Torubu 1

1Sanam mɛ Gusunɔ u handunia torua, u wɔllu ka tem taka kua. 2Tem daa wãawa bitam. Gãanu kun wãa mɛ sɔɔ. Mɛn temɔ wɔru bɔkɔwa ga wãa mi, ma yam wɔ̃kura gu wukiri. Ma nim mu tɛrie tem mɛn wɔllu gia. Nim mɛn wɔllɔwa Gusunɔn Hunde ra n bɛllimɔ. 3Yera Gusunɔ u nɛɛ, yam bururam mu kooro. Ye u gerua mɛ, ma mu koora. 4Ma yam bururam mɛ, mu nùn wɛ̃re. Saa yera u mu wunana ka yam wɔ̃kuru. 5Ma u yam bururam soka sɔ̃ɔ sɔɔ, yam wɔ̃kuru maa wɔ̃kuru. Ma sɔ̃ɔ sɔɔ ge ka wɔ̃ku te, n swĩina ma n kua tɔ̃ɔ gbiikiru. 6Ma Gusunɔ u nɛɛ, gãanu nu tɛrio wɔllɔ nge gɔna kpa mu n nim bɔnu sãa. 7Ye u gerua mɛ, ma wom mu tɛria mu nim mɛ bɔnu kua. Sukum wãa nim wɔllɔ, sukum maa wãa temɔ. 8Ma u gãa ni soka wɔllu. Saa ye u yeba mɔ̀, sɔ̃ɔ sɔɔ ka wɔ̃kuru n swĩina ma n kua tɔ̃ru yiruse. 9Ma Gusunɔ u nɛɛ, nim mɛ mu wãa wom dirum temɔ mu subenu koowo kpa tem gbebum mu tera. Ye u gerua mɛ, ma n koora. 10Ma u tem gbebum mɛ soka tem, ma u maa nim sube nin baatere soka nim wɔ̃ku. Ma n nùn wɛ̃re. 11Yera u nɛɛ, tem mu gãa dabinu kpiiyo, ka yaka si su ko n binu marumɔ ka dãa binugii bwese bweseka ni nu nin bweseru mɔ nin marum sɔɔ. Ye u gerua mɛ, ma n koora. 12Tem mu gãa dabinu kpia, ka yaka bwese bweseka si su binu marumɔ, ka dãa binugii bwese bweseka ni nu bweseru mɔ nin marum sɔɔ. Ma n nùn wɛ̃re. 13Ye u yeba mɔ̀, sɔ̃ɔ sɔɔ ka wɔ̃kuru n swĩina ma n kua tɔ̃ru itase. 14Ma Gusunɔ u nɛɛ, fitilanu nu kooro wom dirum sɔɔ kpa nu sɔ̃ɔ sɔɔ ka wɔ̃kuru wunana, kpa nu n sɔ̃ɔsimɔ saa ye wɔ̃su ka tɔ̃ɔ bakanu koo tore. 15Kpa nu n sãa fitilanu wom dirum sɔɔ nu ka tem yam bururasia. Ye u gerua mɛ, ma n koora. 16U fitila bakanu yiru kua, niya sɔ̃ɔ ka suru. U maa kperi kua. U sɔ̃ɔ kuawa u n ka bandu dii sɔ̃ɔ sɔɔ, ma u suru kua u n ka bandu dii wɔ̃kuru. 17Ma u ni kpuro doke wɔllɔ nu n ka tem yam bururasie, 18kpa nu n sãa sɔ̃ɔ sɔɔ ka wɔ̃kurun sunɔ, kpa nu n yam bururam ka yam wɔ̃kuru wunanɛ. Ma n nùn wɛ̃re. 19Saa ye u yeba mɔ̀, sɔ̃ɔ sɔɔ ka wɔ̃kuru n swĩina ma n kua tɔ̃ru nnɛse. 20Ma Gusunɔ u nɛɛ, nim mu de hunde koniba dabi dabinu nu koora mɛ sɔɔ, kpa gunɔsu su n yɔ̃ɔmɔ wom dirum sɔɔ. 21Yera u swɛ̃ɛ bɛkɛ taka kua ka yɛɛ kpuro yi yi sĩimɔ yi yiba nim mɛ sɔɔ bwese bweseka. U maa gunɔsu kua bwese bweseka. Ma n nùn wɛ̃re. 22Yen biru u yi domaru kua u nɛɛ, yi kɔwaro yi dabia yi yibu nim wɔ̃kun nim sɔɔ kpa gunɔsu su dabia handunia sɔɔ. 23Saa ye u yeba mɔ̀, sɔ̃ɔ sɔɔ ka wɔ̃kuru n swĩina ma n kua tɔ̃ru nɔɔbuse. 24Ma Gusunɔ u nɛɛ, yɛɛ bwese bweseka yi maruro tem sɔɔ. Yiya kpaaku yɛɛ ka gbeeku yɛɛ ka yɛɛ yi yi ra kabiri, yi kpuro bwese bweseka. Ye u gerua mɛ, ma n koora. 25U gbeeku yɛɛ kua bwese bweseka ka kpaaku yɛɛ ka yɛɛ yi yi ra kabiri. Ma n nùn wɛ̃re. 26Yen biru Gusunɔ u nɛɛ, kon tɔnu taka ko u n sãa nɛn weenasii mam mam, kpa u n sãa ye na taka kua kpuron wirugii. Yeya tem kpuro ka swɛ̃ɛ ka gunɔsu ka kpaaku yɛɛ ka yɛɛ yi yi ra kabiri temɔ kpuro. 27Ye u gerua mɛ, ma u tɔnu taka kua u ka nùn weenɛ mam mam. U bu kuawa durɔ ka kurɔ. 28Ma u bu domaru kua u nɛɛ, i maruro i dabia i handunia yibu ya n sãa bɛɛgia kpa i n yɛɛ kpuro nɔma sikerenɛ. Yiya swɛ̃ɛ ka gunɔsu ka yɛɛ yi yi sĩimɔ temɔ kpuro. 29U maa nɛɛ, wee ye i ko n da di. Yeya yakɔ bweseru baatere tem sɔɔ kpuro te ta ra binu ma, ka dãa binugiru baatere te ta ten bweseru mɔ ten marum sɔɔ. 30Ma u maa handunian yɛɛ kpuro yi yi hunde mɔ yi sĩimɔ temɔ ka gunɔsu kpuro sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na bɛɛ yakɔ beku baagere wɛ̃ i n da di. Ye u gerua mɛ, ma n koora. 31Yera u mɛɛra kpuro ye u kua, ma n nùn wɛ̃re gem gem. Saa ye u yeba mɔ̀, sɔ̃ɔ sɔɔ ka wɔ̃kuru n swĩina ma n kua tɔ̃ru nɔɔba tiase.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\