Ɛsidarasi 7

1- 6Sanam mɛ Aatasɛsi Pɛɛsin sina boko u bandu sɔ̃, yera Ɛsidarasi, Serayan bii u tunuma Yerusalɛmuɔ. U sãawa Aroni yãku kowo tɔnweron bibun bweseru. Aroni wiya u Eleasaa mara. Ma Eleasaa u Finɛɛsi mara. Ma Finɛɛsi u Abisua mara. Ma Abisua u Buki mara. Ma Buki u Usi mara. Ma Usi u Seraya mara. Ma Seraya u Mɛrayɔtu mara. Ma Mɛrayɔtu u Asaria mara. Ma Asaria u Amaria mara. Ma Amaria u Akitubu mara. Ma Akitubu u Sadɔku mara. Ma Sadɔku u Salumu mara. Ma Salumu u Hilikiya mara. Ma Hilikiya u Asaria mara. Ma Asaria u Seraya, Ɛsidarasin tundo mara. Ɛsidarasi wi, u sãawa tire yɛ̃ro. U maa woodan yɛ̃ru mɔ gem gem ye Yinni Gusunɔ u Mɔwisi wɛ̃. Gusunɔ wi, Ɛsidarasin Yinni u ka nùn wãa. Yen sɔ̃na sina boko u nùn wɛ̃ kpuro ye u bikia. 7Isireli gabu ka yãku kowobu ka Lefiba ka wom kowobu ka be ba sãa sãa yerun kɔnnɔn kɔ̃sobu ka sere ben yobu gabu Nɛtiniba, ba maa tunuma Yerusalɛmu mi, Aatasɛsin bandun wɔ̃ɔ nɔɔba yiruse sɔɔ. 8Ka Ɛsidarasin tii sanna ba tunuma sina bokon bandun wɔ̃ɔ nɔɔba yirusen suru nɔɔbuse sɔɔ. 9N deema u seewawa Babilonin di wɔ̃ɔ gen suru gbiikoon tɔ̃ɔ gbiikiru sɔɔ. Ma u tura Yerusalɛmuɔ yen suru nɔɔbusen tɔ̃ɔ gbiikiru. Gusunɔ win Yinniwa u nùn kɔ̃su. 10Domi Ɛsidarasi u tii Gusunɔ wɛ̃. Ma u win woodaba keu kua, u ra ye mɛm nɔɔwɛ kpa u ye Isireliba sɔ̃ɔsi. 11Sina boko Aatasɛsi u Ɛsidarasi tireru wɛ̃. Ɛsidarasi wi, u sãawa yãku kowo. Ma u woodan yɛ̃ru mɔ ye Yinni Gusunɔ u Isireliba wɛ̃. Aatasɛsin tire ten gari wee. 12U nɛɛ, nɛna Aatasɛsi, sinambun sina boko. Wunɛ Ɛsidarasiwa na tire teni yoruammɛ, wunɛ wi a sãa yãku kowo ka maa Wɔrukoon wooda yɛ̃ro. 13Na nɛɛ, bu wunɛ ka Isireli be ba wãa nɛn tem sɔɔ yɔ̃suo i da Yerusalɛmuɔ, tɔn dirobu ka yãku kowobu ka Lefiba be ba kĩ bu da Yerusalɛmu mi. 14Nɛ ka nɛn bwisi kɛ̃ɔbu nɔɔba yiruwa sa nun gɔriɔ Yerusalɛmuɔ Yudan temɔ a ka wa nge mɛ ba Gusunɔ wunɛn Yinnin wooda mɛm nɔɔwammɛ yèn tireru a nɛni mi. 15Kpa a sii geesu ka wura sua ye nɛ ka nɛn bwisi kɛ̃ɔ be, sa Gusunɔ bɛɛ Isireliban Yinni kã ka nuku tia, wi, wìn sãa yera wãa Yerusalɛmuɔ. 16Kpa a maa kɛ̃nu kpuro gura ni nu sãa sii geesu ka wura ye wunɛn Isirelisibu tɔn dirobu ka yãku kowobu ba wɛ̃ ka nuku tia Babiloni mini Yinni Gusunɔn sãa yee ten sɔ̃. 17À n tura Yerusalɛmu mi, a de a ka sii gee si naa kinɛnu dwe ka yãa kinɛnu ka yãa kpɛmminu ka dĩanu ka sere tam kpa a ka ye kpuro yãkunu ko yãku yerɔ Gusunɔ bɛɛn Yinnin sãa yerɔ. 18Kpa wunɛ ka wunɛn tɔmbu i wura ka sii gee si su tie dendi sãa yee ten sɔ̃ nge mɛ Gusunɔ bɛɛn Yinni u bɛɛ sɔ̃ɔwa. 19Kpa a maa Yinni Gusunɔn sãa yerun dendi yãa ni ba nun wɛ̃ mi wesia sãa yeru mi. 20À n kaa maa gãanu ganu ko sãa yee ten sɔ̃, a de a gobi bikia nɛ sina bokon arumani berobun mi. 21Nɛ Aatasɛsi, na nɛn gobi bero be ba wãa Efaratin sɔ̃ɔ duu yeru gia wooda wɛ̃ɛmɔ bu ka nun wɛ̃ ye kaa bu bikia. 22Ba koo nun sii geesu wɛ̃ sere kilo nɔrɔbun suba ita (3.000). Mɛya ba koo maa nun alikama wɛ̃ sere kilo nɔrɔbun suba tɛna (30.000) ka tam sere ditiri nɔrɔbun suba nnɛ (4.000) ka gum sere ditiri nɔrɔbun suba nnɛ. Adama ba koo nun bɔru wɛ̃ nge mɛ̀n nɔɔ a ten bukata mɔ. 23Ye Wɔrukoo u yi, i ye koowo fuuku. Kpa u ku raa ka nɛn tem tɔmbu ka nɛn tii ka nɛn bibun bweseru mɔru ko. 24Yen biru, sa gbere mwaɔbu nɔɔsiamɔ bu ku raa yãku kowo be gbere gobi mwaari ka wom kowo be, ka Lefi be, ka sãa yerun kɔnnɔn kɔ̃so be, ka sere maa yoo be, tɔn be ba gesi sarɔ mi kpuro, ba sãa yee ten sɔmburu dɔɔ. 25Wunɛ maa Ɛsidarasi, nge mɛ a Yinni Gusunɔn bwisi mɔ mi, a siri kowobu ka wirugibu gɔsio bu ka Efaratin sɔ̃ɔ duu yeru gian tɔmbu kpara be ba Gusunɔ wunɛn Yinnin wooda yɛ̃. Be ba ǹ maa ye yɛ̃, kpa a bu ye sɔ̃ɔsi. 26Yen biru, goo ù n yina u wooda ye mɛm nɔɔwa mam mam ǹ kun mɛ nɛ sina bokogia, bu yɛ̃ro sirio. Ǹ n gɔɔn na u ka weenɛ, bu nùn goowo. Bà n koo nùn yaran na ben suunu sɔɔn di, bu nùn yaro. Bà n koo nùn gãanu mwaarin na, bu nùn mwaario. Bà n koo maa nùn pirisɔm doken na, bu nùn dokeo. 27Ɛsidarasi u nɛɛ, i Gusunɔ bɛsɛn baababan Yinni siaro. U dera sina boko u win sãa yee te ta wãa Yerusalɛmuɔ bɛɛrɛ wɛ̃. 28Yinni Gusunɔ u man durom kua sina boko ka win bwisi kɛ̃ɔbu ka win damgibun wuswaaɔ. U man dam kã na ka Isireliban wirugibu mɛnna. Ma ba ka man da Yerusalɛmuɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\