Esekiɛli 28

1Yinni Gusunɔ u gerua u nɛɛ, 2tɔnun bii, a Tirin sunɔ sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, amɛniwa nɛ, Yinni Gusunɔ na gerumɔ. Na nɛɛ, wee u tii sua sere u gerumɔ u mɔ̀, wiya u sãa Gusunɔ. Ma u sɔ̃ Gusunɔn sina kitaru wɔllɔ nim wɔ̃kun suunu sɔɔ. Adama u n yɛ̃ ma u sãawa tɔnu, n ǹ mɔ Gusunɔ, baa mɛ u tamaa win bwisikunu sãawa teenu ka nɛ Gusunɔginu. 3U tamaa u Daniɛli bwisi kere ma asiri gaa kun nùn berue. 4Win yɛ̃ru ka win bwisin sɔ̃ u tii kua dukiagii. U wura ka sii geesu yibia win arumanin beru yerɔ. 5Win bwisi bɛkɛ ka win tenkurun sɔ̃, win dukia ya kuura. Ma u tii sua dukia yen sɔ̃. 6Yen sɔ̃na nɛ, Yinni Gusunɔ na nɛɛ, yèn sɔ̃ u tamaa win bwisikunu nu sãawa teenu ka nɛginu, 7yen sɔ̃na kon nùn tɔn tukobu kparema be ba nuki sosum bwesenu kpuro kere. Ba koo nùn takobi sɔkiri bwisi bɛkɛ yin sɔ̃ kpa bu win bɛɛrɛ ye disi doke. 8Ba koo nùn surewa gɔribun wãa yerɔ, kpa u gbi nim wɔ̃kun suunu sɔɔ nge wi ba sɔkura. 9Saa ye sɔɔ, bà n nùn goobu (200) na, u koo kpĩ u maa nɛɛ, u sãawa Gusunɔ? Aawo, u ko n sãawa tɔnu, n ǹ mɔ Gusunɔ, wi u nùn goomɔn nɔmaɔ. 10U koo gbiwa nge wi u kun Gusunɔ yɛ̃. Tɔn tukoba ba koo nùn go. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 11Yinni Gusunɔ u maa nɛɛ, 12tɔnun bii, a maa gɔɔ swĩiyɔ Tirin sunɔn sɔ̃. A nùn sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, amɛniwa nɛ, Yinni Gusunɔ na gerumɔ. Na nɛɛ, wee u raa sãa wi u yiban yĩreru bwisi sɔɔ ka buram sɔɔ. 13U raa wãawa Edɛniɔ, Yinni Gusunɔn gbaarɔ. Ma ba nùn kpee gobigii bwese bweseka dokeye ni nu nɔni swãaru mɔ ka dɔm buuru ka digi ka wuru beku ka swãaru ka boogu ka swãaru ka sere maa wuru beku ka wura. Ma ba nùn gãasu ka guunu soowammɛ ni ba ka wura. Ma ba nùn gãasu ka guunu soowammɛ ni ba sɔɔru kua win marubun tɔ̃run sɔ̃. 14U raa sãawa nge wɔllun kɔ̃so ma u kasa dɛrie. Ma na dera u wãa nɛn guu dɛɛrarɔ u sĩimɔ kpee ni nu ballimɔn wɔllɔ. 15Saa mìn di ba nùn taka kua, win daa ya wãwa sere n ka girari tɔ̃ɔ te ba daa kɔ̃sa gaa wa wi sɔɔ. 16Win tenkurun kpãaru ta dera u bɔbunu ka keeta wɔri. Yen sɔ̃, kon nùn sura saa nɛn guu dɛɛra ten min di, wi, wi u sãa nge wɔllun kɔ̃so mi. Kon de u doona saa kpee ni nu ballimɔ min suunu sɔɔn di. 17U tii sua win buram sɔ̃ ma u win bwisi ka win bɛɛrɛ ye kpuro sanka. Yen sɔ̃, kon nùn kɔ̃ temɔ kpa sinam be ba tie bu nùn ka. 18Win durum kpãaru ka win keeta ye u mɔ̀ tenkuru sɔɔn sɔ̃, u win wuun sãa yenu disi doke. Yen sɔ̃, kon de dɔ̃ɔ u se win tiin min di kpa u nùn gɔsia torom tɔn be ba nùn mɛɛran nɔni biru. 19Saa ye sɔɔ, bwese ni nu nùn yɛ̃ kpuro nu koo biti kowa, domi u koo kam ko. U ǹ ko n maa wãa sere ka baadommaɔ. 20Yinni Gusunɔ u Esekiɛli sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 21tɔnun bii, a mɛɛrio Sidonin bera gia kpa a ye gerusi. 22A nɛɛ, amɛniwa nɛ, Yinni Gusunɔ na gerua. Na nɛɛ, wee kon ye wɔri. Kon ye nɛn dam sɔ̃ɔsi kpa bu man bɛɛrɛ wɛ̃ yen suunu sɔɔ. Nà n ye siri, ma na ye sɔ̃ɔsi ma na sãawa Dɛɛro, saa yera ba koo gia ma nɛna na sãa Yinni Gusunɔ. 23Kon de baranu nu ye wɔri. Kon de bu tɔmbu go yen swɛɛ sɔɔ. Tɔmba koo wɔruku bu gbisuku taa bi ba koo ye wɔrima beri berikan din sɔ̃. Saa ye sɔɔra ba koo gia ma nɛna na sãa Yinni Gusunɔ. 24Bwese ni nu Isireliba sikerenɛ nu bu gɛma nu ǹ ko n maa sãa nge sãku ni nu bu mɛɛra mɔ̀ nu gɛ̃ɛkumɔ. Saa yera ba koo gia ma nɛna na sãa Yinni Gusunɔ. 25Amɛniwa nɛ, Yinni Gusunɔ na maa gerua. Na nɛɛ, sanam mɛ kon Isireliba mɛnnama bwese tukunun suunu sɔɔn di mi ba yarinɛ, kon sɔ̃ɔsi bwese tuku nin nɔni biru ma na sãawa Dɛɛro. Saa ye sɔɔra Isireliba ba koo da bu sina ben temɔ mɛ na ben baaba Yakɔbu wɛ̃. 26Ba koo sina bɔri yɛndu sɔɔ. Ba koo dia bani kpa bu resɛmba duure. Ba ko n wãa bɔri yɛndu sɔɔ domi kon be ba ka bu sikerenɛ ba bu gɛma siri n sɛɛyasia. Saa ye sɔɔra ba koo gia ma nɛna na sãa Gusunɔ ben Yinni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\