Yaribu 9

1Yen biru kpam Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a doo Egibiti sunɔn mi kpa a nùn sɔ̃ a nɛɛ, amɛniwa nɛ Heberuban Yinni Wi u ra n wãa na gerua. Na nɛɛ, u de nɛn tɔmbu bu doona bu man sã. 2Adama ù kun bu yɔ̃su, ma u yen yina yinaminu mɔ̀ kpam, 3wee, kon nɛn nɔm damguu doke win dumi ka kɛtɛkunu ka yooyoosu ka kɛtɛba ka yãanu sɔɔ, win yaa sabenu kpuro gesi ni ba kparamɔ gberɔ. Adumgbɛku baka ya koo nu wɔri. 4Saa ye sɔɔ, kon Isireliban sabenu ka Egibitiginu wunana. Ye ya sãa Isireliban sabenu, yen gaa kun gbimɔ. 5Ma Yinni Gusunɔ u tɔ̃ru yi u nɛɛ, ù kun bu yɔ̃su, siawa kon yabu ye ko tem mɛ sɔɔ. 6Yen sisiru Yinni Gusunɔ u kua mɛ. Egibitigibun sabenu gbisuka kpuro, adama Isireliban sabenu sɔɔ, baa teeru ta ǹ gu. 7Egibiti sunɔ u ye ya kooran labaari bikia. U nua ma Isireliban sabenu sɔɔ baa teeru ta ǹ gu. Ka mɛ, win gɔ̃ru ga kpam bɔbia, u ǹ wure tɔn be, bu doona. 8Yinni Gusunɔ u kpam Mɔwisi ka Aroni sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i torom sɔko doowɔ i n nɛni, kpa Mɔwisi u mɛ yɛ̃ka wɔllɔ Egibiti sunɔn wuswaaɔ. 9Torom mɛ, mu koo gɔsia nge tua, kpa mu Egibitin tem kpuro wukiri. Mu koo bwisinu wisi tɔmbu ka sabenu sɔɔ, kpa nu booboosu ko. 10Yera ba torom mɛ sɔka ba da Egibiti sunɔn wuswaaɔ. Ma Mɔwisi u torom mɛ yɛ̃kana wɔllɔ, ma mu kua bwisinu tɔmbu ka sabenun wasi sɔɔ. 11Saa ye sɔɔ, sɔroba kpana bu yarima Mɔwisin wuswaaɔ bwisi nin sɔ̃. Domi nu ben tii wisiwa nge Egibitigii be ba tie. 12Egibiti sunɔ u ǹ Mɔwisi ka Aronin gari swaa daki. Yinni Gusunɔ u dera win gɔ̃ru ga bɔbia ga sosi nge mɛ u raa Mɔwisi sɔ̃ɔwa. 13Yera Yinni Gusunɔ u kpam Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a seewo buru buru yellu a da Egibiti sunɔn mi, kpa a nùn sɔ̃ a nɛɛ, amɛniwa nɛ Gusunɔ Heberuban Yinni nɛ wi na ra n wãa na gerua. U de nɛn tɔmbu bu doona bu man sã. 14Domi tɛ̃, n ǹ mɔ win bwãabu ka win tɔmbu tɔna kon wahala doke ye ya koo nɛn dam bakam sɔ̃ɔsi. Ka win tiiwa kpa u gia ma goo sari nge nɛ handunia sɔɔ. 15Nà n daa nɛn nɔm damguu dɛmia na wi ka win tɔmbu bara kɔ̃suru kpɛ̃ɛ, u ǹ ko n daa maa wãa handuniaɔ. 16Adama na dera u wãa u ka nɛn dam wan sɔ̃, kpa nɛn yĩsiru tu ka nɔɔra handunia kpuro sɔɔ. 17Wee u ka nɛn tɔmbu seewa sere ka tɛ̃. U ǹ dere bu doona. 18Yen sɔ̃, sia amadaare kon de guru kpenu nu nɛɛra ka dam nìn bweseru nu ǹ koore Egibitin temɔ saa yen toren di sere n ka gisɔ girari. 19Ǹ n mɛn na, a de bu win yaa sabenu kuku yeru kua, ka yabu ye u mɔ kpuro gberɔ. Domi guru kpee ni, nu koo tɔmbu kpuro so gbeaɔ ka yaa sabenu kpuro ni nu ǹ kuku yeru wa, kpa sabe ni, ka tɔn be, bu kam ko. 20Yera Egibiti sunɔn bwãabu gabu be ba Yinni Gusunɔn gari nasie, ba dera ben yobu ba ka ben sabenu wɔma yɛnuɔ fuuku fuuku. 21Be ba kun maa Yinni Gusunɔn gari gara, ba ben yobu ka yaa sabenu deri gbeaɔ. 22Ma Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a wunɛn nɔma suo wɔllɔ kpa guru kpenu nu yɛ̃kama Egibitin tem kpuro sɔɔ, tɔmbu ka sabenu ka ye ya kpia gbeaɔ kpuron wɔllɔ. 23Yera Mɔwisi u win dɛka sua u tĩi wɔllɔ, ma Yinni Gusunɔ u dera guru kpenu nɛmɔ. Guru maakinu mɔ̀ nu girarimɔ sere temɔ. 24Gura yen bwesera kun nɛɛre Egibitin tem sɔɔ saa yen toren di. 25Ma guru kpee ni, nu baayere kpuro so nu go ye ya wãa gbeaɔ Egibitin tem sɔɔ, saa tɔmbu sere ka sabenu ka ye ya kpia kpuro. Ma dãnu kpuro nu bɛsikira. 26Gosɛnin bera mi Isireliba ba wãa tɔnawa guru kpee ni, nu ǹ na. 27Yera Egibiti sunɔ u Mɔwisi ka Aroni sokusia u nɛɛ, na wa ma nɛna na tora. Gusunɔ wi u ra n wãa u gem mɔ. Nɛ ka nɛn tɔmbu sa taarɛ kua. 28A Yinni Gusunɔ kanɔ domi guru gbãsuku ni, ka guru kpee ni, nu den tura. Kon de i doona, na ǹ maa bɛɛ nɛnumɔ. 29Ma Mɔwisi u nùn wisa u nɛɛ, nà n yara wuun di kon nɛn nɔma sua wɔllɔ n Yinni Gusunɔ kana, kpa guru gbãsukunu ka guru kpenu nu mari a ka gia ma wiya handunia mɔ. 30Adama na yɛ̃ ma wunɛ ka wunɛn bwãabu i ǹ Yinni Gusunɔ nasiam kpa. 31Saa ye gura ye, ya na, wɛ̃su ka ɔɔsu kam kua yèn sɔ̃ ɔɔsu ya nɔɔ kusia, wɛ̃su maa wɛ̃su sãa. 32Adama alikama ya ǹ kam kue yèn sɔ̃ ya ǹ sanam mɛ kpã. 33Yen biru Mɔwisi u yara Egibiti sunɔn min di u da wuun biruɔ. Ma u win nɔma sua wɔllɔ u Yinni Gusunɔ kana, ma guru gbãsukunu ka guru kpee ni, nu mari. Gura kun maa nɛmɔ. 34Ye Egibiti sunɔ u wa mɛ, u win toraru sosi. Wi ka win bwãaba ben gɔ̃rusu bɔbiasia. 35U ǹ wure Isireliba bu doona nge mɛ Yinni Gusunɔ u raa gerua saa Mɔwisin nɔɔn di.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\