Esekiɛli 40

1Ye ba Isireliba yoru mwa yen wɔ̃ɔ yɛnda nɔɔbusen suru gbiikoon sɔ̃ɔ wɔkuruse sɔɔra Yinni Gusunɔn dam mu Esekiɛli nɛnua. N deema ye ba Yerusalɛmu wɔri ba kɔsuka yen wɔ̃ɔ wɔkura nnɛse sɔɔra mi. Ma u nùn kpara u ka da Isireliban temɔ 2kãsiru sɔɔ. U nùn sua u yi guuru wɔllɔ te ta gunu too. Ten sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia, u dia wa ya sãa nge wuu. 3Ma u ka nùn da mi gia. Ma u durɔ goo wa mi, u ka sii gandu weenɛ u wɛ̃ɛ damgii ka dɛka nɛni ye ba ra ka yĩire. Ma u yɔ̃ gambon bɔkuɔ kɔnnɔwɔ. 4Durɔ wi, u nɛɛ, tɔnun bii, a mɛɛrio kpa a swaa daki a de a ye kpuro laakari ko ye kon nun sɔ̃ɔsi. Domi ba ka nun nawa mini a ka mɛɛri kpa a ka wa a Isireliba tubusia ye a wa. 5Wee ye u wa. U gbãraru wa ta sãa yee te sikerenɛ. U dɛka wa durɔ win nɔma sɔɔ. Yen dɛ̃ɛbu bu ka gɔm soonu nɔɔba tia nɛ. Adama yen gɔm soo ten baatere ta dɛ̃ɛbu sosiwa ka nɔm wĩi teeru. Yen yasum maa kua dɛka tia. Yen gunum maa kua dɛka tia. 6Ma u da kɔnnɔwɔ ge ga wãa sɔ̃ɔ yari yeru gia ma u yɔɔwa gen yɔɔtiaɔ. Ma u kɔnnɔ gen yasum yĩira. Ma mu kua dɛka tia. Adɛrɔ ga wãa dii ten suunu sɔɔ ma kɔ̃su yenu wãa gen yɛ̃si yɛ̃sikaɔ. 7Kɔ̃su yee nin baateren dɛ̃ɛbu ka ten yasum mu nɛwa. Ye kpuro ya sãawa dɛka tia. Batuma ye ya nu karanɛ ya sãawa gɔm soonu nɔɔbu. Gambo ye ya wãa dii sɔɔn kɔnnɔwɔ a sere sãa yerun tii du, yen yasum mu sãawa dɛka tia. 8- 9Ma durɔ wi, u dii sɔɔ ge yĩira. Gen ganan gunum mu sãawa dɛka nɔɔba ita. Ma gen gani tɔɔkii yi maa sãa gɔm soonu yiru kɔnnɔ gen sɔɔwɔ. Diru gara wãa sãa yee ten bɔkuɔ. 10Kɔ̃su yerun dii ni kpuro ni nu wãa sɔ̃ɔ yari yeru gia nu nɛwa. Dia ita itawa ya wãa adɛrɔ gen beri berikaɔ. Batuma ye ya bu karanɛ ya maa nɛwa. 11Durɔ wi, u maa kɔnnɔ gen yasum yĩira ma ya kua gɔm soonu wɔkuru. Ma gen dɛ̃ɛbu bu kua gɔm soonu wɔkura ita. 12Kɔ̃su yee nin baateren wuswaaɔ ba batuma gaa wĩa gɔm soo teeru. Kɔ̃su yee ten baateren goonu nu sãawa gɔm soonu nɔɔba tia tia. 13Durɔ wi, u yĩira saa kɔ̃su yee teerun gana sɔɔn di n ka girari yirusen gana sɔɔ te ta gbiikii te mɛɛra. Ma n kua gɔm soonu yɛnda nɔɔbu. 14U maa dii sɔɔ ge yĩira ma ga kua gɔm soonu yɛndu. Dii ten bera gia, sãa yee ten yaara ya ka kɔnnɔ ge sikerenɛwa. 15Batuma ye ya wãa kɔnnɔ gèn min di ba ra ka du n ka da kɔnnɔ ge ga wãa sɔɔwɔ, yen dɛ̃ɛbu bu sãawa gɔm soonu weeraakuru. 16Ba kɔ̃su yee nin fɛnɛntiba kuawa nge kɔkɔsɔ nin gani tɔɔkiiɔ ka maa gani yi yi nu buranɛ sɔɔ ka sere dii sɔɔ gen gani sɔɔ. Ma ba dii nin ganin sɔɔwɔ kpakpa wurusun weenasisu koosi ye ya kua yen buraru. 17Yen biru durɔ wi, u ka nùn da sãa yee ten yaara tɔɔkaaɔ mi dia tɛna ya wãa. N deema ba gãanu tãwa nge simaa ba ka yaara ye sikerena. 18Simaa ye ba tãwa mi, ya wãawa dia yen bɔkuɔ. Ma ya ka dia yen gani dɛ̃ɛbu nɛ. Adama ya ǹ yaara sɔɔkaa gunum tura. 19Ma u batuma yen dɛ̃ɛbu yĩira saa kɔnnɔ gbiikuun sɔɔn di n ka girari yaara sɔɔkaan ganaɔ ma n kua gɔm soonu wunɔbu (100). U ye yĩira sɔ̃ɔ yari yeru gia ka sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia. 20Ma u maa yaara tɔɔkaan kɔnnɔ ge ga wãa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gian dɛ̃ɛbu ka yasum yĩira. 21Kɔnnɔ ge, ga kɔ̃su yenu nɔɔba tia mɔ, ita ita gen adɛrɔn yɛ̃si yɛ̃sikaɔ. Gen gani yi, ka gen dii sɔɔ ya ka kɔnnɔ ge ga wãa sɔ̃ɔ yari yeru gia dɛ̃ɛbu ka yasum nɛwa. 22Yen fɛnɛntiba ka dii sɔɔ ge, ka kpakpa wurusun bura ni ba kua mi, ye kpuro ya sãawa tia ka kɔnnɔ ge ga wãa sɔ̃ɔ yari yeru mi. A ka da yen kɔnnɔ ge ga wãa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia, kaa yɔɔtia yɔwa naa dabusanu nɔɔba yiru. 23Sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geun kɔnnɔn dee deeru, kɔnnɔ gaga wãa sɔɔwɔ gèn min di ba ra ka du yaara sɔɔkaaɔ. Kɔnnɔsu yiru yen baa sɔɔ ya sãawa gɔm soonu wunɔbu nge mɛ n sãa sɔ̃ɔ yari yeru gia. 24Ma u ka man da sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia mi kɔnnɔ gaga wãa. Ma u gen kɔ̃su yenu ka gen dii sɔɔ ka gen gani yĩira. Ye kpuro ya ka kɔnnɔ siɔnɔgia nɛwa. 25Kɔnnɔ ge, ka gen dia ya fɛnɛntiba mɔ ya ka sikerenɛ nge fɛnɛnti beɔnɔ. Gen dɛ̃ɛbu bu sãawa gɔm soonu weeraakuru. Gen yasum maa sãa gɔm soonu yɛnda nɔɔbu. 26Gen yɔɔtia ya mɔwa naa dabusanu nɔɔba yiru a ka da dii sɔɔ gen mi. Ba dii ten gani sɔɔkii buraru kuawa ka kpakpa wurusun weenasisu. 27Yaara sɔɔkaa ya maa kɔnnɔ mɔ sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia. Kɔnnɔsu yiru ye, ya tondinɛwa ka gɔm soonu weeraakuru. 28Durɔ wi, u ka maa man da yaara sɔɔkaa yen mi, sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gian kɔnnɔn di. Ma u kɔnnɔ ge yĩira u deema ya nɛwa ka yaara tɔɔkaan kɔnnɔsu. 29Gen kɔ̃su yenu ka gen gani ka gen dii sɔɔ, ye kpuro ya nɛwa ka yaara tɔɔkaan kɔnnɔsu. Kɔnnɔ ge, ga fɛnɛntiba mɔ ba ka sikerenɛ. Gen dɛ̃ɛbu bu sãawa gɔm soonu weeraakuru. Ma gen yasum maa sãa gɔm soonu yɛnda nɔɔbu. 30Kɔnnɔ gen dɛ̃ɛbu bu sãa gɔm soonu weeraakuru. Gen yasum maa sãa gɔm soonu yɛnda nɔɔbu. 31Dii sɔɔ gen kɔnnɔ ga mɛɛrawa yaara tɔɔkaaɔ. Ba gen gani sɔɔkii buraru koosiwa ka kpakpa wurusun weenasisu. Gen yɔɔtia ye, ya naa dabusanu mɔwa nɔɔba ita. 32Yen biru, u maa ka man da yaara sɔɔkaa yen mi, saa kɔnnɔ ge ga wãa sɔ̃ɔ yari yeru gian di. Ma u kɔnnɔ ge yĩira u deema ga ka si u raa yĩira mi nɛwa. 33Gen dii sɔɔ ka gen gani ka gen kɔ̃su yenu, ye kpuro ya nɛwa ka kɔnnɔ si u raa yĩira. Yen biru ga fɛnɛntiba mɔ ya ka sikerenɛ. Kɔnnɔ gen dɛ̃ɛbu bu sãawa gɔm soonu weeraakuru. Gen yasum maa gɔm soonu yɛnda nɔɔbu. 34Gen dii sɔɔ ga yaara tɔɔkaa mɛɛrawa. Ma ba gen gani sɔɔkii buraru koosi ka kpakpa wurusun weenasisu. Ma gen yɔɔtia ya naa dabusanu mɔ nɔɔba ita. 35U ka maa man da kɔnnɔ ge ga wãa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia. Ma u gu yĩira. U deema kɔnnɔ ge, ka si u raa yĩira mi, su dɛ̃ɛbu ka yasum nɛwa. 36Kɔnnɔ ge, ga maa kɔ̃su yenu mɔ ka gani yi yi nu buranɛ ka sere dii sɔɔ. Ma ba fɛnɛntiba kua ba ka gu sikerena. Gen dɛ̃ɛbu bu sãawa gɔm soonu weeraakuru, ma gen yasum maa sãa gɔm soonu yɛnda nɔɔbu. 37Dii sɔɔ ge, ga yaara tɔɔkaa mɛɛrawa. Ma ba gen gani sɔɔkii buraru koosi ka kpakpa wurusun weenasisu. Gen yɔɔtian naa dabusanu sãawa nɔɔba ita. 38Kɔnnɔ ge ga wãa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia ga diru garu mɔ te ta mɛɛra gen dii sɔɔ gia. Miya ba ra yãku dɔ̃ɔ mwaararuginun yaa kpakie. 39Dii sɔɔ gen beri berikaɔ tɔɔwɔ, tabulu yiru yiruwa ya wãa. Tabulu ben wɔllɔwa ba ra yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu ka toranun yãkunu ka yãku ni ba ra ka toranu sɔmɛn yaa sake. 40Dii sɔɔ gen tɔɔwɔ, tabulu nnɛwa ya wãa. À n dɔɔ kɔnnɔ ge ga wãa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia, kaa kpĩ a ye wa bera ka bera yiru yiru. 41Tabulu nɔɔba itawa ba mɔ yèn wɔllɔ ba ra yãku yaa go. Ba ye yiwa nnɛ nnɛ kɔnnɔ gen beri berikaɔ. 42Tabulu yen nnɛ sɔɔra ba ra yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu sɔɔru ko. Ba ye kua ka kpee ni ba dãka. Yen dɛ̃ɛbu bu sãawa gɔm soo teeru ka bɔnu, yen yasum maa sãa gɔm soo teeru ka bɔnu, ma yen gunum mu sãa gɔm soo teeru. Tabulu yen miya ba ra yãku sɔm yãnu yi. 43Ma ba tabulu ye nɔɔ bɔki kua nɔm tararun yasum saka. Tabulu yen wɔllɔwa ba ra yãku yaa sɔndi. 44Yen biruwa durɔ wi, u ka man da yaara sɔɔkaaɔ. Ma na dia yiru wa mi. Teera wãa kɔnnɔ ge ga wãa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia ma ta nɔɔ tĩi sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia. Teera maa wãa kɔnnɔ ge ga wãa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia ma ten kɔnnɔ ga maa tĩi sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia. 45U man sɔ̃ɔwa u nɛɛ, dii tèn kɔnnɔ ga tĩi sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia mi, ta sãawa yãku kowobun diru be ba ra sãa yerun sɔmburu ko. 46Dii tèn kɔnnɔ ga maa tĩi sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia mi, ta sãawa yãku kowobugiru be ba ra yãkuru ko yãku yerɔ. Ma u maa nɛɛ, Lefin bweseru sɔɔ, Sadɔkun bwese kɛra ya koo kpĩ yu du sãa yerɔ yu Yinni Gusunɔ sã. 47Durɔ wi, u sãa yee ten yaara sɔɔkaa kpuro yĩira ma u deema yen goonu kpuro nu nɛwa. Yen dɛ̃ɛbu bu sãa gɔm soonu wunɔbu (100) ma yen yasum maa sãa gɔm soonu wunɔbu. Ma yãku yera wãa sãa yee ten kɔnnɔwɔ. 48Ma u maa ka man da sãa yee ten adɛrɔwɔ mìn di ba ra ka du. Ma u adɛrɔ gen gbereba yĩira. Ma yen baayeren bɔɔrum mu sãa gɔm soonu nɔɔbu. Kɔnnɔ gen yasum mu sãawa gɔm soonu wɔkura nnɛ. Gen yɛ̃sa baayeren dãa ya maa sãa gɔm soonu ita. 49Adɛrɔ gen tiin dɛ̃ɛbu bu sãawa gɔm soonu yɛndu. Ma gen yasum maa sãa gɔm soonu wɔkura tia. Ba ra gu duwa ka yɔɔtia ye ya naa dabusanu wɔkuru mɔ. Ma ga gbere mɔ bera ka bera tia tia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\