Torubu 13

1Ma Aburamu u seewa Egibitin di u wura Nɛgɛbu gia wi ka win kurɔ ka ye u mɔ kpuro ka Lɔtu sannu. 2Aburamu u sãawa dukiagii. U yaa sabenu mɔ ka sii geesu ka wura. 3Ma u sanum so Nɛgɛbun di u da Betɛli gia u tura mi u raa win dii bekuruginu gira Betɛli ka Ayin baa sɔɔ. 4Miya u Yinni Gusunɔ sãwa mi u raa yãku yeru bana. 5N deema Lɔtu u maa yãanu mɔ ka nɛɛ ka dii bekuruginu u ka Aburamu swĩi. 6Ben arumani ye, ya kpã sere yam mi ba wãa mu ǹ tura ba n ka wãa mi sannu. 7Yen sɔ̃na sannɔ ga dua Aburamun kparobu ka Lɔtugibun suunu sɔɔ. N deema Kananiba ka Feresiba ba wãa tem mɛ sɔɔ sanam mɛ. 8Yera Aburamu u Lɔtu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na nun kanamɔ, a ku de sikirinɔ ga n wãa nɛ ka wunɛn suunu sɔɔ, ǹ kun mɛ nɛn kparobu ka wunɛgibun suunu sɔɔ. Domi bɛsɛ dusina. 9A ǹ tem waamɔ kpuro wunɛn wuswaaɔ? A de su kabana. À n da nɔm dwarɔ, kon da nɔm geuɔ, ǹ n maa nɔm geu gian na a da, kon da nɔm dwarɔ. 10Ma Lɔtu u nɔni seeya u Yuudɛnin daarun bera mɛɛra sere n ka da wuu ge ba mɔ̀ Soari. U wa tem mu gea sãa mu nike nikeru mɔ nge gbaa te Yinni Gusunɔ u kua Edɛniɔ, ǹ kun mɛ Egibitin tem. N deema Yinni Gusunɔ kun gina Sodomu ka Gomɔra kpeerasie. 11Yera Lɔtu u Yuudɛnin wɔwa ye kpuro tii gɔsia ma u da sɔ̃ɔ yari yeru gia. Mɛya n kua ba ka karana. 12Aburamu u sina Kananin temɔ, Lɔtu u maa da u sina wɔwa yen wusun bɔkuɔ ma u ka win dii bekuruginu susimɔ sere ka Sodomuɔ. 13Sodomugibu wee, tɔn kɔ̃soba. Ba sãawa durumgibu mam mam Gusunɔn wuswaaɔ. 14Ye Lɔtu ka Aburamu ba karana ba kpa, yera Yinni Gusunɔ u Aburamu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a nɔni seeyo kpa a sɔ̃ɔ yari yeru ka duu yeru mɛɛri n toma ka sɔ̃ɔ yɛ̃si yɛ̃sika. 15Domi tem mɛ a waamɔ mi kpuro, wunɛ ka wunɛn bibun bwesera kon mu wɛ̃ ka baadommaɔ. 16Kon wunɛn bibun bweseru dabiasia nge yanim. Wi u koo kpĩ u yanim gari wiya u koo maa kpĩ u wunɛn bibun bweseru gari. 17A seewo a tem mɛ bɔsu kpa a mɛn kpãaru wa nge mɛ mu nɛ. Domi wuna kon mu wɛ̃. 18Ma Aburamu u win dii bekuruginu kparenu kua u da u sina Manden sɔ̃ɔwɔ, wuu ge ba mɔ̀ Heboronin bɔkuɔ. Ma u yãku yeru bana u ka Yinni Gusunɔ sã mi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\