Torubu 14

1Sanam mɛ Amurafɛli u sãa Sinɛan sunɔ, ma Ariɔku sãa Elasan sunɔ, ma Kedolamɛɛ sãa Elamun sunɔ, ma Tideali sãa Goyimun sunɔ, 2sanam mɛya sinam be, ba tabu kua ka Bera, Sodomun sunɔ, ka Birisa, Gomɔran sunɔ, ka Sinɛabu, Adiman sunɔ, ka Semɛbɛɛ, Seboimun sunɔ, ka Belan sunɔ ye ba maa sokumɔ Soari. 3Beni kpurowa ba mɛnna nim wɔ̃ku bɔruguu ge ba maa sokumɔ Sidimu, gen wɔwaɔ. 4N deema wɔ̃ɔ wɔkura yiruwa ba Kedolamɛɛ yoru diiya, adama wɔ̃ɔ wɔkura itase sɔɔ ba seewa ba ka tii yina. 5Yera wɔ̃ɔ wɔkura nnɛse, Kedolamɛɛ ka sinam be ba wãa ka wi, ba tabu da ma ba Refaba tabu di Asiterɔtu Kaanaimuɔ, ma ba Susiba tabu di Hamuɔ, ma ba Emiba tabu di Safe Kiriataimuɔ. 6Ba maa Horiba tabu di ben guu te ba mɔ̀ Seiriɔ sere Paranin sɔ̃ɔwɔ ge ga wãa gbaburun bera. 7Yen biru ba gɔsirama ba da Eni Misipatiɔ, ye ba maa sokumɔ Kadɛsi. Miya ba Amalɛkiba tabu wɔri ba kamia ben tem kpuro sɔɔ ka Amɔreba be ba tɛrie Hasasɔntamaaɔ. 8Yera Sodomun sunɔ seewa ka Gomɔran sunɔ ka Adiman sunɔ ka Seboimun sunɔ ka Belan sunɔ ye ba maa sokumɔ Soari, ba da ba ka sinam be tabu yinna Sidimun wɔwaɔ. 9Sinam beya Kedolamɛɛ, Elamun sunɔ, ka Tideali, Goyimun sunɔ, ka Amurafɛli, Sinɛan sunɔ, ka Ariɔku, Elasan sunɔ. Sinambu nnɛ be, ba ka nɔɔbu be tabu mɔ̀. 10Sidimun wɔwa miya kɔntaan wɔrusu wãa nge dɔkɔba. Yera Sodomun sunɔ ka Gomɔran sunɔ ba duki sua ba da ba wɔriki si sɔɔ. Be ba tie ba maa duki doona guunu gia. 11Be ba bu tabu di, ba Sodomu ka Gomɔragibun dukia gura ka ben dĩanu kpuro ba ka doona. 12Ba maa Aburamun wɔnɔn bii Lɔtu mwa wi u wãa Sodomuɔ ka win dukia kpuro ba ka doona. 13Yera durɔ goo wi u kpikiru sua Sodomun di u na u Aburamu, Heberu wi sɔ̃ɔwa. N deema Aburamu u sɔ̃ Manden sɔ̃ɔwɔ. Mande sãawa Amɔren bweseru, Ɛsikoli ka Anɛɛn wɔnɔ, be ba arukawani bɔkua ka Aburamu. 14Ye Aburamu u nua ma ba win wɔnɔn bii yoru mwa, yera u win sɔm kowo wɔrugɔba gɔsa gooba wunɔbu ka wɔkura nɔɔbu ka ita (318) be ba mara win yɛnuɔ u bu tabu yãnu wɛ̃. Ma u ka sinam be naa gira sere Danuɔ. 15Ma u win tɔmbu bɔnu kua u ka bu wɔri wɔ̃kuru, wi ka win sɔm kowobu. U bu tabu di ma u bu naa swĩi sere Kobaɔ, ye ya wãa Damasin sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia. 16U dukia ye kpuro wɔrama ma u win wɔnɔn bii Lɔtu wɔrama ka win ye u mɔ ka sere maa tɔn be ba raa mwɛɛra ka ben kurɔbu. 17Ye Aburamu u Kedolamɛɛ ka sinam be ba wãa ka wi tabu diima u wee, Sodomun sunɔ u nùn sennɔ da Safen wɔwaɔ ye ba maa sokumɔ sunɔn wɔwa. 18Ma Mɛɛkisidɛki, Salɛmun sunɔ u ka pɛ̃ɛ na mi ka tam. Durɔ wi sãawa Wɔrukoon yãku kowo. 19U Aburamu domaru kua u nɛɛ, Gusunɔ, wi, wi u kpuro kere, u maa wɔllu ka tem taka kua, u koo nun domaru kua. 20Wigia siarabu domi u nun wunɛn wɛrɔbu nɔmu bɛria. Ma Aburamu u ye u waama kpuron wɔkuru baateren wɔllɔ tia tia sua u Mɛɛkisidɛki wi wɛ̃. 21Yen biru Sodomun sunɔ u Aburamu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a man tɔmbu wɛ̃ɛyɔ kpa a dukia sua yu ko wunɛgia. 22Aburamu u Sodomun sunɔ wisa u nɛɛ, na nɔmu sua wɔllɔ na bɔ̃rua ka Gusunɔn yĩsiru, wi, wi u kpuro kere u maa wɔllu ka tem taka kua, 23ma na ǹ gãanu ganu suamɔ ni nu sãa wunɛginu baa wɛ̃ɛ siira, baa bara wɛ̃ru kpa a ku ra ka nɛɛ, wuna a man kua dukiagii. Na ǹ gãanu ganu suamɔ, 24ma n kun mɔ ye nɛn aluwaasiba ba di. Adama a de Anɛɛ ka Ɛsikoli ka Mande be ba ka man da bu ben bɔnu sua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\