. 23Ma u pɛ̃ɛ ye yorua tabulu wɔllɔ mam mam, ye ba ka Yinni Gusunɔ naawa, nge mɛ u nùn sɔ̃ɔwa. 24Ma u dabu ge doke nɔm dwaru gia tabulun deedeeru. 25Ma u gu fitilanu sɔndi u sɔ̃ra Yinni Gusunɔn wuswaaɔ nge mɛ u nùn sɔ̃ɔwa. 26Ma u kpakoro wuragii te doke adɛrɔ ge sɔɔ beku kare ten bɔkuɔ te ta woodan kpakoro te gandi. 27Ma u turare dɔ̃ɔ doke ten wɔllɔ, nge mɛ Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwa. 28Ma u beku kɛnutiru doke kuu ten kɔnnɔwɔ. 29Ma u yãku yee te yi kuu ten kɔnnɔwɔ. Ma u yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru ka abɔru garu kua mi, nge mɛ Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwa. 30Ma u boo ge doke yãku yee te ka kuu ten baa sɔɔ. Ma u gu nim yibia, mɛ ba koo ka tii dɛɛrasia sãarun sɔ̃. 31Mɛya Mɔwisi ka Aroni ka win bii tɔn durɔbu ba ra ka ben nɔma ka naasu kpakie, 32bà n duɔ kuu ten mi, ǹ kun mɛ bà n yãku yee te susiɔ, nge mɛ Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa. 33Ma Mɔwisi u kuu te ka yãku yee te kara koosi. Ma u beku kɛnutiru doke yen kɔnnɔwɔ. Nge mɛya u ka sɔmbu te wiru go. 34Sanam mɛya guru wii wuro te, ta kuu te wukiri ma Yinni Gusunɔn yiikon girima ya tu yiba. 35Mɔwisi u ǹ maa kpĩa u kuu te du yèn sɔ̃ guru wii wuro te, ta yɔ̃ ten wɔllɔ ma Yinni Gusunɔn yiikon girima ye, ya yiba te sɔɔ. 36Saa ye Isireliba ba wãa gbaburɔ, guru wii wuro te, tà n seewa kuu ten wɔllun di yera ba ra se bu swaa wɔri. 37Adama tà kun seewe, ba ku ra swaa wɔri. 38Isireliban sanum mɛ kpuro sɔɔ, Yinni Gusunɔn guru wii wuro te, ta ra n wãawa win kuu ten wɔllɔ sɔ̃ɔ sɔɔ. Ǹ n kua wɔ̃kuru, dɔ̃ɔwa ta ra n ka weenɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\