Torubu 18

1Sɔ̃ɔ teeru Yinni Gusunɔ u Aburahamu kure Manden sɔ̃ɔwɔ ye u sɔ̃ win dii bekurugirun kɔnnɔwɔ sɔ̃ɔ sɔɔ gbãara. 2U nɔni seeya u mɛɛra. Wee tɔn durɔbu ita ba yɔ̃ saruɔ. Ye u bu wa yera u seewa u duka da ben mi, u yiira ben wuswaaɔ. 3Ma u ben tɔnwero sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Yinni, à n wura, a yɔ̃ro, a ku man sarari a doona. 4I de bu nim tama i ka bɛɛn kɔ̃ri kpakia kpa i wɛ̃ra dãa saaru mini. 5Kon da n dĩanu tama fiiko kpa i di i ka dam wa. Yen biru kpa i sere swaa wɔri i doona. Bɛɛn naa te, ta bɛɛrɛ kua. Yen sɔ̃, i de i nɛn yaarɛ di. Ma ba nɛɛ, a koowo nge mɛ a gerua. 6Yera Aburahamu u gɔsira ka sɛndaru win dii bekurugirɔ Saaraan mi. U nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a wasi suo a som sakakun nɔɔ ita sua a buri kpa a kiraru sɔmɛ. 7Ma Aburahamu u duka da win naa gɔ̃ɔwɔ u naa kinɛ kpɛmbu ge ga wã mwa u win sɔm kowo turo wɛ̃. Ma u gu go u sawa fuuku. 8Aburahamu u naa bogum sua ka bom ka yaa saara ye, u ka da u yi tɔn ben wuswaaɔ. Win tii u da u sina bee tia dãa ten saarɔ sanam mɛ ba dimɔ nge mɛ ben komaru. 9Yera ba nùn bikia ba nɛɛ, mana wunɛn kurɔ Saaraa u wãa. Ma u nɛɛ, u wãa dirɔ. 10Ma ben turon min di Gusunɔ u nɛɛ, gasɔku amadaare kon wurama wunɛn mi. Saa ye sɔɔ, wee, wunɛn kurɔ Saaraa u koo bii tɔn durɔ ma. N deema Saaraa u yɔ̃ u gari yi swaa daki dii kɔnnɔwɔ ge ga wãa sɔɔ win biruɔ. 11Aburahamu ka Saaraa ba maa bukura gem gem. Saaraa kun sãa wi u koo bii ma. 12Ma u tii yɛ̃ɛ u nɛɛ, tɛ̃ ye na tɔkɔ kua na kpa, nɛn durɔn tii maa tɔkɔ kua, yera sa ko maa kpĩ su mɛnnabun nuku dobu wa? 13Ma Yinni Gusunɔ u Aburahamu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, mban sɔ̃na Saaraa u yɛ̃ɛ u nɛɛ, u koo bii mawa mi ka gem? Wi, wi u tɔkɔ kua u kpa? 14Gãanu ganu wãa ni nu ka man sɛ̃? Nge mɛ na yi, suru nɔɔba nnɛn biru kon wurama kpa Saaraa u bii tɔn durɔ ma. 15Ma Saaraa u siki u nɛɛ, na ǹ yɛ̃ɛ. Domi bɛrum nùn mwa. Adama Yinni Gusunɔ u nɛɛ, weesa, a yɛ̃ɛ. 16Ma tɔn be, ba seewa ba doonɔ. Ba wuswaa tĩi Sodomun bera gia. Ma Aburahamu u bu swaa yɔ̃ra. 17Yera Yinni Gusunɔ u nɛɛ, ye kon ko, n weenɛ n ye Aburahamu berua? 18N ǹ gãanun sɔ̃, Aburahamun bwesera koo kpɛ̃a kpa ta n dam mɔ. Win min diya handunian bwesenu kpuro nu koo domaru wa. 19Domi wiya na gɔsa u ka win bibu ka ben bweseru wooda wɛ̃ bu nɛn swaa swĩi kpa ba n sĩimɔ dee dee ba n nɛn kĩru mɔ̀, kpa n nɛn nɔɔ mwɛɛnu yibia ni na nùn kua. 20Ma u nɛɛ, tɔmbun weeweenu kpɛ̃a Sodomu ka Gomɔragibun daa kɔ̃san sɔ̃. Ben durum ya banda. 21Yen sɔ̃na kon sara kpa n wa bà n mɔ̀ ka gem nge mɛ na nɔɔmɔ. Ǹ kun mɛ, kpa na n yɛ̃. 22Tɔn ben yiru ba ben swaa wɔri ba doonɔ Sodomun bera gia. Adama Yinni Gusunɔ u gina yɔ̃ra ka Aburahamu. 23Ma Aburahamu u nùn susi u nɛɛ, ka gem kaa tɔn geobu ka tɔn kɔ̃sobu go sannu? 24Sɔrɔkudo tɔn geobu weeraakuru ba ko n wãa wuu ge sɔɔ, be ba wunɛn kĩru mɔ̀. Ǹ n man na, kaa maa bu gowa? A ǹ wuu gen tɔmbu suuru kuammɛ tɔmbu weeraaku ten sɔ̃? 25N ǹ weenɛ a tɔn geobu ka tɔn kɔ̃sobu kpeerasia sannu kpa be kpuro bu are tee wa. Yen bwesera kun ka nun weenɛ. Wunɛ wi kaa handunia kpuro siri, a ǹ kaa ko ye n wã? 26Ma Yinni Gusunɔ u nɛɛ, nà n tɔn geobu weeraakuru wa Sodomun nukuru sɔɔ, kon wuu ge kpuro suuru kua ben sɔ̃. 27Aburahamu u kpam gari sua u nɛɛ, wee, na kãka na ka nɛn Yinni gari kua, nɛ wi na sãa tua ka torom dirum. 28Sɔrɔkudo tɔnu weeraaku te sɔɔ, nɔɔbu koo kaara. Nɔɔbu yen sarirun sɔ̃ kaa wuu ge kpeerasia? Ma Yinni Gusunɔ u nɛɛ, na ǹ gu kpeerasiamɔ nà n tɔn geobu weeru ka nɔɔbu wa ge sɔɔ. 29Aburahamu u kpam nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, sɔrɔkudo tɔn geobu weeruwa ba ko n wãa mi. Ma Yinni Gusunɔ u nɛɛ, kon wuu ge deri gen tɔnu weeru yen sɔ̃. 30Aburahamu u nɛɛ, a ku ka man wasira. Kon kpam gari gere. Ǹ n tɔn geobu tɛnan na ya wãa mi maa ni? Ma Yinni Gusunɔ u nɛɛ, na ǹ gu kam koosiamɔ nà n tɛna ye wa mi. 31Ma Aburahamu u nɛɛ, Yinni, wee na kãka na ka nun gari mɔ̀. Ǹ n tɔn geobu yɛndun na ta maa wãa mi ni? Ma Yinni Gusunɔ u nɛɛ, na ǹ gu kpeerasiamɔ nà n yɛn te wa. 32Aburahamu u kpam nɛɛ, a suuru koowo, nɔn tee teniwa kon gari gere. Baa ǹ n wɔkurun na ta wãa mi ni? Ma Yinni Gusunɔ u nɛɛ, na ǹ gu kpeerasiamɔ nà n wɔku te wa. 33Yen biru Yinni Gusunɔ u doona ye u ka Aburahamu gari kua u kpa. Aburahamu u maa gɔsira u da win yɛnuɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\