Esekiɛli 45

1Yinni Gusunɔ u maa nɛɛ, sanam mɛ ba koo Isireliban bwese kɛri yi tem bɔnu kua, ba koo tem gam wunawa mu n sãa kɛ̃ru te ba Yinni Gusunɔ wɛ̃. Tem mɛn dɛ̃ɛbu ko n sãawa gɔm soonu nɔrɔbun suba yɛnda nɔɔbu (25.000). Mɛn yasum maa gɔm soonu nɔrɔbun suba wɔkuru (10.000). Mɛ kpuro mu ko n sãawa mɛ ba wuna ba yi Yinni Gusunɔn sɔ̃. 2Tem mɛ sɔɔra ba koo batuma wuna sãa yerun sɔ̃. Yen dɛ̃ɛbu ka yen yasum mu ko n nɛwa mu n sãa dɛka nɛɛra wunɔm wunɔm (500) kpa bu maa batuma gaa deri mi, bu ka sikerena ya n sãa gɔm soonu weeraakuru. 3Ba koo maa batuma gaa wuna gbiikaa ye sɔɔ mi ba koo Yinni Gusunɔn sãa yeru swĩi. Ya ko n sãawa nɛnɛm Yinni Gusunɔn sɔ̃ tem mɛ sɔɔ. 4Yera ya ko n sãa yãku kowobugia be, be ba ra Yinni Gusunɔ sɔmburu kue sãa yerɔ. Miya ben dia ko n wãa ka Yinni Gusunɔn sãa yeru. 5Batuma mi Lefiba ba ko n wãa yen dɛ̃ɛbu ko n sãawa gɔm soonu nɔrɔbun suba yɛnda nɔɔbu (25.000). Yen yasum maa gɔm soonu nɔrɔbun suba wɔkuru (10.000). Kpa bu dia yɛndu ko mi. 6Yinni Gusunɔn batuma yen deedeeru, ba koo maa batuma gaa wuna mi Isireliba ba koo ben dia bani. Batuma yen dɛ̃ɛbu bu ko n sãawa gɔm soonu nɔrɔbun suba yɛnda nɔɔbu (25.000) kpa yen yasum mu n sãa gɔm soonu nɔrɔbun suba nɔɔbu (5.000). 7Ba koo maa batuma gaa wuna ben kparon sɔ̃. Ya ko n wãawa Isirelibagian nɔɔwɔ ka sere maa Yinni Gusunɔgian nɔɔwɔ. Batuma ye, ya koo dawa saa sɔ̃ɔ duu yerun di n ka girari nim wɔ̃kuɔ, saa maa sɔ̃ɔ yari yerun di sere ka mi Isireliban tem mu yɔ̃ra. Yen dɛ̃ɛbu bu ko n ka Isireliban bwese kɛra tian tem nɛwa. 8Nge mɛya kparobu ba ko n ben tem mɔ Isireliɔ. Ba ǹ maa nɛn tɔmbu dam dɔremɔ bu begim mwa. Ba koo bu mu deriawa. 9Wee ye nɛ, Yinni Gusunɔ na gerua. Na nɛɛ, bɛɛ Isireliban sina bibu ya den tura. I de wɔraru ka dam dɔrebu bu kpe. I gem ka wooda swĩiyɔ kpa i ku maa nɛn tɔmbu wɔrari ye ba mɔ. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 10I de bɛɛn kiloba ka bɛɛn yĩirutinu nu n sãa dee dee. 11Sakaku ge ba ra ka dĩa bimi yĩire ba mɔ̀ efa ka ge ba ra ka gãa yarum yĩire ba mɔ̀ bati, i de ni kpuro nu n nɛ. Kpa ye kpuro ya n sãa sakaku ge ba mɔ̀ homɛrin bɔnu wɔkurun tia. 12Sii geesun gobi sikili tia ya n maa sãa gobi yi ba mɔ̀ gera yɛndu, kpa sikilin gobi wata ya n maa sãa minu tia. 13Wee kɛ̃ɛ ni i ko i n da wɛ̃. Ì n bɛɛn alikama ka dĩa bima ye ba mɔ̀ ɔɔsu gã, i ko efan bɔnu nɔɔba tian sube teeru suawa homɛri tia sɔɔ. 14Ì n maa gum wɛ̃ɛmɔ, i ko i mu yĩirewa ka sakaku ge ba mɔ̀ bati. Bati wɔkuru ta sãawa homɛri tia. Homɛri ka kɔri ya sãawa tia. Batin bɔnu wɔkurun tia i ko i wuna. 15Isireliɔ, yãa gɔ̃ɔ sɔɔ, yãanu goobu (200) nù n wãa, yãa teera i ko i wɛ̃ kɛ̃run sɔ̃ ǹ kun mɛ yãku dɔ̃ɔ mwaararugirun sɔ̃ ǹ kun mɛ siarabun yãkurun sɔ̃. Nge mɛya nɛ, Yinni Gusunɔ kon ka bɛɛ bɛɛn toranu suuru kua. Nɛ Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 16Isireliba kpurowa ba ko n da ben kparo kɛ̃ɛ te wɛ̃. 17Domi wiya u ko n da yãku nin wunanɔsu ko Isireliban sɔ̃ suru kpao baawure sɔɔ ka tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ, tɔ̃ɔ bakaru baatere sɔɔ gesi. Yãku ni ba ko n da ko mi, niya yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu ka kɛ̃nu ka yãku ni ba ra ko ka gberun dĩanu ka torarun yãkunu ka sere siarabun yãkunu. 18Amɛniwa nɛ, Yinni Gusunɔ na gerua. Na nɛɛ, suru gbiikoon tɔ̃ɔ gbiikiru, ba koo naa kinɛru sua te ta ǹ alebu gaa mɔ. Kpa bu ka sãa yee te disi wɔka. 19Yãku kowo u koo naa yen yɛm sua kpa u yɛ̃ka sãa yee ten kɔnnɔn kadiriba sɔɔ ka sere yãku yerun goonu nnɛn nɔɔ bɔkan wɔllɔ ka sere dii yaara ye ya wãa sɔɔwɔn kɔnnɔwɔ kadiriba sɔɔ. 20Suru win sɔ̃ɔ nɔɔba yiruse sɔɔ, ba koo maa yãkuru ko be ba tora ba ǹ ka baarun sɔ̃. Nge mɛya ba koo ka sãa yee te sãrasia. 21Suru gbiikoon sɔ̃ɔ wɔkura nnɛse sɔɔra ba koo Gɔɔ sararibun tɔ̃ɔ bakaru di. Ba koo tɔ̃ɔ te diwa sɔ̃ɔ nɔɔba yiru. Pɛ̃ɛ ye ba kun seeyatia dokewa ba koo di tɔ̃ɔ ni sɔɔ. 22Yen dɔma te, Isireliban kparo u koo naa kinɛru gowa win toranu ka win tɔmbuginun sɔ̃. 23Sɔ̃ɔ nɔɔba yiru ye sɔɔ, tɔ̃ɔ baatere kɛtɛ kinɛnu nɔɔba yiru ka yãa kinɛnu nɔɔba yiruwa u koo go u ka yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu ko. Kpa u maa boo kinɛnu nɔɔba yiru go toranun yãkunun sɔ̃, yen gaa ya kun alebu gaa mɔ. 24Yen biru alikaman som kilo tɛna ka gum ditiri nɔɔba tia ba koo sɔndi naa ka yãaru baateren wɔllɔ. 25Suru nɔɔba yirusen sɔ̃ɔ wɔkura nɔɔbuse sɔɔ, tɔ̃ɔ bakarun sanam, yãku tee niya ba koo ko sɔ̃ɔ nɔɔba yiru ye sɔɔ ka yen som mɛ, ka gum mɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\