Esekiɛli 48

1Isireliban bwese kɛra baayeren yĩsiru wee ka bɔnu ye yen baayere ya wa. Danun bwese kɛra ya yen baa wa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia, swaa ye ya dɔɔ Hɛtiloniɔ Hamatin di n ka da Hasaa Enɔɔ gia Damasi ka Hamatigibun tem bɔkuɔ. Tem mɛ, mu wãawa saa sɔ̃ɔ yari yerun tem nɔɔ bura yerun di n ka da sɔ̃ɔ duu yeru gia. 2Danu ben bɔkuɔ, saa sɔ̃ɔ yari yerun di n ka da sɔ̃ɔ duu yerɔ Asɛɛbagima mu wãa mi. 3Asɛɛbagim bɔkuɔ Nɛfitalibagima mu wãa mi, saa sɔ̃ɔ yari yerun di n ka da sɔ̃ɔ duu yerɔ. 4Nɛfitalibagim bɔkuɔ, Manasebagima mu wãa mi, saa sɔ̃ɔ yari yerun di n ka da sɔ̃ɔ duu yerɔ. 5Manasebagim bɔkuɔ Efaraimubagima mu wãa mi, saa sɔ̃ɔ yari yerun di n ka da sɔ̃ɔ duu yerɔ. 6Efaraimubagim bɔkuɔ Rubɛnibagima mu wãa mi, saa sɔ̃ɔ yari yerun di n ka da sɔ̃ɔ duu yerɔ. 7Rubɛnibagim bɔkuɔ Yudabagima mu wãa mi, saa sɔ̃ɔ yari yerun di n ka da sɔ̃ɔ duu yerɔ. 8Yudaban tem bɔkuɔ sɔ̃ɔ yari yeru gian tem nɔɔ bura yeru mi, n ka da nim wɔ̃ku ge ba mɔ̀ Mɛditeranɛɔ sɔ̃ɔ duu yeru gia, bera miya ba koo Yinni Gusunɔn tem yĩire. Mɛn dɛ̃ɛbu bu ko n ka Isirelibagim nɛwa kpa mɛn yasum mu n sãa gɔm soonu nɔrɔbun suba yɛnda nɔɔbu (25.000). Kpa bu Yinni Gusunɔn sãa yeru bani mɛn suunu sɔɔ. 9Batuma ye ba koo Yinni Gusunɔ deria mi, yen dɛ̃ɛbu bu ko n sãawa gɔm soonu nɔrɔbun suba yɛnda nɔɔbu (25.000). Kpa yen yasum mu n sãa gɔm soonu nɔrɔbun suba wɔkuru (10.000). 10Yãku kowoba ba koo batuma yen sukum sua. Kpa ya n sãa gɔm soonu nɔrɔbun suba yɛnda nɔɔbu sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia. Sɔ̃ɔ duu yeru gia gɔm soonu nɔrɔbun suba wɔkuru. Sɔ̃ɔ yari yeru gia maa gɔm soonu nɔrɔbun suba wɔkuru kpa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia yen dɛ̃ɛbu bu n sãa gɔm soonu nɔrɔbun suba yɛnda nɔɔbu. Kpa Yinni Gusunɔn sãa yeru ta n wãa yen suunu sɔɔ. 11Yãku kowo Sadɔkun bibun bwesera ta ko n tem mɛ mɔ. Domi beya ba wãa nɛ, Yinni Gusunɔn sɔmburu sɔɔ sanam mɛ Lefi yãku kowo be ba tie ka Isireliba ba man deri. 12Batuma ye, ya ko n sãawa nɛnɛm ye ba wuna Isireliban tem di Lefiban tem nɔɔ bura yerun bɔkuɔ. 13Lefi ben tem mu ko n wãawa yãku kowobugim bɔkuɔ. Mu ko n sãawa gɔm soonu nɔrɔbun suba yɛnda nɔɔbu. Yen yasum maa gɔm soonu nɔrɔbun suba wɔkuru. 14Ba ǹ mɛ sɔɔ gam gum dɔramɔ. Ba ǹ maa kpɛ̃ bu ka mu gam kɔsina ǹ kun mɛ bu mu goo wɛ̃. Domi mɛya mu kpuro kere yèn sɔ̃ mu sãa Yinni Gusunɔgim. 15Tem mɛ mu tie, mɛn yasum mu sãawa gɔm soonu nɔrɔbun suba nɔɔbu (5.000). Ma mɛn dɛ̃ɛbu bu sãa gɔm soonu nɔrɔbun suba yɛnda nɔɔbu (25.000). Ye kpuro ya ko n sãawa wuugibugia. Mɛ sɔɔra ba koo ben dia bani ka sere ye ya tie. Wuun batuma yen goonu nnɛ ye kpuro ya ko n nɛwa, 16gooru baatere ta n sãa gɔm soonu nɔrɔbun suba nnɛ ka nɛɛra wunɔbu (4.500). 17Ba koo batuma gaa deriwa bu ka wuu ge sikerena ya n sãa gɔm soonu goobu ka weeraakuru (250) yen goonu nnɛ ye kpuro sɔɔ. 18Batuma ye ya tie wuugian yɛ̃si yɛ̃sikaɔ ya ko n wãawa yãku kowobugian bɔkuɔ. Yen dɛ̃ɛbu bu ko n sãawa gɔm soonu nɔrɔbun suba wɔkuru (10.000) sɔ̃ɔ yari yeru gia ka maa sɔ̃ɔ duu yeru gia. Batuma ye sɔɔra ba koo dĩanu duure ni ba ko n da ka be ba wuu gen sɔmburu mɔ̀ nɔɔri. 19Ba koo sɔm kowo be gɔsiwa bwese kɛra baayeren min di. Be kpurowa ba koo wuku tem mɛ sɔɔ. 20Yinni Gusunɔn tem mɛ kpuron goonu nnɛ kpuro nu ko n nɛwa, nu n sãa gɔm soonu nɔrɔbun suba yɛnda nɔɔbu nɔɔbu (25.000). Mɛ sɔɔra ba koo wuun batuma wĩa. 21Batuma ye ya tie, ya ko n sãawa sina bokogia kpa ya n Yinni Gusunɔgia ye suunu doke ka sere mi wuugibu ba koo sina. Yen yasum mu ko n sãawa gɔm soonu nɔrɔbun suba yɛnda nɔɔbu sɔ̃ɔ yari yerun tem nɔɔ bura yeru gia, yen dɛ̃ɛbu bu n maa sãa gɔm soonu nɔrɔbun suba yɛnda nɔɔbu sɔ̃ɔ duu yeru gia nim wɔ̃ku ge ba mɔ̀ Mɛditeranɛ gia. Nge mɛya batuma ye ba wuna Yinni Gusunɔn sɔ̃ ka sãa yee ten sɔ̃, ye kpuro ya ko n wãawa tem mɛn suunu sɔɔ. 22Lefiban batuma ka wuugia ye, ya ko n ben kparogia bɔnu sãawa yiru. Ya ko n wãawa Yudabagia ye ya wãa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia ka sere Bɛnyamɛɛbagia ye ya wãa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gian baa sɔɔ. 23Bwese kɛri yi yi tien tem wee. Bɛnyamɛɛbagim mu ko n wãawa saa Isireliban tem nɔɔ bura yerun sɔ̃ɔ yari yerun di n ka da nim wɔ̃ku ge ba mɔ̀ Mɛditeranɛɔ sɔ̃ɔ duu yerɔ. 24Bɛnyamɛɛbagim bɔkuɔ Simɛɔbagima mu ko n wãa mi, sɔ̃ɔ yari yerun di n ka da sɔ̃ɔ duu yerɔ. 25Simɛɔbagim bɔkuɔ Isakaribagima mu ko n maa wãa mi, saa sɔ̃ɔ yari yerun di n ka da sɔ̃ɔ duu yerɔ. 26Isakaribagim bɔkuɔ Sabulonibagima mu ko n maa wãa mi, sɔ̃ɔ yari yerun di n ka da sɔ̃ɔ duu yerɔ. 27Sabulonibagim bɔkuɔ Gadibagima mu ko n maa wãa mi, sɔ̃ɔ yari yerun di n ka da sɔ̃ɔ duu yerɔ. 28Gadibagima mu ko n sãa Isireliban tem nɔɔ bura yeru sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia. Ta koo dawa saa Tamaan di sere Mɛriban bwiaɔ Kadɛsiɔ, kpa tu Egibitin daaru swĩi sere n ka da nim wɔ̃ku ge ba mɔ̀ Mɛditeranɛɔ. 29Tem mɛya i ko i bɔnu ko ka tɛtɛ bɛɛ Isireliban bwese kɛri sɔɔ kpa bɛɛn baawure u win bɔnu wa. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 30- 31Kɔnnɔsu wɔkura yiruwa ba koo doke Yerusalɛmuɔ. Sin baagere ga koo bwese kɛra tian yĩsiru sɔbewa. Sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia, gana yen dɛ̃ɛbu sãawa gɔm soonu nɔrɔbun suba nnɛ ka nɛɛra wunɔbu (4.500). Kɔnnɔsu itawa ba koo doke mi. Teu sɔɔ, ba koo Rubɛnin yĩsiru doke, yiruse sɔɔ Yudagiru, itase sɔɔ maa Lefigiru. 32Sɔ̃ɔ yari yeru gia maa gana ya ko n wãa. Yen dɛ̃ɛbu bu ko n sãa gɔm soonu nɔrɔbun suba nnɛ ka nɛɛra wunɔbu (4.500). Ba koo kɔnnɔsu ita yaba mi. Gbiikuu ga ko n Yosɛfun yĩsiru mɔ, yiruse Bɛnyamɛɛgiru, itase maa Danugiru. 33Sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gian gana ya ko n ka yiɔnɔ dɛ̃ɛbu nɛwa. Ba koo maa kɔnnɔsu ita yaba mi. Gbiikuu ga ko n Simɛɔn yĩsiru mɔ, yiruse Isakarigiru, itase maa Sabulonigiru. 34Sɔ̃ɔ duu yeru gian gana ya ko n ka yi yi tie dɛ̃ɛbu nɛwa. Kpa bu yi kɔnnɔsu ita yaba nge mɛ ba yiɔnɔ kua. Gbiikuu ga ko n Gadin yĩsiru mɔ, yiruse Asɛɛgiru, itase maa Nɛfitaligiru. 35Gana ye ya koo wuu ge sikerena kpuron dɛ̃ɛbu bu ko n sãawa gɔm soonu nɔrɔbun suba yɛndu yiru sari (18.000). Saa dɔma ten di, ba ko n da wuu ge sokuwa Yinni Gusunɔ u wãa mini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\