Esekiɛli 21

1Yinni Gusunɔ u gerua u nɛɛ, 2tɔnun bii, a mɛɛrio sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwarɔ, kpa a bu gerusi be ba wãa dãa sɔ̃ɔ mi. 3A de bu nɛn gari swaa daki yi kon gere dãa sɔ̃ɔ ge ga wãa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia mi. A nɛɛ, kon gu dɔ̃ɔ doke, kpa dɔ̃ɔ wi, u dãa bekunu ka gbebunu mwa. Dɔ̃ɔ wi, kun gbimɔ. Tɔmbu kpurowa ba koo dɔ̃ɔ soora saa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwarun di n ka da nɔm geuɔ. 4Tɔmbu kpurowa ba koo wa ma nɛ, Yinni Gusunɔwa na dɔ̃ɔ wi sɔ̃rua, u ǹ maa gbimɔ. 5Ma Esekiɛli u Yinni Gusunɔ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee ba ra n ka man wɔki ba n mɔ̀, suka na ra n bu kuammɛ. 6Ma Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 7wunɛ, tɔnun bii, a mɛɛrio Yerusalɛmu gia kpa a Isirelin tem ka mɛn sãa yenu gerusi. 8A Isireliba sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, wee ye na gerumɔ ben sɔ̃. Na nɛɛ, kon bu deema, kpa n nɛn takobi woma yen kararun di kpa n gemgii ka tɔn kɔ̃so go. 9Kon bɛɛ kpuro kpeerasia. Yen sɔ̃na kon nɛn takobi woma saa yen kararun di, kpa n tɔmbu go saa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gian di n ka da nɔm geuɔ. 10Tɔmbu kpuro ba koo gia ma na nɛn takobi woma saa yen kararun di, na ǹ maa ye wesiamɔ mi. 11Yen sɔ̃, wunɛ tɔnun bii, a yãaro a weeweenu ko nge wìn gabu ga bɔɔra. 12Bà n nun bikia mban sɔ̃na a weeweenu mɔ̀, kaa bu wisiwa a nɛɛ, labaari kɔ̃sa a nua. Ya koo maa tunuma. Kpa tɔmbun toronu nu kara. Ba koo gɔma dwiiya. Kpa ben wɔrugɔru tu kpe, bu dũunu soona. Wee, ya koo na ya mam tunuma. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 13Yinni Gusunɔ u maa nɛɛ, 14wunɛ tɔnun bii, a tɔmbu gerusio. A bu sɔ̃ɔwɔ ye nɛ, Yinni Gusunɔ na gerua. Na nɛɛ, takobi gaa wee ya wee, ya nɔɔ dɛ̃ɛrawa mam mam. 15Ya ballimɔ, yera ba koo ka tɔmbu go. I tamaa bɛɛn bandu ta ǹ kpeemɔ, 16adama ba takobi ye nɔɔ dɛ̃ɛrawa ba nɛni. Ba ye tɔn gowo nɔmu bɛrie. 17A gbãro, kpa a weeweenu ko, wunɛ tɔnun bii. Domi ba ye nɛn tɔmbu Isireliba ka ben sinambu suesi. 18Wee ba be kpuro yibɛrɛba nɔmu bɛria. A wunɛn nɔma bɔkuo, nɔni swãa bakara wee. Bɛɛn bandu tà n wɔruma maa ni. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 19Tɛ̃ wunɛ tɔnun bii, a bu gerusio. A taka koowo nɔn teeru, yen biru nɔn yiru, yen biru nɔn ita, a ka takobi yen dam sɔ̃ɔsi. Domi ya sãawa takobi ye ya ka gɔɔ wee. Gɔɔ bokowa ya ka wee baaman di. 20Ya baawuren wɔrugɔrun dam buamɔ. Ya dera ba wɔrukumɔ. Wee na dera ya wãa baawuren kɔnnɔwɔ. Wee ya ballimɔ nge guru maakinu, ya sɔɔru sãa yu ka go. 21Na maa ye sɔ̃ɔmɔ na mɔ̀, yu soowo nɔm geu gia, kpa yu wura nɔm dwaru gia. Takobi nɔɔ durora wunɛ, a doo mi ba nun tĩi. 22Nɛ, Yinni Gusunɔn tii, kon taka ko kpa n nɛn mɔru kpuro sɔ̃ɔsi mam mam sere yu ka sara. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 23Yinni Gusunɔ u kpam gerua u nɛɛ, 24wunɛ tɔnun bii, a swaa yiru yabo ye ya koo sɔ̃ɔsi mìn di Babilonin sina boko u koo ka tabu duuma. A de ye yiru ye, yu yari wuu teun di kpa a yen baayere yĩreru ko yu ka sɔ̃ɔsi wuu gèn mi ya dɔɔ. 25Kaa swaa yiru ye kowa, tia ya n dɔɔ Raba gia, ye ba koo swĩi bu ka Amɔniba tabu wɔri, tia maa Yerusalɛmu gia ye ba koo swĩi bu ka Yudaba tabu wɔri. 26Domi wee Babilonin sina boko u wãa swaa yiru yen kɛɛnanɔ u bikiaru mɔ̀ bũu ni ba mɔ̀ Terafimun mi, ka sɛ̃ɛnu ka yaa woru. 27Ma bikia te, ta Yerusalɛmu sɔ̃ɔsi win nɔm geu sɔɔ. Tɛ̃, u koo wooda wɛ̃ bu Yerusalɛmu wɔri ba n tabun kuuki mɔ̀. U koo tabu yãnu yi yi Yerusalɛmun kɔnnɔsɔ. Kpa bu gungunu ka kuku yenu ko mi, bu ka ye wɔri. 28Adama Yerusalɛmugibu ba tamaa win bikia ten gari yi ǹ sãa gem. Domi ba tamaa u koo bu deri arukawani ye ba ka nùn bɔkuan sɔ̃. Adama u ǹ ben toranu duari. Yen sɔ̃, u koo bu wɔri. 29Yen sɔ̃na nɛ, Yinni Gusunɔ na bu sɔ̃ɔmɔ na mɔ̀, wee ben mɛm nɔɔbu sari te ta sɔ̃ɔsiramɔ ben daa sɔɔ, ta man ben toranu yaayasiamɔ ma nu bu taarɛ wɛ̃ɛmɔ. Ba ǹ maa nu deri. Yen sɔ̃, kon bu nɔmu doke n mwa. 30Wunɛ maa Isireliban kparo, wunɛn tɔ̃ra turuku mɔ̀. Wunɛn toranu nu den tura mɛ. 31Ba koo wunɛn sina furɔ pota. Gãanu koo kɔsi. Be ba tii kawe ba koo wɔlle suara. Kpa be ba tii sue bu wɔruma. 32Kon de Yerusalɛmu yu ko bansu mam mam. Ya koo koorawa saa ye wi kon yen dam wɛ̃ u tunuma. 33Yinni Gusunɔ u maa nɛɛ, wunɛ tɔnun bii, a Amɔniba gerusio ben kom kɔ̃sum mɛ ba Isireliba kuan sɔ̃. A bu sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, wee, ba takobi nɔɔ dɛ̃ɛra ya ballimɔ ya bu mara yu go. 34Ben kãsi weesugii ni ka gari weesugii yin sɔ̃, ba koo bu gowa nge tɔn kɔ̃sobu be ba wiru bɔɔra. Domi ben tɔ̃ra turuku mɔ̀, ben toranu nu den tura mɛ. 35Bu ben takobiba wesio ben karanɔ. Kon bu siri mi ba bu mara. 36Kon bu mɔru seesi n bu wure nge dɔ̃ɔ kpa n bu tɔmbu nɔmu bɛria be ba koo bu wɔri ka dam bu kam koosia. 37Kon de dɔ̃ɔ u bu di, kpa ben yɛm mu yari ben tem suunu sɔɔ. Ba ǹ maa bu yaayamɔ. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\