Galati 2

1Wɔ̃ɔ wɔkura nnɛn biru ma sa kpam wura Yerusalɛmuɔ, nɛ ka Baanabasi. Sa maa Titu sua u ka sun da. 2Na da yèn sɔ̃ Gusunɔ u man sɔ̃ɔsi ma n weenɛ n da. Nɛ ka wirugibu tɔnawa sa mɛnna, ma na bu Labaari gean gari tubusia yi na ra tɔn tukobu waasu kue, domi na ǹ kĩ nɛn sɔmburu te na raa kua, ǹ kun mɛ te na mɔ̀ tɛ̃, tu kam ko. 3Baa mɛ Titu nɛn kpaasi u sãa Gɛrɛki, ba ǹ nùn tilasi kue u ka bango ko. 4Adama tɔmbu gabu be ba ǹ sãa begibu ka gem, ba dua bɛsɛn wuurɔ ma ba kĩ bu nùn bango ko. Ba na gbɛnum nge kɔrumɔtɔ kowobu bu ka bɛsɛn tii mɔru mɛɛri te Kirisi Yesu u sun wɛ̃. Ba kĩwa su wure su ko yobu. 5Adama sa ǹ ben gari wure baa fiiko yèn sɔ̃ sa kĩ Labaari gean gem mu n wãa bɛɛn suunu sɔɔ. 6Ma be ba sãare wirugibu, n ǹ man gãanu sãa ye ba sãa domi Gusunɔ kun tɔnun wuswaa mɛɛra. Wirugii be, ba ǹ man gari gɛɛ sosie. 7Adama ba wa ma Gusunɔ u man Labaari gea nɔmu sɔndia tɔn tukobun sɔ̃ nge mɛ u Piɛɛ ye nɔmu sɔndia Yuuban sɔ̃. 8Domi wi u Piɛɛ dam wɛ̃ u ka ko gɔro Yuuban sɔ̃, wiya maa man dam wɛ̃ n ka ko gɔro tɔn tukobun sɔ̃. 9Ma sanam mɛ Yakɔbu ka Piɛɛ ka Yohanu, be ba sãa nge yigbɛrun gbereba, ba nɛn kɛ̃ru tuba te ba man wɛ̃, ba wura ma nɛ ka Baanabasi, sa kua begibu. Ba maa wura su da tɔn tukobun mi, kpa be, bu maa da Yuuban mi. 10Adama ba sun kana su ben sãarobu yaaya. Na maa kookari kua na ka kua mɛ. 11Sanam mɛ Piɛɛ u na Antiɔsiɔ na nùn gerusi nɔni ka nɔni yèn sɔ̃ u taarɛ mɔ. 12Gabu be Yakɔbu u gɔra mi, bu sere tunuma, Piɛɛ u ra raa di ka tɔn tuko naanɛ dokeobu sannu. Adama ye tɔn be, ba tunuma ba kpa, u tii gawa ma u ǹ maa dimɔ ka be bangon woodan sɔ̃. 13Ma Yuu gaba maa murafitiru kua ka wi sannu sere ba Baanabasin tii gawe ben murafiti te sɔɔ. 14Ye na wa ma ba ǹ sĩimɔ ka gɔ̃ru tia Labaari gean gem sɔɔ, na Piɛɛ sɔ̃ɔwa be kpuron wuswaaɔ na nɛɛ, wunɛ Yuuwa ma a mɔ̀ nge tɔn tuko, n ǹ mɔ nge Yuu. Ǹ n mɛn na, amɔna a ka tɔn tukobu gawamɔ bu ko nge Yuuba. 15Ka geema, bɛsɛ Yuubara, n ǹ mɔ tɔn tuko be ba sãa durumgibu, domi Yuubara ba sun mara. 16Ka mɛ, sa yɛ̃ ma tɔnu u koo gem wa Gusunɔn wuswaaɔ ù n Yesu Kirisi naanɛ doke, n ǹ mɔ ka wooda nɛnubu. Bɛsɛ maa, sa Yesu Kirisi naanɛ doke su ka gem wa Gusunɔn wuswaaɔ, n ǹ mɔ ka wooda nɛnubu. Domi goo sari wi Gusunɔ koo gem wɛ̃ yèn sɔ̃ u wooda mɛm nɔɔwa. 17Tɛ̃ bɛsɛn tii sà n sɔ̃ɔsira torobu nge mɛ tɔn tukobu ba sãa yèn sɔ̃ sa gem kasu saa Kirisin min di, ǹ n mɛn na, Kirisin sɔmbura ta toraru sosimɔ? Su ku wa mɛ. 18Domi nà n ye na raa sura bana, na tii sɔ̃ɔsimɔ toro. 19Adama ǹ n woodan sɔ̃n na, ya ǹ maa dam mɔ nɛn wɔllɔ, yen tiiwa ya man go kpa na n ka wãaru mɔ Gusunɔn wuswaaɔ. Ba man kpare dãru sɔɔ ka Kirisi sannu. 20Yen sɔ̃na n ǹ maa mɔ nɛna na wasi, Kirisiwa u wãaru dimɔ nɛ sɔɔ. Ma wãa te na dimɔ tɛ̃, na tu dimɔwa ka naanɛ dokebu Gusunɔn Bii sɔɔ wi u man kĩa ma u win wãaru wɛ̃ nɛn sɔ̃. 21Na ǹ Gusunɔn durom kam koosiamɔ. Domi tɔnu ù n gem waamɔ Gusunɔn mi saa woodan di, Kirisin gɔɔ kua kam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\