Esekiɛli 23

1Yinni Gusunɔ u nɛɛ, 2tɔnun bii, kurɔbu yiruwa ba wãa be kpuro mɛro turo. 3Ma ba da ba kurɔ tanaru di Egibitiɔ ben wɔndiaru sɔɔ. Miya ba ben bwãsu sɛ̃kura. Ba ben toronu bɔkasi. 4Mɔɔn yĩsira Ohola. Wɔnɔgira maa Oholiba. Ohola u sãawa Samari. Oholiba u maa sãa Yerusalɛmu. Na bu sua kurɔbu ma ba man bii tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu marua. 5Ohola wi, u kua naanɛ sarirugii, u kurɔ tanaru wɔri. Ma u Asirigibu kĩa too too be ba wãa win bɔkuɔ. 6Tɔn be, ba yãa wunɔmginu doke domi ba sãawa tem yɛ̃robu ka siri kowobu. Ba sãawa aluwaasi durɔ burabu. Ma ba maasɔru yɛ̃. 7Beya Ohola u tii wɛ̃. Be ba sãa Asirin wirugibu mi, be kpurowa u ka sakararu kua. U bu kĩa too sere u ben bũnu sãwa. 8U ǹ win sakara te deri te u raa kua Egibitiɔ. Domi sanam mɛ u sãa wɔndia, ba ra n ka nùn kpunamɔ ba n win bwãsu babirimɔ, ma ba nùn sakararu kpɛ̃ɛ. 9Yen sɔ̃na na nùn deri win kĩnasi Asirigii ben nɔmuɔ. 10Ma ba win yãnu potira ba nùn yɔ̃su tereru. Ma ba win bibu gura ba ka doona. Yen biru ba win tii go ka takobi. U sɛɛyasiabu wa bi bu kua seeda tɔn kurɔ be ba tien sɔ̃. 11Yinni Gusunɔ u maa nɛɛ, Oholan wɔnɔ Oholiba u win mɔɔn sakara kookoo si wa. Ka mɛ, wigira ta boya sere ta ǹ ka nɔɔ gerurɔ. 12Ma win tii u Asirin tem yɛ̃robu kĩa ka ben siri kowobu. Tɔn be, ba sãawa aluwaasi durɔ burabu. Ba yãa buranu doke, ba maa maasɔru yɛ̃. 13Nɛ, Yinni Gusunɔ na wa ma Oholiban tii u disi mɔ. Be kpuro swaa tia yera ba swĩi mi. 14Oholiba wi, u mam kua ye ya sakararu kere. Sɔ̃ɔ teeru u tɔmbun weenasibu wa ba yorusi gani sɔɔ. Ba bu kuawa ka gãa swãanu. Tɔn be, ba sãawa Babilonigibu. 15Ba kpaki sɛ̃ke pɔraɔ, ma ba dawani nɔni bwese bwesekagii bɔkua wirɔ. Be kpuro ba sãawa nge sinambu ba ka Babilonigibu weenɛ. 16Ye u bu wa mɛ, yera u bu kĩa sere u sɔmɔbu gɔra Babiloni mi. 17Ma ba na win mi ba ka nùn kpuna ba nùn sakararu kpɛ̃ɛ sere win bwɛ̃ra yɔ̃ɔwa ben min di. 18U win sakara te sɔ̃ɔsi batuma sɔɔ. Ma nɛn gɔ̃ru ga doona win min di nge mɛ ga raa doona win mɔɔn min di. 19Ka mɛ, u sakara te mɔ̀ u dɔɔwa nge mɛ u kua win wɔndiarun saa sɔɔ Egibitiɔ, 20mi u tii kurɔ dama kowobu wɛ̃ be ba ra n kurɔbu yɔɔmɔ nge kɛtɛkunu ǹ kun mɛ nge dumi. 21Yinni Gusunɔ u maa nɛɛ, Oholiba, wee a maa wure a wura sekuru sariru sɔɔ te a raa kua wunɛn wɔndiaru sɔɔ sanam mɛ a dera Egibitigibu ba wunɛn bwãsu babura. 22Wee ye nɛ, Yinni Gusunɔ na gerumɔ. Kon de wunɛn yellun kĩnasi be a tusa mi tɛ̃ bu nun seesi kpa bu na baama kpuron di bu nun wɔri. 23Beya Babilonigibu ka Pekodigibu ka Koagibu ka sere maa Asirigibu. Ben aluwaasi durɔ burɔ be ka ben tem yɛ̃robu ka ben sinambu ka ben tabu durɔbu be kpuro ba yɔɔwa dumin wɔllɔ. 24Wee ba nun wɔrim wee ba tabu yãnu nɛni ka tabu kɛkɛba yi dumi gawe. Ba mɛnna ba dabi ba ka nun sikerenɛ yam kpuro. Be kpuro ba sii furɔsu doke ma ba tɛrɛnu nɛni. Kon bu siribu nɔmu sɔndia kpa bu nun siri ka ben wooda. 25Kon nun mɔru seesi kpa n de bu nun wɔri ka dam. Ba koo wunɛn wɛ̃ru ka wunɛn swasu bɔɔri kpa bu nun dakura tabu sɔɔ, kpa bu wunɛn bibu gura. Be ba tiara kpa bu be dɔ̃ɔ mɛni. 26Ba koo wunɛn yãnu gura kpa bu wunɛn bura yãnu wuna. 27Kon wunɛn sekuru sariru kpeesia te a mɔ̀ saa yee yellun di Egibitiɔ. Wunɛn nɔni kun maa wurɔ ben mi gia. A ǹ maa bu yaayamɔ. 28Nɛ, Yinni Gusunɔ na nɛɛ, wee na nun bɛri be a tusan nɔmuɔ, bèn mi wunɛn bwɛ̃ra kun maa wãa. 29Ba koo nun nɔni sɔ̃ tusirun sɔ̃ kpa bu wunɛn dukia gura bu nun deri ka nɔm dira basi mam mam. Wunɛn sekuru sariru ka wunɛn sakara te, ta koo sɔ̃ɔsira. 30Ye kpurowa ya koo nun deema domi a ka bwese tukunu sakararu kua ma a tii disi doke bũu sãarun swaa sɔɔ. 31A wunɛn mɔɔn yira swĩi. Yen sɔ̃na kon de a nɛn mɔrun nɔra ye nɔ nge wi. 32Nɛ, Yinni Gusunɔ na maa nɛɛ, kaa ka nɔra ye nɔ ye wunɛn mɔɔ u ka nɔra. Nɔra ye, ya yasu, ya maa dɛ̃u. Yera ya koo de bu nun yɛ̃ɛ bu yaakoru koosi. Nɔra ye, ya nɛn mɔru yibawa sere ka nɔɔwɔ. 33Ya koo nun go nge tam kpa yu nun nɔni sɔ̃. Nɔra ye, ya ra ka nuku sankiranu ka kam kobu nɛwa. Yera wunɛn mɔɔ Samari u nɔra. 34Kaa ye nɔwa mam mam sere a ye kɔra ka donnu kpa a wunɛn tororu mɛɛra ko ka yen kɛ̃ki. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 35Wee a man duari ma a man deri. Tɛ̃, a wunɛn sekuru sarirun are sɔɔwo. 36Yinni Gusunɔ u maa man sɔ̃ɔwa u nɛɛ, tɔnun bii, a Ohola ka Oholiba sirio. A bu sɔ̃ɔwɔ kɔ̃sa ye ba kua. 37Wee ba sãawa kurɔ sakara kowobu ma ben nɔma yɛm yiba. Domi ba da ba bũnu sãamɔ ma ba ka ben bibu yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu mɔ̀. N deema nɛna ba raa bii be wɛ̃. 38Wee ye ba maa man kua. Ba nɛn sãa yeru disi doke, ma ba ǹ nɛn tɔ̃ɔ wɛ̃rarugirun wooda mɛm nɔɔwɛ. 39Domi dɔma te ba dua nɛn sãa yerɔ ba ka ben bibu bũu yãkunu kua ma ba tu disi doke. Yenin bwesera ba kua nɛn sãa yerun sɔɔwɔ. 40Yen biru, ba maa sɔmɔbu gɔra bu bu durɔbu kasuama saa tontonden di. Ma durɔ be, ba seema ba na. Saa yera ba wobura ma ba kiro doke ma ba ben bura yãnu doke durɔ ben sɔ̃. 41Ma ba da ba sina kita buranu sɔɔ. Tabulu ya yii ben wuswaaɔ yèn wɔllɔ ba nɛn turare ye ba ra dɔ̃ɔ doke ka gum nubu durorugim sɔndi. 42Ma tɔn dabira bu naawa te ta ǹ gãanun bwisikunu mɔ, ta wure. Tɔn be, ba sãawa Sebagibu be ba na saa gbaburun di. Ma ba kurɔ be sumi dokea nɔm wĩinɔ, ma ba maa bu sina furɔ burasu dokea winɔ. 43Yera na nɛɛ, baa ka wi u tɔkɔ kua sakara te sɔɔ, u ko n tu mɔ̀wa u n dɔɔ? Durɔba ko n maa nùn naawammɛ? 44Wee durɔbu ba ra nɛ bu ka nùn dendi nge kurɔ tanɔ. Nge mɛya ba Ohola ka Oholiba kua be, be ba sankire. 45Adama gemgibu ba koo kurɔ be siri bu bu taarɛ wɛ̃ ben sakararun sɔ̃ ka tɔn be ba gon sɔ̃. Domi ben nɔma ya yɛm yiba. 46Wee ye nɛ, Yinni Gusunɔ na gerumɔ. Na nɛɛ, kon de tɔn dabiru tu da tu bu wɔri kpa tu bu nɔni swãaru kpɛ̃ɛ, kpa tu ben dukia gura. 47Kpa tu bu kpenu kasuku tu go, kpa tu bu bɔtiri ka takobi. Kpa tu ben bibu go tu ben yɛnusu dɔ̃ɔ mɛniki. 48Nge mɛya kon ka sakararu kpeesia tem mɛ sɔɔ. Kon tɔn kurɔ baawure sɔ̃ u ku maa ben maabu yiru yen yira swĩi. 49Domi ba sakararu kua ba bũnu sãwa. Yen sɔ̃, ba koo ben toranun are sɔbe. Nge mɛya ba koo ka gia ma nɛna na sãa Yinni Gusunɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\