Galati 3

1Bɛɛ Galatigibu laakari sariba! Bɛɛ be ba sɔ̃ɔwa kpasasa nge mɛ ba Yesu Kirisi kpare dãru sɔɔ, wara u bɛɛ dobua. 2I man gãa tee nini sɔ̃ɔwɔ. I Gusunɔn Hunde mwa wooda nɛnubun sɔ̃? Nge Labaari gean sɔ̃ ye i nua ma i naanɛ doke. 3Amɔna i ka laakari bia mɛ. I torua ka Gusunɔn Hunde. Ma i kĩ i dakura ka bɛɛn tiin dam? 4I nɔni swãa te kpuro wawa kam? Aawo, n ǹ kam. 5Ye Gusunɔ u bɛɛ win Hunde wɛ̃, ma u sɔm maamaakiginu mɔ̀ bɛɛn suunu sɔɔ, u mɔ̀ yèn sɔ̃ i wooda mɛm nɔɔwa? Nge yèn sɔ̃ i Labaari gea nua ma i ye naanɛ doke. 6Nge mɛ ba yorua, "Aburahamu u Gusunɔ naanɛ doke, yen sɔ̃na Gusunɔ u nùn garisi gemgii." 7Yen sɔ̃, i de i n yɛ̃ ma be ba Gusunɔ naanɛ doke beya ba sãa Aburahamun bibu. 8Gusunɔn gari yi raa gerua ma Gusunɔ u koo tɔn tukobu gem wɛ̃ naanɛ dokebun sɔ̃. Yen sɔ̃na yi Aburahamu Labaari gea waasu kua yellun di yi nɛɛ, "Wunɛn min diya Gusunɔ u koo bwesenu kpuro domaru kua." 9Aburahamu u Gusunɔ naanɛ doke ma u domaru wa. Nge mɛya be ba maa Gusunɔ naanɛ doke, ba koo domaru wa ka wi sannu. 10Be ba woodan mɛm nɔɔbu gballi ba bu bɔ̃rusi. Domi ba yorua ba nɛɛ, "Bɔ̃rurowa wi u yina u woodan gari kpuro mɛm nɔɔwa yi ba yorua." 11Tɛ̃ ya sɔ̃ɔsira kpasasa ma goo kun gem waamɔ Gusunɔn wuswaaɔ ka woodan mɛm nɔɔbu, domi ba yorua ba nɛɛ, "Wi Gusunɔ u gem wɛ̃ naanɛ dokebun sɔ̃, wiya u ko n wãa." 12Tɛ̃, wooda ya ǹ ka naanɛ dokebu dendimɔ. Domi ba yorua ba nɛɛ, "Wi u ye kpuro mɛm nɔɔwa, wiya u ko n wãa yen sɔ̃." 13Adama Kirisi u sun yakia saa woodan bɔ̃rin di sanam mɛ u kua wi ba bɔ̃rusi bɛsɛn sɔ̃. Nge mɛ Gusunɔn gari yi gerumɔ, "Baawure wi ba bwɛ̃ dãru sɔɔ, u kua bɔ̃ruro." 14Kirisi u kua mɛ kpa Aburahamun domaru tu maa ka ko tɔn tukobugiru saa Yesu Kirisi win min di, kpa su ka Hunde mwa naanɛ dokebun saabu wìn nɔɔ mwɛɛru Gusunɔ u sun kua. 15Nɛgibu, kon gari yi weesina ka ye tɔmba yɛ̃. Tɔnu ù n nɔɔ mwɛɛru kua u sire, goo kun kpɛ̃ u tu seeya, goo kun maa tu sosimɔ. 16Tɛ̃, Aburahamu ka win sikadobuwa Gusunɔ u nɔɔ mwɛɛru kua. Ba ǹ gerua sikadominu nge ba ka tɔn dabinu yã. Adama ba gerua sikadobu, yen tubusiana tɔn turo tɔna, wi u sãa Kirisi wi. 17Amɛniwa na kĩ n gere. Gusunɔ u nɔɔ mwɛɛru kua ma u tu sire. Tɛ̃, wooda ye ya na wɔ̃ɔ nɛɛru ka tɛnan (430) biru, ya ǹ kpɛ̃ yu nɔɔ mwɛɛ te seeya, kpa Gusunɔn sire bi, bu ko kam. 18Domi bà n tubi dimɔ wooda nɛnubun sɔ̃, ba ǹ dimɔ nɔɔ mwɛɛrun sɔ̃. Adama Gusunɔ u Aburahamu ye wɛ̃wa ka nɔɔ mwɛɛru. 19Ǹ n mɛn na, mban sɔ̃na ba wooda wɛ̃. Ba ye wɛ̃wa kpa kookoo si su kun sãa Gusunɔn kĩru su n ka sɔ̃ɔsire sere Aburahamun sikadobu ge, gu ka na gèn sɔ̃ ba nɔɔ mwɛɛru kua. Wɔllun gɔradobara ba wooda ye tɔmbu nɔɔsia saa sɔmɔ goon min di. 20Adama tɔn turo ù n gãanu mɔ̀ u ǹ sɔmɔ goon bukata mɔ. Wee Gusunɔ turowa u nɔɔ mwɛɛ te kua. 21Ǹ n mɛn na, wooda ya ka Gusunɔn nɔɔ mwɛɛru sikirinamɔ? Su ku wa mɛ. Domi bà n daa wooda wɛ̃ ye ya koo kpĩ yu tɔnu wãaru wɛ̃, Gusunɔ u koo raa tɔnu gem wɛ̃ saa woodan di. 22Adama Gusunɔn gari gerumɔ ma tɔmbu kpuro ba wãa durum dam nɔmaɔ, kpa kɛ̃ɛ tèn nɔɔ mwɛɛru Gusunɔ u kua ta n ka sãa be ba naanɛ dokegiru yèn sɔ̃ ba Yesu Kirisi naanɛ doke. 23Naanɛ dokebun saa yu sere na, wooda ya sun dɔɔrɛ sãawa ya nɛni sere naanɛ doke bi, bu ka sɔ̃ɔsira. 24Wooda ye, ya sun nɛnua sere Kirisi u ka tunuma, kpa Gusunɔ u sun gem wɛ̃ naanɛ dokebun sɔ̃. 25Tɛ̃ ye naanɛ dokebun saa ya tura, sa ǹ maa wãa dɔɔrɛ sɔɔ. 26Domi Yesu Kirisi sɔɔ bɛɛ kpuro i kua Gusunɔn bibu naanɛ dokebun sɔ̃. 27Mɛya bɛɛ kpuro bɛɛ be i kua Kirisigibu batɛmu sɔɔ i Kirisin daa sebua. 28Yen sɔ̃na goo kun goo, Yuuba ka tɔn tukobu, yobu ka tii mɔwɔbu, tɔn kurɔbu ka tɔn durɔbu. Bɛɛ kpuro i sãa tia yèn sɔ̃ i gbinnɛ ka Yesu Kirisi. 29Ì n sãa Kirisigibu, i maa sãa Aburahamun sikadominu, i ko maa tubi di yèn nɔɔ mwɛɛru Gusunɔ u kua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\