Esekiɛli 24

1Isireliban yorun wɔ̃ɔ nɔɔba nnɛsen suru wɔkurusen sɔ̃ɔ wɔkuruse sɔɔra Yinni Gusunɔ u Esekiɛli sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 2wunɛ tɔnun bii, a gisɔn tɔ̃ɔ te yoruo. Domi gisɔra Babilonin sina boko u koo Yerusalɛmu tarusim tore. 3A nɛn tɔmbu mɛm nɔɔ sari be mɔn teni sɔ̃ɔwɔ a ka bu kirɔ ko. A nɛɛ, nɛna na nun yiire na nɛɛ, a sii wekeru suo kpa a tu nim doke. 4Kpa a yaa taarun yaa gea ka yaa nɔmun yaa gea sua a doke mi. Yen biru, kpa a yaa kuku bɔrɔkɔba sɔndi yen wɔllɔ. 5A maa yãa geeru gɔsio wunɛn yãa gɔ̃ɔn di kpa a ten yaa doke weke te sɔɔ. Kpa a doo dãa doke a yaa ye kpuro yike yu ye sere ka yen kukunɔ. 6Kpa a yaa ye wuna tia tia. Baa yen tia a ku ra deri mi. Wee ye nɛ, Yinni Gusunɔ na gerua. Na nɛɛ, Yerusalɛmu ya sãawa bɔ̃rura yen tɔn goberun sɔ̃. Ya sãawa nge sii weke te ta wuuru diire, te ba ǹ kpɛ̃ bu tea bu naamwɛ. 7Yɛm mɛ Yerusalɛmu ya yari mi, mu wãawa yen suunu sɔɔ. Ya mu yariwa kperu wɔllɔ, n ǹ mɔ tem dira sɔɔ tua yu sere mu wukiri. 8Tɛ̃ kon yɛm mɛ deri kpee ten wɔllu mi, mi mu ǹ berurɔ, kpa nɛn mɔru yu ku ka se n Yerusalɛmu ye mɔru kɔsie. 9Nɛ, Yinni Gusunɔ na nɛɛ, Yerusalɛmu ya sãawa bɔ̃rura yen tɔn goberun sɔ̃. Nɛn tii kon dãa sube bakaru ko. 10A dãa taasio kpa a dɔ̃ɔ doke kpa a de yaa ye, yu ye mɛtɛ mɛtɛ. A ye kpee yãnu dokeo kpa a de yen kukunu nu dɔ̃ɔ mwaara mam mam. 11Yen biru, a weke dii te sɔndio dɔ̃ɔ gɛ̃ɛ sɔɔ sere tu swĩa tu swɛ̃ra. Kpa disi ni nu raa wãa te sɔɔ nu kpe ta kun maa wuuru diire. 12Ka mɛ, kookari ye, ya koo kam kowa, domi dɔ̃ɔ kun kpɛ̃ u wuu diiram mɛn bweseru kpeesia. 13Nge mɛya Yerusalɛmu ya disi duura yen tora ni ya kuan sɔ̃. Wee na kĩa n ye dɛɛrasia adama ya ǹ wure. Yen sɔ̃ tɛ̃, ya ǹ maa kpɛ̃ yu dɛɛra sere nɛn mɔru yu ka sure. 14Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. Kon ye siriwa nge mɛ yen daa ya nɛ, na ǹ yen wɔnwɔndu mɔ̀. Ya koo maa koora. Kon ye kowa na ǹ sika mɔ̀. Na ǹ biru wuramɔ. 15Yinni Gusunɔ u Esekiɛli sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 16tɔnun bii, kon nun wi a kĩru bo goori subaru sɔɔ. Adama a ǹ yɛ̃ron gɔɔ yeru mɔ̀. A ǹ win gɔɔ sinamɔ. A ǹ maa gɔɔ sumɔ win sɔ̃. 17A weeweenu koowo wunɛn tii sɔɔ a ku de goo u nɔ. A ku gɔɔ sina. A wunɛn dawani bɔkuo kpa a wunɛn baranu doke nge mɛ a ra ko. A ku wunɛn wuswaa wukiri. A ku maa gɔɔ dĩanu di. 18Yera Esekiɛli u ye tɔmbu sɔ̃ɔwa bururu ma yen yoka win kurɔ u kpuna u gu. Yen sisiru bururu ma u kua nge mɛ Yinni Gusunɔ u nùn yiire. 19Yera tɔmbu ba nùn bikiamɔ ba mɔ̀, u bu tubusio ye u mɔ̀ mi. 20Yera u bu wisa u nɛɛ, Yinni Gusunɔwa u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 21u be Isireliba gari yini sɔ̃ɔwɔ u nɛɛ, wi, Yinni Gusunɔ u koo de bu win sãa yeru kɔsuku tèn sɔ̃ ba tii sue ka te bà n mɛɛra ba ra n nuku dobu mɔ̀ ka tè sɔɔ ba ben yĩiyɔbu doke. Ba koo ben bii be ba tie Yerusalɛmuɔ mwɛɛri bu go. 22Ba koo kowa nge mɛ Esekiɛli u kua. Ba ǹ ben wuswaa wukirimɔ nuku sankiranun sɔ̃, ba ǹ maa gɔɔ dĩanu dimɔ. 23Ba koo ben dawani bɔkewa kpa bu ben baranu doke. Ba ǹ koo gɔɔ yeru ko, ba ǹ koo maa gɔɔ swĩ. Adama ba koo woora ben toranun sɔ̃ kpa ba n weeweenu mɔ̀. 24Wi, Esekiɛli u ko n sãawa yĩreru ben suunu sɔɔ. Ba koo kowa nge mɛ u kua. Sanam mɛ yeba kpuro ya koo bu deema, saa ye sɔɔra ba koo gia ma Gusunɔ u sãawa Yinni. 25Yen biruwa Yinni Gusunɔ u Esekiɛli sɔ̃ɔwa u nɛɛ, u koo de Isireliba bu win sãa yeru bia te ta sãa ben kuku yeru mi, te bà n mɛɛra ta ra bu nuku dobu wɛ̃ mi, ka tèn sɔ̃ ba tii sue mi, ma ba ben yĩiyɔbu doke te sɔɔ. Yen biru kpa u de ben bibu bu gbisuku. 26Sanam mɛ kɛ̃si ni, nu koo bu deema, goo u koo nu kisirari kpa u na u nun sɔ̃. 27Yen tɔ̃ɔ te, wunɛn nɔɔ ga koo wukiara kpa a ka yɛ̃ro gari ko. Wuna kaa n sãa yĩreru wunɛn tɔmbun sɔ̃. Saa ye sɔɔ, ba koo gia ma nɛ Gusunɔ na sãawa Yinni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\