Esekiɛli 17

1Yinni Gusunɔ u gerua u nɛɛ, 2tɔnun bii, a Isireliba mɔndu kuo. 3A nɛɛ, amɛniwa nɛ, Yinni Gusunɔ na gerua. Na nɛɛ, gunɔ bakeru gara wãa ta kasa dɛ̃u ma ta san bakasu mɔ si su nɔni bwese bweseka mɔ. Ma ta yɔ̃ɔwa ta da sere Libanin guurun wii kpiirɔ. Ma ta da ta dãa ye ba mɔ̀ sɛdurun wii kpiiru wĩa. 4Ma ta dãa ten kãasa ye ya gunum bo wĩa ta ka da ta yi tem mi ba ra tenkuru ko, wuu gè sɔɔ tenkuba ba wãa. 5Ma ta dãa kpii pɔtura gaa sua ta da ta gira nge dãa ye ya ra n wãa nim bɔkuɔ mi tem gem mu wãa, mi nim mu yiba. 6Kpii pɔtura ye, ya seewa ya kpɛ̃a nge resɛm koru te ta yasia adama ta ǹ gunu. Ma ten kãasi yi mɛɛra gunɔ bake ten bera gia. Ma ten gbini yi dua tem mɛn sɔɔwɔ. Ma dãa ye, ya gɔsia resɛm, ya kpara ya kãasi kua. 7Yen biruwa gunɔ bakeru gara na ta kasa dɛ̃u. Ten sansu taasinɛ. Ma resɛm koo te, ta ten gbini ka ten kãasi gɔsie gunɔ bake ten mi gia, domi ta tamaa ta koo nim wa mi gia. 8N deema ta raa girewa tem gem sɔɔ mi nim yiba kpa tu kãasi geenu ko tu bii geenu ma kpa ta n sãa resɛm gea. 9Wee ye nɛ, Yinni Gusunɔ na bikia. Na nɛɛ, resɛm yen bweseru ya koo kpĩ yu kuura? Gunɔ bake gbiikii te, ta koo wura tu ye deri ta kun yen gbini wukura? Ta koo wura ta kun yen marum go, kpa ten kpara kpɛm mɛ, mu gbera? Ǹ n mɛn na, n ǹ maa tilasi tɔn dabinu bu na bu ka ye wuka. 10Wee ta duura, adama ta koo kuura? Sɔ̃ɔ yari yerun woo gà n tu baba, ta ǹ koo gbera? Geema ta koo gbera mi ta duura. 11Yinni Gusunɔ u maa nɛɛ, 12a Yudan mɛm nɔɔ sari be bikio a nɛɛ, ba mɔn ten tubusianu yɛ̃? A bu sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, wee Babilonin sina boko u da Yerusalɛmuɔ. U ben sina boko mwa ka win sina asakpɔbu ma u ka bu da Babiloniɔ. 13Ma u turo gɔsa wi u sãa nge kpii pɔtura sina bibu sɔɔ, u ka nùn arukawani bɔkua. U nùn bɔ̃rusia. Ma Babilonin sina boko wi, u ben bukurobu gura u ka da win temɔ. 14Kpa Yudaban tem mu biru wura, mu ku maa kuura. Kpa bu win arukawani ye mɛm nɔɔwa. 15Adama be Yudaba ba Babilonin sina boko wi seesi ba sɔmɔbu gɔra Egibitiɔ bu ka dumi kasuma ka sere maa tɔn dabinu. Wi u yen bweseru kua, u koo kisira? Domi u arukawani kusia. 16Nɛ, Yinni Gusunɔ na nɛɛ, sere ka nɛn wãaru, sina boko wi, u koo gbiwa sunɔ wi u nùn bandu wɛ̃n temɔ. Domi u ǹ win nɔɔ mwɛɛru yibie. Babiloni miya u koo gbi. 17Baa Egibitin sunɔ ù n tabu kowo dabiru mɔ be ba dam mɔ, u ǹ kpɛ̃ u bu somi bu ka tii yina sanam mɛ Babilonin sina boko u koo na u wɔrusu gbe u tabu sĩa kpĩ u ka tɔn dabinu go. 18Domi durɔ wi, u maa win nɔɔ mwɛɛru atafiiru kua, ma u arukawani kusia yè sɔɔ u raa win nɔɔ mwɛɛru doke. Yen sɔ̃, u ǹ kisiramɔ. 19Yen sɔ̃na nɛ, Yinni Gusunɔ na nɛɛ, sere ka nɛn wãaru, nɛn arukawaniwa Isireliban sina boko u atafiiru kua u kusia. Yen sɔ̃, u koo yen are wa. 20Kon nùn yina bɛria kpa u wɔri ye sɔɔ. Kon ka nùn da Babiloniɔ. Miya kon nùn siri win naanɛ sari te u kuan sɔ̃. 21Win tabu kowo be ba koo duki su, kon bu naa swĩiwa n go ka takobi. Be ba tiara kpa bu yarina nge woo. Saa ye sɔɔ, ba koo gia ma nɛna na yeni gerua. 22Amɛniwa nɛ, Yinni Gusunɔ na gerua. Na nɛɛ, nɛn tiiwa kon dãa kãasa kpɛma mɛɛri sɛduru yen wii kpiirɔ kpa n ye bura, kpa n da n ye gira guuru garun wɔllɔ te ta gunu. 23Kon ye girawa guuru garun wɔllɔ te ta gunum bo Isireliɔ. Ten kãasi yi koo kuurawa kpa tu binu ma ta n sãa dãa te ta waabu wã. Gunɔ bwese bweseka ya koo sokuru ko ten kãasi sɔɔ. Kpa su n kukua ten saarɔ. 24Saa yera dãnu kpuro nu koo gia ma nɛna na sãa Yinni Gusunɔ. Nɛna na ra dãa ni nu gunu kawe, kpa n ni nu piiburu bo gunum sosi. Mɛya na ra ni nu wuru bekusu sãa gberasie, kpa n ni nu gbere bɔrɔm dokea. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. Mɛya ya koo maa koora.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\