Ɛsidarasi 3

1Sanam mɛ wɔ̃ɔn suru nɔɔba yiruse ya tunuma, yera Isireli be ba wãa ben wusɔ ba nɔɔ tia kua ba mɛnna Yerusalɛmuɔ. 2Yãku kowo Yosue, Yosadakin bii ka win yãku kowosibu ka Sorobabɛli, Sealitiɛlin bii ka win mɛro bisibu ba Yinni Gusunɔn yãku yeru bana seewa bu ka yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu ko mi nge mɛ ba yorua Gusunɔn woodan tireru sɔɔ te win sɔm kowo Mɔwisi u yorua. 3Ma ba yãku yee te bana yellugirun kpɛɛkpɛɛku wɔllɔ baa mɛ ba tɔn be ba deema min bɛrum mɔ. Ma ba ra Yinni Gusunɔ yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu kue mi, bururu ka yoka. 4Yen biru, ba Kunun tɔ̃ɔ bakaru kua nge mɛ woodan tirera gerua. Tɔ̃ɔ baatere, ba ra yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu kowa nge mɛ wooda ye, ya nin geeru yi. 5Saa yen dɔma ten diya ba ra tɔ̃ɔ baateren yãkunu ko ka surun tɔ̃ɔ gbiikiruginu ka tɔ̃ɔ baka ni nu tieginu ka sere kɛ̃ɛ ni ba ra ka Yinni Gusunɔ naawɛ. 6Nge mɛya saa suru nɔɔba yirusen tɔ̃ɔ gbiikirun di, ba Yinni Gusunɔ yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu kuammɛ baa mɛ ba ǹ gina sãa yee ten kpɛɛkpɛɛku swĩi. 7Amɛn biru, ba sɔm kowobu gobi wɛ̃ bu ka kpenu dãku kpa bu ka dãa bĩinu bɔɔri. Yen biru ba maa Sidonigibu ka Tirigibu dĩanu kã ka gum ka tam kpa bu wa bu ka bu dãa ye ba mɔ̀ sɛduruba naawa ka goo nimkuu sere Yafoɔ. Sirusiwa u yen wooda wɛ̃. 8Ye Isireliba ba wurama Yerusalɛmuɔ, yen wɔ̃ɔ yirusen suru yiruse sɔɔra Sorobabɛli, Sealitiɛlin bii ka Yosue, Yosadakin bii ka ben yãku kowosibu ka Lefiba ka sere be ba wurama yorun di, be kpuro ba sɔmburu wɔri. Yera ba Lefi be ba wɔ̃ɔ yɛndu mɔ ka be ba mɛ kere yiire bu sãa yee ten banan sɔmburu kpara. 9Ma Yosue ka win bibu ka win wɔnɔbu ka Kadimiɛli ka win bibu be ba sãa Yudaba, be kpuro ba sɔɔru kua bu ka sãa yee ten sɔmburu kpara. Be ba sãa Henadadin bweseru ba maa bu somi. 10Sanam mɛ ba sãa yee ten kpɛɛkpɛɛku swĩimɔ, ba dera yãku kowobu ba ben sãa yãnu doke ba na ba yɔ̃ra mi, ba kɔbi nɛni. Ma Lefi be ba sãa Asafun bibu ba maa ben sɛ̃katii nɛni. Be kpuro ba Yinni Gusunɔ sãamɔ nge mɛ Dafidi Isireliban sina boko u yiire. 11Ba womu geni kɔ̃ɔnamɔ ba ka Yinni Gusunɔ bɛɛrɛ wɛ̃ɛmɔ ba mɔ̀, Yinni Gusunɔ u sãawa tɔn geo. Win kĩru Isireliban sɔ̃ ta ǹ kpeemɔ. Ma tɔn be kpuro ba Gusunɔ bɛɛrɛ wɛ̃ɛmɔ ba kuuki mɔ̀ yèn sɔ̃ ba win sãa yerun kpɛɛkpɛɛku swĩimɔ. 12Adama yãku kowo dabiru ka Lefi be ba tien dabiru ka yɛnu yɛ̃robu gabu be ba bukure ba sãa yee ten yellu yɛ̃, ba sumɔ ka dam sanam mɛ ba kpaarun kpɛɛkpɛɛku swĩimɔ. Gaba maa nuku doo bakabun kuuki mɔ̀ 13sere ba ǹ kpɛ̃ bu nuku dobun kuuki ka swĩi wunana. Domi be kpuro ba kuuki mɔ̀wa ka dam ma yi nɔɔramɔ n toma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\