Esekiɛli 46

1Nɛ, Yinni Gusunɔ na nɛɛ, sãa yerun yaara sɔɔkaan kɔnnɔ ge ga wãa sɔ̃ɔ yari yeru gia, ga ko n kɛnuawa sɔ̃ɔ nɔɔba tia yè sɔɔ ba ra sɔmburu ko. Adama ba koo gu kɛniawa tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ ka sere maa suru kpao ù n yara. 2Isireliban kparo u koo duwa saa kɔnnɔ ge ga wãa tɔɔwɔn di kpa u na u yɔ̃ra kɔnnɔ gen kadirin bɔkuɔ sanam mɛ yãku kowobu ba nùn yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru ka siarabun yãkuru kuammɛ. Saa ye sɔɔ, u ko n yiirewa kɔnnɔ gen mi. Yen biru kpa u yari. Ba ǹ kɔnnɔ ge kɛnumɔ sere yoka. 3Isireliba ba koo na bu kpunawa bu Yinni Gusunɔ bɛɛrɛ wɛ̃ kɔnnɔ gen mi tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ ka sere maa suru kpao baawure sɔɔ. 4Tɔ̃ɔ wɛ̃rarugii te sɔɔ, sina boko u koo yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru ko ka yãa kpɛmminu nɔɔba tia ka sere maa yãa kinɛ teeru. Ni kpuro nu kun alebu gaa mɔ. 5U koo maa alikaman som kilo tɛna sɔndi yãa kinɛru baateren wɔllɔ ka sere maa gum ditiri nɔɔba tia som mɛn wɔllɔ. Som mɛ u kĩwa u koo sɔndi yãa kpɛmminu wɔllɔ. 6Suru kpao ù n yara, u koo naa kinɛ kpɛndu gowa te ta ǹ alebu mɔ ka yãa kpɛmminu nɔɔba tia ka yãa kinɛ teeru, ni kpuro nu kun alebu mɔ. 7Mɛya u koo maa alikaman som kilo tɛna sɔndi naa kinɛru baateren wɔllɔ ka yãa kinɛru baateren wɔllɔ. U koo gum ditiri nɔɔba tia doke som mɛ sɔɔ kpa u yãa kpɛmmii nin wɔllɔ som sɔndi mɛ u kĩ. 8Ben kparo u koo duwa saa dii yaaran kɔnnɔn di. Min diya u koo maa ka yari. 9Adama Isireliba bà n man sãaru na tɔ̃ɔ bakaru garu sɔɔ, be ba dua saa kɔnnɔ ge ga wãa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gian di, ba koo yariwa ka kɔnnɔ ge ga wãa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia. Be ba maa dua saa kɔnnɔ ge ga wãa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gian di, ba koo yariwa ka kɔnnɔ ge ga wãa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia. Goo kun yariɔ kɔnnɔ ge u ka duan di. 10Ben kparo u koo du sanam mɛ ba duɔ kpa u yari sanam mɛ ba yariɔ. 11Tɔ̃ɔ bakanun sanam, bà n yãkuru mɔ̀ ka naa kinɛru ka yãa kinɛru, alikaman som kilo tɛna ba ko n da sɔndi sabe nin baateren wɔllɔ ka gum ditiri nɔɔba tia. Adama ǹ n yãa kinɛ kpɛndun na ba ka mɔ̀, som mɛ̀n nɔɔ ba kĩwa ba koo ka na. 12Ben kparo ù n gɔ̃ru doke u yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru ǹ kun mɛ siarabun yãkuru ko, ba ko n da nùn kɔnnɔ ge ga wãa sɔ̃ɔ yari yeru gia kɛniɛwa. U koo tu kowa nge mɛ u ra ko tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ. Ù n yara u doona kpa bu kɔnnɔ ge kɛnɛ. 13Tɔ̃ɔ baatere ba ko n da Yinni Gusunɔ yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru kuewa ka yãaru wɔ̃ɔ tiagiru te ta ǹ alebu gaa mɔ. Ba ko n da tu kowa bururu baatere. 14Bururu baatere, ba ko n da yãkuru kowa ka som kilo nɔɔbu ye ba burina ka gum ditiri yiru. Mɛya ba ko n da tu ko tɔ̃ɔ baatere sere ka baadommaɔ. 15Nge mɛya bururu baatere ba ko n da Yinni Gusunɔ yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru kue ka yãa kinɛ kpɛndu ka som ka sere maa gum. Mɛya ba ko n da tu ko sere ka baadommaɔ. 16Amɛniwa nɛ, Yinni Gusunɔ na gerua. Na nɛɛ, Isireliban kparo ù n win bibun turo tem kã, tem mɛ, mu koo kowa bii win bibun bweserugim. 17Adama ù n win yoo tem kã, yakiabun wɔ̃ɔ gà n tura yoo wi, u ǹ ko n maa tem mɛ mɔ. Saa ye sɔɔ, mu koo kowa wi, kparo wigim. Win bibu tɔnawa ba koo kpĩ bu win tem tubi di. 18Kparo wi, u ku raa win tɔmbu tem mwaari. Ye u koo win bibu wɛ̃ kpuro u de ya n wee win mɔrun di. Kpa nɛn tɔmbu sɔɔ goo u ku raa ka win tem bia. 19Durɔ wi, u ka Esekiɛli da dirɔ te ta wãa yãku kowobun sɔ̃ sãa yerɔ. U dua saa kɔnnɔ ge ga wãa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gian di. Yen sɔɔ mi, ayeru gara wãa sɔ̃ɔ duu yeru gia. 20Ma u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, aye te, ta sãawa mi yãku kowobu ba ko n da toranun yãku yaa yike kpa bu som mɛ ba ka yãkunu kua sɔmɛ. Nge mɛya ba ǹ maa ka yi dɔɔ tɔɔwɔ Isireliba bu sere ye babiri. Domi ya sãawa Yinni Gusunɔgia. 21Yen biru u maa ka nùn da yaara tɔɔkaaɔ. Ma ba da yen goonu nnɛ ye kpuron mi. Ma u deema ba batuma gaa wĩa goo ten baateren mi. 22Batuma yen baayeren dɛ̃ɛbu bu sãawa gɔm soonu weeru ma yen yasum maa sãa gɔm soonu tɛna. Ye nnɛ ye kpuro ya nɛwa. 23Ba gana kua ba ka ye nnɛ ye kpuro sikerena. Ma ba dosu gira gana ye sɔɔ. 24Ma durɔ wi, u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ya sãawa mi sãa yee ten sɔm kowobu ba ko n da yaa yike ye tɔmba ka yãkuru na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\