Esekiɛli 32

1Isireliban yorun wɔ̃ɔ wɔkura yirusen suru wɔkura yirusen tɔ̃ɔ gbiikiru sɔɔra Yinni Gusunɔ u nɛɛ, 2tɔnun bii, a gɔɔ swĩiyɔ Egibitin sunɔn sɔ̃. A nùn sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, wee u sãawa nge gbee sunɔ kpɛmbu bwesenun suunu sɔɔ. Ma u maa sãa nge karaku nim wɔ̃ku sɔɔ. U ra tii kpare daa ten nim sɔɔ kpa u ten nim buri ka naasu kpa ten kurenu nu soona. 3Yen sɔ̃, amɛniwa nɛ, Yinni Gusunɔ na gerumɔ. Na nɛɛ, kon nùn nɛn yãakororu surema sanam mɛ tɔn dabinu nu mɛnnɛ kpa bu nùn gawa bu yarama. 4Kon nùn yarawa kasaɔ kpa n nùn kɔ̃ yakasɔ. Kon dewa gunɔsu su na su sina win wɔllɔ kpa gbeeku yɛɛ yi nùn di. 5Kon win yaa yariwa guunu wɔllɔ kpa n ye ya tie taasi wɔwi sɔɔ. 6Kon de win yɛm mu n yari tem mɛ̀ sɔɔ u wãa sere ka guunɔ kpa yɛm mu n yiba mɛn wɔwi sɔɔ. 7Sanam mɛ u koo gbi, kon de wɔllu tu tĩra. Kon kperin yam bururam go kpa guru wiru tu sɔ̃ɔ wukiri, kpa suru u ku maa yam bururasia. 8Kon wɔllun fitilanu kpuro go win sɔ̃. Kpa n de yam mu tĩra win tem sɔɔ. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 9Kon de bwese dabinu nu biti soora nù n win kpeerabun labaari nua, baa ka tem mɛ u ǹ yɛ̃. 10Kon de bwese ni, nu n biti soore win sɔ̃. Kpa nin sinambu ba n diirimɔ bɛrum sɔ̃ sanam mɛ kon nɛn takobi fĩa ben wuswaaɔ. Sanam mɛ u koo kpeera mi, ba ko n diirimɔwa saa kpuro sɔɔ, ben baawure u n ka win wãaru nande. 11Domi amɛniwa nɛ, Yinni Gusunɔ na gerumɔ. Na nɛɛ, Babilonin sina bokon tabu kowobu ba koo nùn wɔri ka takobi. 12Kon nùn tabu kowo damgibu be ba nuku kɔ̃suru bo surema bu win tɔn dabi te go. Kpa Egibitin tii suabu bu kpe. 13Kon win yaa sabenu go nim bakam bɔkuɔ kpa tɔmbu ǹ kun mɛ yaa sabenun naasu su ku maa nim mɛ buri. 14Kon de mu kpunawa kpa mu n kokumɔ nge gum yarum. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 15Nà n dera Egibiti ya kua bansu ma na yen dukia gura mam mam, na yen tɔmbu kam koosia, saa ye sɔɔra ba koo gia ma nɛna na sãa Yinni Gusunɔ. 16Womu geniwa bwesenu kpuron tɔn kurɔbu ba koo ko Egibiti ka yen tɔn dabi ten sɔ̃. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 17Isireliban yorun wɔ̃ɔ wɔkura yirusen suru wɔkura yirusen sɔ̃ɔ wɔkura nɔɔbuse sɔɔ, Yinni Gusunɔ u nɛɛ, 18tɔnun bii, a gɔɔ wuri koowo Egibitigibun sɔ̃ kpa a de wunɛn gɔɔ wuri yi, yi bu sure sere tem sɔɔwɔ gɔribun wãa yerɔ be ka bwese ni nu dam mɔn tɔmbu. 19A bu sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, ba tamaa ba gabu bɛɛrɛ kerewa? Aawo! Ba koo dawa gɔribun wãa yerɔ ba n kpĩ mi sannu ka be ba kun Gusunɔ yɛ̃. 20Ba koo wɔrukuwa bu kpuna ka be ba go tabu sɔɔ sannu. Wee, ba takobi woma kararun di bu ka be kpuro go. 21Tabu durɔ damgii be ba wãa gɔribun wãa yerɔ ka be, Egibitigibun somiɔ be ba gu, ba koo nɔɔgiru sua bu bu dam koosia bu nɛɛ, be wee ba sarama be, be ba ǹ Gusunɔ yɛ̃. Wee ba kpĩ. Ba bu gowa ka takobi. 22Mɛya Asirin sina boko ka win tɔn dabinu ba kpĩ ma ben sika ya nùn sikerenɛ. Be kpurowa ba gu tabu sɔɔ. 23Siki ni, nu wãawa sere tem sɔɔ sɔɔwɔ, ma nu ka ben sina bokogiru sikerenɛ. Tabu sɔɔra ba be kpuro go be, be ba raa nasie. 24Mɛya maa Elamun sina boko ka win tabu kowobu ba kpĩ. Ma win tabu kowobun sikinu wigiru sikerenɛ. Be kpurowa ba go tabu sɔɔ be, be tɔmba raa nasie. Ba ǹ Gusunɔ yɛ̃. Wee ba wãa sikaɔ sere tem sɔɔwɔ. Ba sekuru sɔɔwa gɔribun wãa yeru mi. 25Elamun sina boko ka win tabu kowobu ba kpĩ ka be ba go tabu sɔɔ. Win tabu kowobun sika ya wigiru sikerenɛ. Be, be ba ǹ Gusunɔ yɛ̃ ba gu tabu gberɔ. Beya tɔmba raa nasie. Be wee tɛ̃ ba kpĩ ba sekuru sɔɔwa ka be ba gu taa bii sɔɔ. 26Mɛsɛki ka Tubali ba kpĩ ka ben tabu kowobu kpuro. Ma tabu kowo ben sika begia sikerenɛ. Be, be ba ǹ Gusunɔ yɛ̃ mi, ba guwa tabu sɔɔ. Beya tɔmba raa nasie. 27Be, be ba ǹ Gusunɔ yɛ̃ mi, ba ǹ ka bu yellun tabu durɔ damgibu mɛnnɛ ba sikua. Ba duawa gɔribun wãa yerɔ ka ben tabu yãnu ba kpuna ben toranun sɔ̃, ma ben takobiba ba kua ben leferi. N deema beya tɔmbu ba raa nasie. 28Nge mɛya Egibitigibu ba koo maa gbisuku kpa bu bu sike tɔn be ba ǹ Gusunɔ yɛ̃n suunu sɔɔ be, be ba go tabu gberɔ. 29Edɔmuba ka ben sina asakpɔbu ben tii ba wãa gɔribun wãa yeru mi. Baa mɛ ba wɔrugɔru mɔ, ba bu gowa. Wee ba bu sikua ka be ba ǹ Gusunɔ yɛ̃ sannu. 30Sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gian sinambu ka sere Sidonigibu ba sara ba da gɔribun wãa yerɔ. Wee tɔn be, ba wãa sekuru sɔɔ baa mɛ ba raa bu nasie ben wɔrugɔrun sɔ̃. Adama tɛ̃, ba da ba kpĩ ka be ba go tabu sɔɔ sannu be, be ba ǹ Gusunɔ yɛ̃ mi. Ba sekuru sɔɔwa gɔribun wãa yeru mi. 31Egibitin sina boko u koo bu wa kpa win laakari yu kpuna win tɔn dabi ten sɔ̃ ka win tabu kowobun sɔ̃ be ba go tabu sɔɔ. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 32Na dera tɔmbu ba ra n bɛrum soore Egibitin sina boko win sɔ̃. Adama tɛ̃, wi ka win tabu kowo be ba gu tabu sɔɔ, ba koo bu sikewa be ba ǹ Gusunɔ yɛ̃n suunu sɔɔ. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\