Esekiɛli 16

1- 2Yinni Gusunɔ u Yerusalɛmu yen kɔ̃sa sɔ̃ɔsi saa Esekiɛlin nɔɔn di, u nɛɛ, 3Yerusalɛmu, ba nun marawa Kananin temɔ. Wunɛn tundo u sãawa Amɔreban bweseru. Ma wunɛn mɛro u sãa Hɛtiban bweseru. 4Dɔma te ba nun mara ba ǹ nun bwia bure. Ba ǹ maa nun wobura a ka dɛɛra. Ba ǹ nun sĩre ka bɔru. Ba ǹ maa nun bekuru tɛ̃kusi. 5Goo kun wunɛn wɔnwɔndu kue u sere nun gãa nin gaa kua. Adama ba nun kɔ̃wa yakasɔ dɔma te ba nun mara, domi ba nun tusa. 6Saa ye nɛ, Yinni Gusunɔ na sarɔ wunɛn bɔkuɔ, na wa a wɔri mɔ̀ wunɛn maru yãnu sɔɔ. Ma na gerua na nɛɛ, bu de a n wãa baa mɛ a yɛm wobura. 7Ma na dera a kpɛ̃a nge dãa yakasɔ. A kpɛ̃a a kua kurɔ burɔ. Wunɛn bwãsu su ye. Ma wunɛn seri yi kpɛ̃a. Adama terera a sĩimɔ mam mam. 8Ma na sara wunɛn bɔkuɔ na nun mɛɛra ma na wa saa ya tura su ka kĩru ko. Ma na nɛn yaberun soo sua na ka wunɛn tereru wukiri. Ma na ka nun arukawani bɔkua ka bɔ̃ri na nɛɛ, a kua nɛgii. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 9Ma na nun wobura ka nim, na yɛm mɛ a mwaare wuna, ma na nun gum sawa. 10Ma na nun yabe te ba sɔma kua dokea ka bara ni ba kua ka gɔna ba buraru koosi, ka sɛ̃katia ye ba kua ka wɛ̃ɛ damgii, ka sere yabe geeru. 11Ma na nun bura yãnu dokea ka sumi nɔmaɔ ka saba wĩirɔ. 12Ma na taabu doke wunɛn wɛ̃rɔ ka swaa tonkunu ka sere yasi bɛɛrɛgia wunɛn wirɔ. 13Nge mɛya na nun buraru kua ka wura ka sii geesu ka sere beku geeru te ba kua ka wɛ̃ɛ damgii ka yabe te ba sɔma dokea. Dĩa ni a ra maa di, nu sãawa som gem ka tim ka olifin gum. Ma a buram sosimɔ a dɔɔ nge sina kurɔ. 14Ma a yĩsiru yara bwesenun suunu sɔɔ wunɛn buram sɔ̃. Wunɛn buram mɛ, mu yibawa nɛn bura yãa ni na nun kuan sɔ̃. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 15Yinni Gusunɔ u maa nɛɛ, Yerusalɛmu, a wunɛn naanɛ doke wunɛn buram sɔɔ. Ma a tii kua nge kurɔ tanɔ yĩsi te a yaran sɔ̃. Tɔnu baawure wi u sarɔ mi kpuro, a ra nùn tii wɛ̃wa. 16Ma a wunɛn yãa nɔniginu sua a ka da a wunɛn gungunu mi a ra bũnu sã buraru kua. Miya a tii wɛ̃. Ye a kua mi, goo kun yen bweseru waare. Mɛya yen bwesera kun maa kooramɔ. 17Ma a wunɛn bura yãa ni ba kua ka wura ka sii geesu sua a ka bũu tɔn durɔbu seka ma a nu sakararu koosi. 18Ma a wunɛn yãa ni ba sɔma doke sua a bũu ni wukiri. Ma a maa nɛn gum ka nɛn turare sua a nu wɛ̃. 19Ma a maa dĩa ni na ra ka nun diisie sua a ka bũu ni yãkuru kua nge mɛ ba ra man yãku nubu durorugiru kue. Dĩa niya som ka gum ka tim. Yeniwa ya koora. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 20Adama sakara te, ta ǹ nun tura. Ma a wunɛn bii be a man marua mwɛɛra a ka bũu ni yãkuru kua. 21Wee a nɛn bibu sakira a ka bũnu yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru kua. 22Yen kom kɔ̃sum mɛ sɔɔ, a ǹ maa wunɛn wɔndiaru yaaye ka sanam mɛ a wãa tereru wunɛn maru yɛm sɔɔ. 23Nɛ, Yinni Gusunɔ na gerumɔ ma a kua bɔ̃rura kɔ̃sa ye a kuan sɔ̃. 24Wee a tii sakara kunu gira ka maa bũu turanu baama kpuro. 25Wee swaa kɛɛnanu baama a bũu turanu kua, ma a kom kɔ̃sum kua a tii tɔmbu kpuro wɛ̃. Be ba gesi sarɔ mi kpuro, ba ra ka nun dendiwa. Ma a wunɛn sakararu kpɛ̃asia. 26A ka wunɛn berusebu Egibitigibu be ba wasin dam mɔ mi, sakararu kua. Ma a wunɛn sakararu kpɛ̃asia a ka nɛn mɔru seeya. 27Yera na nun nɛn dam sɔ̃ɔsi na nun nɔma dɛmiɛ. Ma na nun doke nɛn yibɛrɛban nɔmu sɔɔ. Yibɛrɛ bera, Filisitiba be ba biti soora wunɛn daa kɔ̃san sɔ̃. 28Yen biru ma a da a ka Asirigibu sakararu kua, domi a ǹ deba. A da a tii bu wɛ̃. Adama ka mɛ, a ǹ deba. 29Ma a da a ka Kananiba sakararu kua ka Babilonigibu. Ka mɛ, a ǹ deba. 30Anna a dam sariru wa mi. A tii kuawa nge sakara kowobun yinni. 31Domi a sakara kunu gira swaa kɛɛnanɔ ma a bũu turanu kua baama kpuro, a ku ra mam maa kurɔ tanɔ gobi mwɛ. 32A sãawa nge kurɔ tanɔ sakara kowo wi u durɔ tukobu mwaamɔ win durɔn ayerɔ. 33Kurɔ tanɔ baawurewa ba ra gãanu kɛ̃. Adama wunɛ, a durɔ tanɔbu gãanu wɛ̃ɛmɔ kpa a ka bu gawama beri berika kpuron di. 34Ye kurɔ tanɔbu ba ku ra ko yera a kua sakararu sɔɔ, domi ye kaa ka durɔ tanɔbu kɛ̃nu mwaari, wunɛn tiiwa a ra bu wɛ̃. 35Tɛ̃, nɛ, Yinni Gusunɔ na nɛɛ, Yerusalɛmu, a man swaa dakio wunɛ wi a sãa nge kurɔ tanɔ. 36Wee a dera ba wunɛn dukia yarinasia baama, ma ba wunɛn tereru wa sanam mɛ a sakararu mɔ̀ ka bũnu ni a kĩ, ni nu kun mam waabu wã. Ma a wunɛn bibun yɛm yari a ka bũu ni yãkuru kua. 37Yen sɔ̃na kon wunɛn kĩnasi be mɛnna ka sere maa be a tusa. Be kpurowa kon mɛnnama baama kpuron di, kpa n nun yɔ̃su tereru ben wuswaaɔ. 38Kon nun sɛɛyasiawa nge mɛ ba ra tɔn gowobu ka kurɔ tanɔbu sɛɛyasie. Yɛm mu koo nun wukiri nɛn mɔru ka nɛn nisinun saabu. 39Kon nun bɛri wunɛn kĩnasi ben nɔmaɔ. Ba koo wunɛn kunu ka wunɛn gunguu ni kɔsuku. Ba koo wunɛn bura yãa ni a doke potiri kpa bu nun yɔ̃su tereru. 40Saa ye sɔɔ, kon tɔmbu seeya bu nun seesi bu kpenu kasuku kpa bu nun takobiba sɔkiri. 41Ba koo wunɛn dia dɔ̃ɔ mɛniki kpa bu nun sɛɛyasia kurɔ dabinun wuswaaɔ kpa n de wunɛn sakararu tu kpe. A ǹ maa ben goo gãanu wɛ̃ɛmɔ. 42Nɛn mɔru koo sure. Na ǹ maa ka nun nisinu mɔ̀. Mɛya na ǹ maa ka nun mɔru mɔ̀. 43Ka mɛ, yèn sɔ̃ a ǹ yaaye nge mɛ na nun nɔɔri wunɛn birun di, ma a nɛn mɔru seeya ka wunɛn kookoosu, yen sɔ̃, kon de a yen are wa. Domi a sekuru sari kom kua ma a bũnu sãwa. 44Wee be ba ra mɔn teni ko bu nɛɛ, nge mɛ mɛro u sãa, nge mɛya win bii wɔndia u ra n sãa, ba koo nɛɛ, wuna ta ka yã. 45A sãawa wunɛn mɛron bii wi u durɔ ka bibu yina. A sãawa nge wunɛn maabu be ba durɔ ka bibu yina. Bɛɛn mɛro u sãawa Hɛti. Ma bɛɛn tundo u sãa Amɔregii. 46Wunɛn mɔɔ wi u wãa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia, wiya Samari ka yen bii wɔndiaba. Wunɛn wɔnɔ wi u maa wãa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia wiya Sodomu ka yen bibu. 47N ǹ mɔ ben yira a swĩi tɔna. Ye a kua ya kpã. Wee a sankira a bu kere wunɛn swɛɛ kpuro sɔɔ. 48Sere ka nɛn wãaru Sodomu ye ya sãa wunɛn wɔnɔ ya ǹ kue nge mɛ a kua wunɛ ka wunɛn bibu. 49Tora ni ya kua wee. Ya tii sue ma ya wãa doo nɔɔru ka bɔri yɛndu sɔɔ. Ya ku ra wɔnwɔndobu ka sãarobu somi. 50Wunɛn mɛro bisi be, ba tɔnu bie ba kɔ̃sa kua nɛn nɔni sɔɔ. Ye na wa mɛ, yera na bu gira. 51Wunɛn mɔɔ Samari kun mam wunɛn torarun saka kue. Wunɛn kɔ̃sa ya wigia dabinu kera. Ma wunɛn kom kɔ̃sum mu dera ba nun sanɔ kera. 52Wunɛ wi a ra raa bu taarɛ wɛ̃ wee a sekuru wa. Domi wunɛn kom kɔ̃sum mu begim kera. Bà n wunɛn daa ye mɛɛra ba ra deemɛwa be, ba mam dɛɛre. Tɛ̃ a kua sekurugii yèn sɔ̃ bà n wunɛn daa mɛɛra ba ra wa ba sanɔ sãa. 53Yinni Gusunɔ u Yerusalɛmu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, kon Sodomu ka Samari ka ben bii wɔndiaba seeya ka sere maa wunɛ Yerusalɛmugibu. 54Wunɛn mɔɔ Samari ye, ka wunɛn wɔnɔ Sodomu ben nukura koo yɛmia yèn sɔ̃ wunɛn tii a sekuru wa. 55Ba koo wurama nge yellu be, ka ben bibu. Mɛya maa wunɛn tii kaa wurama nge yellu wunɛ ka wunɛn bibu sannu. 56Sanam mɛ a tii sue, a ra ka Sodomu gari kowa ka tii suabu wunɛn kɔ̃sa yu sere sɔ̃ɔsira batuma sɔɔ. 57Tɛ̃, wuna Edɔmuba ka Filisitiba ba koo yɛ̃ɛ. Wee ba nun gɛma yam kpuro. 58Ma a wunɛn sekuru sariru ka daa kɔ̃san are sɔɔwa. Nɛ Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 59Nɛ, Yinni Gusunɔ na nɛɛ, wee a man gɛma. A ǹ nɛn arukawani yibie. Yen sɔ̃, kon nun kɔsie ye a man kua. 60Adama ka mɛ, na ǹ nɛn arukawani ye duarimɔ ye na ka nun bɔkua wunɛn wɔndiarun di. Kon maa ka nun arukawani bɔke ya n wãa sere ka baadommaɔ. 61Kaa bwisiku ye a kua kpa sekuru tu nun mwa nà n nun wunɛn maabu ka wɔnɔbu nɔmu bɛria bu nun wiru kpĩiya nge wunɛn bibu. Adama na ǹ ye mɔ̀ arukawani ye na ka nun bɔkuan sɔ̃. 62Kon kpam ka nun nɛn arukawani bɔke kpa a gia ma nɛna na sãa Yinni Gusunɔ. 63Kpa a yaaya ye a kua gasɔ, kpa sekuru tu nun mwa sere a kpana a gari gere. Adama nɛ kon nun wunɛn toranu kpuro suuru kua. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\