Esekiɛli 43

1Durɔ wi, u ka Esekiɛli da kɔnnɔ ge ga wãa sɔ̃ɔ yari yeru gia. 2Yera Gusunɔ Isireliban Yinnin yiiko ya na saa sɔ̃ɔ yari yeru gian di. Ma win nɔɔ ga nɔɔramɔ nge nim bakam. Ma tem mu win yiikon girima yiba. 3Kãsi te u wa mi, ta ka te u wa sanam mɛ Gusunɔ u kĩ u Yerusalɛmu kam koosiagiru weenɛwa. Mɛya ta maa ka kãsi ni u wa Kebarin daarun bɔkuɔginu weenɛ. Ma u yiira u wuswaa tem girari. 4Ma Yinni Gusunɔn yiikon girima ye, ya dua sãa yee te sɔɔ saa kɔnnɔ ge ga wãa sɔ̃ɔ yari yeru gian di. 5Yera Hunde nùn sua saa sãa yee ten yaaran di ya ka nùn da sɔɔwɔ. Saa ye sɔɔra Yinni Gusunɔn yiikon girima ya dii te yibumɔ. 6Yera u nua goo u ka nùn gari mɔ̀ saa dii ten min di. Ma durɔ wi u ka nùn wãa mi, u yɔ̃ win bɔkuɔ. 7Ma u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, tɔnun bii, yam miniwa nɛn sina kitaru. Miya kon nɛn naasu sɔndi. Kon ka Isireliba sina sere ka baadommaɔ. Be ka ben sinambu ba ǹ maa nɛn yĩsi dɛɛra te sankumɔ ba n bũnu gasirimɔ ka sere sinambun gonu ni ba sikua gungunu wɔllɔ mi ba ra yãkuru ko. 8Domi ben sinam be, ba ben sina kpaarun kɔnnɔsu bakunasia nɛn sãa yerun kɔnnɔsun bɔkuɔ. Gana tia tɔna ya nu karanɛ. Mɛya ba maa nɛn yĩsi dɛɛra te disi doke ka ben daa kɔ̃sa ye ba kua. Yen sɔ̃na na bu wɔri ka nɛn mɔru baka. 9Tɛ̃ ben bũu gasiribu bu koo nɔru ko kpa bu ben sinambun goo nin gari duari. Kpa na n wãa ben suunu sɔɔ sere ka baadommaɔ. 10Wunɛ tɔnun bii, a Isireliba dii ten kpunaa sɔ̃ɔsio kpa bu sekuru wa ben toranun sɔ̃, kpa bu wa bu yen kpunaa yen asansi mɛɛri. 11Sekuru tà n bu mwa yèn sɔ̃ ba tuba ye ba kua, a bu dii ten kpunaa sɔ̃ɔsio nge mɛ ba koo tu banisina, ten dɛ̃ɛbu ka ten yasum ka ten kɔnnɔsu ka ten ganan buraru ka ten woodaba, a ye kpuro yoruo ben nɔni biru. Ba koo wooda ye kpuro swĩiwa ten bana sɔɔ. Yeni ya ko n sãawa ten banan wooda. 12Guuru wɔllɔ batuma ye ya ka bu sikerenɛ, ba koo ye garisiwa dɛɛra. Yeniwa ya sãa dii ten wooda. 13Durɔ wi, u yãku yeru yĩira ka yĩirutia ye ya ka gɔm soo teeru ka nɔm wĩi teeru nɛ. Wɔru ge ga ka yãku yee te sikerenɛ gen yasum mu sãawa yĩirutia tia. Ma yen dukum mu sãa yĩirutia tia. Ma yen nɔɔ bɔkan biruɔ, ya sãa gɔm soorun bɔnu. 14Saa wɔru gen tem di n ka girari sãa yee ten temɔ ya kua yĩirutii yiru. Ma yen yasum mu maa sãa yĩirutia tia. Saa yãku yee ten bɔka piibun di n ka girari ten bɔka bakaɔ, ya sãawa yĩirutii nnɛ. Ma yen yasum maa sãa yĩirutia tia. 15Yãku yee ten wɔllɔ mi ba ra dɔ̃ɔ sɔ̃re, ten gunum mu sãawa yĩirutii nnɛ, ma ba kãanu nnɛ kua ba gira tia tia ten goonun yinna yenɔ. 16Yãku yee ten goonu nnɛ kpuro nu nɛwa. Nu sãawa yĩirutii wɔkura yiru yiru. 17Ten bɔka yirusen goonu nnɛ kpuro nu nɛwa. Ni kpuro nu mɔwa yĩirutii wɔkura nnɛ nnɛ. Ma ba wɔru kua ye sɔɔ ba ka ye sikerena yĩirutia tian yasum saka. Bɔka yen nɔɔ bɔka ya sãawa gɔm soorun bɔnu. Ma yen yɔɔtii yi mɛɛra sɔ̃ɔ yari yeru gia. 18Durɔ wi, u maa nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, tɔnun bii, amɛniwa Yinni Gusunɔ u gerua. U nɛɛ, dɔma te ba yãku yee te bana ba kpa, ma ba kĩ bu yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu ko kpa bu yɛm yɛ̃ka, wooda ye ba koo swĩi wee. 19Lefiba sɔɔ, Sadɔkun bweseru sɔɔra kaa yãku kowobu wuna ba n da nùn yãkuru kue kpa a bu naa kinɛ kpɛndu wɛ̃ torarun yãkurun sɔ̃. 20Kpa a ten yɛm sua a yɛ̃ka yãku yee ten kãanu nnɛ ye sɔɔ ka ten goonu nnɛ ye sɔɔ ka sere maa yen bɔka yiruse ye sɔɔ a ka sikerena. Nge mɛya kaa ka yãku yee te disi wɔka kpa a tu sãrasia. 21Kpa a naa kinɛ ten yaa sua a doke dɔ̃ɔ sɔɔ batuma gaa sɔɔ ye ba sɔɔru kua tɔɔwɔ. 22Tɔ̃ru yiruse sɔɔ, kaa ka boo kinɛru nawa te ta ǹ alebu gaa mɔ kpa a ka tu yãkuru ko torarun sɔ̃. Nge mɛya kaa ka sãa yee te sãrasia nge mɛ a raa kua ka naa kinɛ te. 23À n torarun yãku te kua a kpa, kaa maa naa kinɛru ka yãa kinɛru sua ni nu kun alebu gaa mɔ. 24Kpa a ka nu da wi, Yinni Gusunɔn mi a ka yãkuru ko. Yãku kowobu ba koo nin yaa bɔru yɛ̃kawa kpa bu ka nùn ye yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru kua. 25Sɔ̃ɔ nɔɔba yirun baa sɔɔ tɔ̃ɔ baatere, kaa n da boo kinɛru ka naa kinɛru ka yãa kinɛru gowa a ka torarun yãkuru ko. 26Nge mɛya sɔ̃ɔ nɔɔba yiru yen baa sɔɔ ba koo ka yãku yee te sãrasia kpa ta n wãa wi, Yinni Gusunɔn sɔ̃. 27Sɔ̃ɔ nɔɔba yiru yen biru, sɔ̃ɔ nɔɔba itase, yãku kowobu ba koo kpĩ bu den tɔmbu yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu ka siarabuginu kua wi, Yinni Gusunɔn mi. Kpa u ka bɛɛ nɔnu geu mɛɛri. Wi, Yinni Gusunɔwa u yeni gerua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\