Esekiɛli 20

1Sanam mɛ Isireliba ba wãa yoru sɔɔ Babiloniɔ, yoo ten wɔ̃ɔ nɔɔba yirusen suru nɔɔbusen sɔ̃ɔ wɔkuruse sɔɔra ben guro gurobu gabu ba na Esekiɛlin mi u ka bu bikiaru kua Yinni Gusunɔn mi. Ma ba na ba sina win wuswaaɔ. 2Yera Yinni Gusunɔ u nɛɛ, 3tɔnun bii, a tɔn beni sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, amɛniwa nɛ, Yinni Gusunɔ na gerumɔ. Na nɛɛ, n ǹ Isireliba ba nawa bu ka nɛn kĩru bikia? Sere ka nɛn wãaru na ǹ wuramɔ bu man gãanu bikia. 4Tɛ̃ a sɔɔru koowo a ka bu siri. A bu yaayasio kom kɔ̃sum mɛ ben baababa ba man kua. 5Ye nɛ, Yinni Gusunɔ na gerumɔ wee. Na nɛɛ, sanam mɛ na be, Isireliba gɔsa be, be ba sãa Yakɔbun bweseru na bu nɔɔ mwɛɛru kua ka bɔ̃ri. Ma na bu tii sɔ̃ɔsi Egibitiɔ, na bu sɔ̃ɔwa na nɛɛ, nɛna na ko n sãa ben Yinni. 6Yen dɔma tera na bu nɔɔ mwɛɛru kua ka bɔ̃ri na nɛɛ, kon bu yara Egibitin di. Kpa n ka bu da tem mɛ na bu gɔsia sɔɔ mi tim ka bom mu yiba. Tem mɛ, mu sãawa mɛ mu tem kpuro buram kere. 7Na bu sɔ̃ɔwa na nɛɛ, baawure u win bũu ge u kɔdɛ sãa derio kpa u ku raa tii disi doke ka Egibitin bũu ni. Domi nɛna na sãa Gusunɔ ben Yinni. 8Ka mɛ, ba man seesi ba yina bu man swaa daki. Ben goo kun bũu ni deri, nì sɔɔ ben kɔdɛ wãa. Ba ǹ Egibitin bũu ni deri. Ma na bwisika n bu mɔru kpuro seesi n bu wɔri Egibitiɔ. 9Adama na bu deri, domi na ǹ kĩ nɛn yĩsiru tu sankira bwese tukunun suunu sɔɔ yèn sɔ̃ na tii bwese tuku ni sɔ̃ɔsi 10sanam mɛ na Isireliba yara Egibitin di na ka da gbaburɔ. 11Ma na bu sɔ̃ɔwa ye ba koo ko ka sere nɛn woodaba ye ba koo swĩi ba n ka wãa. 12Na bu tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru wɛ̃ ta n sãa yĩreru te ta sɔ̃ɔsimɔ ma nɛ, Yinni Gusunɔwa na bu wuna nɛnɛm. 13Adama be Isireliba ba man seesi gbaburɔ ba ǹ nɛn woodaba ka nɛn gere mɛm nɔɔwɛ ye bà n swĩi ba ko n wãaru mɔ. Mɛya ba ǹ maa nɛn tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru mɛm nɔɔwɛ sere na bwisika n ka bu mɔru ko n bu kpeerasia gbaburɔ. 14Adama nà n ye kua, bwese tukunu nu koo nɛn yĩsiru gɛm, nìn nɔni biru na bu yara Egibitin di. 15Yen sɔ̃na gbaburɔ na nɔmu sua na bɔ̃rua na nɛɛ, na ǹ maa ka bu dɔɔ tem buram mɛ sɔɔ, mi tim ka bom mu kokumɔ mɛ na bu nɔɔ mwɛɛru kua. 16Domi ba ǹ nɛn woodaba ka nɛn gere mɛm nɔɔwɛ. Mɛya ba maa nɛn tɔ̃ɔ wɛ̃rarugii te disi doke yèn sɔ̃ ben gɔ̃ru ga woo bũnun mi gia. 17Ka mɛ, na ben wɔnwɔndu wa na ǹ bu go gbaburɔ. 18Na ben bibu sɔ̃ɔwa gbaburɔ na nɛɛ, bu ku ben baababan yira swĩi, bu ku ko ye ba bu sɔ̃ɔwa, bu ku maa tii disi koosi ka ben bũnu. 19Adama bu nɛ Gusunɔ ben Yinnin woodaba ka nɛn gere swĩiyɔ kpa bu ka ye kpuro sɔmburu ko. 20Bu nɛn tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru wunɔ nɛnɛm kpa ta n sãa yĩreru nɛ ka ben baa sɔɔ, te ba koo ka gia ma na sãawa Gusunɔ ben Yinni. 21Adama ka mɛ, bii be, ba man seesi, ba ǹ nɛn woodaba ka nɛn gere mɛm nɔɔwɛ ye bà n swĩi ba ko n wãaru mɔ. Ba nɛn tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru disi doke. Ma na bwisika n ka bu nɛn mɔru seesi gbaburu mi. 22Adama bwese tukunu nu ku ka nɛn yĩsiru gɛm sɔ̃, na ǹ bu gãanu kue. Domi bwese nin wuswaaɔra na be, Isireliba yara Egibitin di. 23Gbaburu miya na nɔma sua wɔllɔ na bɔ̃rua na nɛɛ, kon bu yarinasia bwesenu sɔɔ ka tem tukumɔ. 24Domi ba ǹ nɛn woodaba ka nɛn gere mɛm nɔɔwɛ. Ma ba nɛn tɔ̃ɔ wɛ̃rarugii te disi doke. Ma ba ben kɔdɛ doke ben baababan bũnu sɔɔ. 25Nɛna na maa bu wooda wɛ̃ ye ya ǹ bu gea maruammɛ ka ye ya ǹ bu wãaru wɛ̃ɛmɔ. 26Na dera ba disi duura ye ba ka ben bii gbiikobu yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru mɔ̀, kpa nanum bu mwa kpa bu gia ma nɛna na sãa Yinni Gusunɔ. 27Yinni Gusunɔ u nɛɛ, tɔnun bii, a Isireliba sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, wee ye nɛ, Yinni Gusunɔ na gerumɔ. Na nɛɛ, ben baababan tii ba man tora, ba ǹ nɛn arukawani yibie. 28Na ka bu da tem mɛ sɔɔ mɛ na bu nɔɔ mwɛɛru kua na sire ka bɔ̃ri. Miya ba ben binɛ doke gungunu gia ka dãa kubenu gia. Ma ye kpuro ya kua ben bũu yãku yenu. Miya ba ra yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu ko ka sere ni ba ra ko ka gberun dĩanu ka tam kpa bu turare dɔ̃ɔ doke. Ye kpuro ya dera nɛn mɔru seewa. 29Ma na bu bikia na nɛɛ, mba gunguu ni, nìn mi i ra n naamɔ. Saa yen dɔma ten di, ba ben yãku yenu sokumɔ gungunu. 30Yen sɔ̃, a bu sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, amɛniwa nɛ, Yinni Gusunɔ na gerua. Na nɛɛ, bu ku tii disi koosi nge ben baababa. Bu ku maa bũnu gasiri bu sã. 31Wee tɛ̃, ba tii disi mɔ̀ ba bũnu gasirimɔ ba ka nu kɛ̃nu daawammɛ ma ba ka nu ben bibu yãkunu kuammɛ. Yera ba tamaa ba koo bikiaru ko nɛn mi? Aawo, sere ka nɛn wãaru na ǹ wuramɔ bu bikiaru ko nɛn mi. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 32Ba tamaa ba koo ko nge bwese ni nu tie, kpa ba n dãnu ka kpenu sãamɔ. Adama n ǹ koorɔ. 33Sere ka nɛn wãaru ka dama kon bu wɔri kpa n bu seesi, kpa na n bandu dii be sɔɔ. 34Kon bu yara bwese tuku nin suunu sɔɔn di mi ba yarinɛ kpa n bu mɛnna n bu nɛn dam ka nɛn mɔru sɔ̃ɔsi. 35Kon ka bu da gbaburɔ be tɔna mi goo kun wãa. Miya kon bu siri. 36Kon bu siri nge mɛ na ben sikadoba siri gbaburɔ sanam mɛ ba wee Egibitin di. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 37Saa ye sɔɔ, kon bu tilasi ko ka sɛna ba n ka sãa nge nɛn yãa gɔ̃ɔ kpa bu arukawani ye mɛm nɔɔwa ye na ka bu bɔkua. 38Kon bu wuna ben suunu sɔɔn di be ba man seesi ka be ba sãa tɔn kɔ̃sobu kpa n bu yara tem mi ba wãan di. Adama ba ǹ dɔɔ Isireliɔ. Saa ye sɔɔra be, Isireliba ba koo gia ma nɛna na sãa Yinni Gusunɔ. 39Tɛ̃, wee ye nɛ, Yinni Gusunɔ na maa gerua ben sɔ̃. Na nɛɛ, bu doo bu ben bũnu sã. Adama amɛn biru, ba koo man mɛm nɔɔwa. Ba ǹ maa nɛn yĩsiru sankumɔ ka ben bũu sãaru. 40Domi Isireliba kpurowa ba koo man sã Isirelin guurɔ te na gɔsa nɛn sɔ̃. Miya kon ka bu nɔnu geu mɛɛri. Kpa n bu yãkunu bikia ka kɛ̃ɛ gee ni ba sɔɔru kua nɛn sɔ̃. 41Nà n bu yara bwese tukunun suunu sɔɔn di mi ba raa yarinɛ ma na bu mɛnnama, saa yera kon bu mwa nge yãku nubu durorugiru. Bwese tuku ni, nù n wa mɛ, kpa nu gia ma nɛna Yinni Gusunɔ Dɛɛro. 42Mɛya ben tii ba koo gia ma nɛna na sãa Yinni Gusunɔ nà n bu kpara na ka da Isireliɔ mi na ben baababa nɔɔ mwɛɛru kua. 43Ba koo bwisiku daa kɔ̃sa ye ba kua yellu, yè sɔɔ ba tii disi doke kpa bu tii tusi kɔ̃sa ye ba kuan sɔ̃. 44Saa ye sɔɔ, ba koo gia ma nɛna na sãa Yinni Gusunɔ nà n bu sɛɛyasia nɛn yĩsirun bɛɛrɛn sɔ̃. N ǹ mɔ ben daa kɔ̃sa ye ba kuan sɔ̃. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\