Ɛsidarasi 10

1Sanam mɛ Ɛsidarasi u yiire u kanaru mɔ̀ Yinni Gusunɔn sãa yerɔ u win tɔmbu suuru kanammɛ, yera ba mɛnna tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu ka bibu be kpuro ba maa sumɔ. 2Yera Sekania Yehiɛlin bii Elamun debuminu sɔɔ, u Ɛsidarasi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, geema, sa Gusunɔ torari ye sa ka tɔn tuko kurɔbu sua be ba sãa tem min tɔn kurɔbu. Adama ka mɛ, Isireliba ba yĩiyɔbu mɔ. 3Tɛ̃, su ka Gusunɔ arukawani bɔke kpa su tɔn tuko kurɔ be gira ka bii be sa ka bu mara nge mɛ Ɛsidarasi bɛsɛn yinni ka sere be ba wooda ye nasie ba gerua. I de su ko nge mɛ Gusunɔn wooda ye, ya gerua. 4Wunɛ Ɛsidarasi, a seewo, gari yi, yi nun wa. Sa ko n wãa wunɛn biruɔ. A de a wɔrugɔru ko kpa a se a ko nge mɛ. 5Ma Ɛsidarasi u seewa u dera yãku kowo tɔnwerobu ka Lefiba ka Isireliba kpuro ba bɔ̃rua arukawani yen sɔ̃. 6Yen biru, Ɛsidarasi u yara Gusunɔn sãa yerun di u da Yokanani Eliasibun biin dirɔ. Sanam mɛ u dua mi, u ǹ dĩanu di, u ǹ maa nim nɔra. Domi win nuki sankire Isireli be ba yoru mwɛɛran daa kɔ̃sa ye ba kuan sɔ̃. 7Ma ba kpara Yerusalɛmuɔ, Yudan tem kpuro sɔɔ gesi, be ba yoru mwɛɛra kpuro bu mɛnnama Yerusalɛmuɔ. 8Wi u yina u na sɔ̃ɔ itan baa sɔɔ, ba koo win ye u mɔ wɔra kpa bu nùn yara Isireliban suunu sɔɔn di. Wooda yeniwa Isireliban wirugibu ka ben bukurobu ba yi. 9Ma Yudaba ka Bɛnyamɛɛba ba mɛnna Yerusalɛmuɔ sɔ̃ɔ ita yen baa sɔɔ wɔ̃ɔ gen suru nɔɔba nnɛsen sɔ̃ɔ yɛnduse sɔɔra mi. Tɔmbu kpuro ba mɛnna sãa yerun yaara mi. Ma ba diirimɔ soku ten sɔ̃ ka guran sɔ̃. 10Yãku kowo Ɛsidarasi u seewa u nɛɛ, wee i tora ye i ka tɔn tuko kurɔbu sua ma i Isireliba kpuro doke taarɛ sɔɔ. Yen sɔ̃ tɛ̃, i bɛɛn toranu tuuba koowo Gusunɔ bɛɛn baababan Yinnin mi kpa i win kĩru ko. 11I tii nɛnuɔ tem minin tɔmbun sɔ̃ ka sere maa ben kurɔbun sɔ̃. 12Ma tɔn be kpuro ba wura ba nɛɛ, sa ko ko nge mɛ a gerua. 13Adama tɔn be, ba dabi. Ma gura nɛmɔ. Yen sɔ̃, ba ǹ kpɛ̃ bu yɔ̃ra tɔɔwɔ. Yen biru, gari yi, yi ǹ sɔ̃ɔ teeru ǹ kun mɛ sɔ̃ɔ yirun sɔmburu. Domi tɔn dabira ta tora gari yi sɔɔ. 14Ǹ n mɛn na, bɛsɛn wirugibu tɔna bu sina kpa be ba tɔn tuko kurɔbu sue bu na ka ben guro gurobu ka siri kowobu saa ye ba bu bura bu ka gari yi siri. Nge mɛya Gusunɔ bɛsɛn Yinnin mɔru ya koo ka doona gari yin sɔ̃. 15Yonatam, Asaɛlin bii ka Yaasiya, Tikifan bii ka Mɛsulamu ka sere Sabetai Lefi wi, be tɔnawa ba ǹ ka sun nɔɔ tia sãa. 16Adama be ba tie ba wurama yorun di ba gari yi wura. Ma ba Ɛsidarasi yãku kowo gɔsa ka sere yɛnu yɛ̃robu yɛnu baageren di ben baawure ka win yĩsiru. Ma ba gari yin siribu torua wɔ̃ɔ gen suru wɔkurusen tɔ̃ɔ gbiikiru sɔɔ. 17Wɔ̃ɔ kpɔɔn suru gbiikoon tɔ̃ɔ gbiikiru sɔɔra ba be ba tɔn tuko kurɔbu sua siri ba kpa. 18Yãku kowobu sɔɔ, gaba wãa be ba tɔn tuko kurɔbu sua. Beya Yosuen sikadominu ka win mɛro bisi Yosadakin bibu Maaseya ka Ɛliesɛɛ ka Yaribu ka Gedalia. 19Tɔn be, ba bɔ̃rua batuma sɔɔ ba nɛɛ, ba koo ben kurɔ be gira be ba sãa tɔn tukobu mi, kpa bu ka yãa kinɛru yãkuru ko ben toranun sɔ̃. 20Imɛrin bweseru sɔɔ, Hanani ka Sebadia ba wãa sɔɔ. 21Harimun bweseru sɔɔ, Maaseya ka Eli ka Semaya ka Yeyɛli ka Osiasi. 22Pasurin bweseru sɔɔ, Elionai ka Maaseya ka Isimɛɛli ka Nɛtanɛɛli ka Yosabadi ka Eleasaa. 23Lefin bweseru sɔɔ, Yosabadi ka Simɛi ka Kelaya wi ba maa mɔ̀ Kelita ka Petaya ka Yuda ka Ɛliesɛɛ. 24Wom kowobun bweseru sɔɔ maa, Eliasibu. Sãa yerun kɔnnɔsun kɔ̃sobu sɔɔ, Salumu ka Telɛmu ka Uri. 25Isireli be ba tie sɔɔ, Pareɔsin bweseru sɔɔ Ramia ka Yisiya ka Maakiya ka Miyamini ka Eleasaa ka Maakiya ka Bɛnaya. 26Elamun bweseru sɔɔ, Matania ka Sakari ka Yehiɛli ka Abudi ka Yeremɔti ka Eli. 27Satun bweseru sɔɔ, Elionai ka Eliasibu ka Matania ka Yeremɔti ka Sabadi ka Asisa. 28Bebain bweseru sɔɔ, Yokanani ka Hanania ka Sabai ka Atilai. 29Banin bweseru sɔɔ, Mɛsulamu ka Maluku ka Adaya ka Yasubu ka Seali ka Yeremɔti. 30Pakati Mɔabun bweseru sɔɔ, Adina ka Kelali ka Bɛnaya ka Maaseya ka Matania ka Bɛsalɛli ka Binui ka Manase. 31Harimun bweseru sɔɔ, Ɛliesɛɛ ka Yisiya ka Maakiya ka Semaya ka Simɛɔ 32ka Bɛnyamɛɛ ka Maluku ka Semaria. 33Hasumun bweseru sɔɔ maa, Matinai ka Matata ka Sabadi ka Elifelɛti ka Yeremai ka Manase ka Simɛi. 34Banin bweseru sɔɔ, Madai ka Amuramu ka Wɛli 35ka Bɛnaya ka Bedia ka Keluhu 36ka Fania ka Mɛremɔtu ka Eliasibu 37ka Matania ka Matinai ka Yaasai 38ka Bani ka Binui ka Simɛi 39ka Selemia ka Natani ka Adaya 40ka Makinabai ka Sasai ka Sarai 41ka Asarɛli ka Selemia ka Semaria 42ka Salumu ka Amaria ka Yosɛfu. 43Nɛbon bweseru sɔɔ, Yeyɛli ka Matitia ka Sabadi ka Sebina ka Yadai ka Yoɛli ka Bɛnaya. 44Tɔn beni kpurowa ba tɔn tuko kurɔbu sua. Kurɔ ben gaba ka bu bibu mara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\