Torubu 19

1Tɔmbu yiru be ba raa Sodomun swaa wɔri ba tura mi yoka. N deema ba sãawa Gusunɔn gɔradoba. Wee, saa ye sɔɔ, Lɔtu u sɔ̃ wuun gbãra kɔnnɔwɔ mi wuun wirugibu ba ra sinɛ. Ye u bu wa u seewa 2u bu sennɔ da u yiira ben wuswaaɔ u nɛɛ, i dam kooma nɛn yinnibu, i de su da nɛn yɛnuɔ i bɛɛn kɔ̃ri kpakia i kpuna mi. Bururu kpa i yellu se i bɛɛn swaa wɔri. Ba nɛɛ, aawo, tɔɔwɔwa sa ko kpuna. 3Adama Lɔtu u bu nɔɔ gɛ̃ɛ ba sere wura ba dua win yɛnuɔ. U tɔ̃ɔ baka dim kua ka pɛ̃ɛ ye ba kun seeyatia doke ma ba di. 4Ba ǹ gina kpunam kpa Sodomugibu ba ka yɛnu ge tarusi saa bukurobun di sere ka aluwaasi yãkaminɔ, wuu gen tɔn durɔbu kpuro gesi. 5Ma ba Lɔtu soka ba nɛɛ, mana durɔ be, ba wãa be ba sɔbia wunɛn yɛnuɔ yoka ye. A bu yarama su ka bu kpuna nge tɔn kurɔbu. 6Ma Lɔtu u yara u bu deema yɛnu kɔnnɔwɔ, u gambo kɛnua birum birum. 7U nɛɛ, kpaasibu, i suuru koowo i ku daa kɔ̃sa ko mɛ. 8Wee, na bii wɔndiaba yiru mɔ be ba kun gina durɔ yɛ̃. I de n bɛɛ bu yarama kpa i ka bu ko nge mɛ n bɛɛ wɛ̃re. Adama durɔ beni, i man bu derio domi sɔba. 9Ba nɛɛ, wunɛ sɔɔwa, ma a kĩ a sun siri? A tii gawo min di, ǹ kun mɛ, ye sa ko nun kua ya koo begia kera. Ma ba Lɔtu bɔrikia ka dam sere ba kĩ bu win gambo kɔra. 10Saa yera sɔɔ be, ba Lɔtu gawa ba sure yɛnuɔ ba gambo kɛnua. 11Ma ba tɔn be kpuro wɔ̃koru kpɛ̃ɛ be ba yɔ̃ yɛnu gen kɔnnɔwɔ saa aluwaasi yãkaminun di sere ka bukurobɔ. Yera ba babi babi ba ǹ kɔnnɔ ge wa. 12Sɔɔ be, ba Lɔtu bikia ba nɛɛ, wara a mɔ mini maa. Wunɛn bibun durɔbu ka wunɛn bii tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu. Be ba sãa wunɛgibu kpuro gesi, a bu mɛnnɔ i yari minin di. 13Domi sa ko wuu ge kpeerasia tɛ̃ yèn sɔ̃ tɔmbun weeweenu kpɛ̃a ni ba Gusunɔ koosimɔ gen tɔmbun daa kɔ̃san sɔ̃. Yen sɔ̃na u sun gɔrima su ka gu kam koosia. 14Ma Lɔtu u yara u da u win bibun durɔ kɛ̃ɛrobu sɔ̃ɔwa bu seewo bu yari min di domi Yinni Gusunɔ u koo wuu ge kam koosia. Adama ba gari yi atafiiru kua. 15Buru buru yam sãreru gɔrado be, ba Lɔtu nɔɔ gɛ̃ɛ ba mɔ̀, a seewo a wunɛn kurɔ sua ka wunɛn bii wɔndiaba yiru be ba wãa mini kpa i ku ra kam ko bà n wuu ge kpeerasiamɔ. 16Ye ba wa ma Lɔtu u tɛɛmɔ, ba wi ka win kurɔ ka win bii wɔndiaba yiru yen nɔmu nɛnua ba gawa ba ka yara sere wuun biruɔ, domi Yinni Gusunɔ u ben wɔnwɔndu wa. 17Ye ba bu yara ba kpa ben turo u nɛɛ, a ka wunɛn hunde dukao, a ku ra sĩira, a ku ra maa yɔ̃ra batuma mi. A duka doo guunun bera gia kpa a ku ra kam ko. 18Ma Lɔtu u nɛɛ, aawo, yinni. 19Wee, a man durom kua, a maa man wunɛn wɔnwɔndun kpãaru sɔ̃ɔsi ye a ka nɛn hunde faaba kua. Adama na ǹ kpɛ̃ n duka turi guu ten mi, wahala ye, ya kun ka man babe kpa n kam ko. 20Wuu geni wee, ga wãa turuku, ga ǹ maa kpã. A de n da n kuke mi, kpa n faaba wa. Ye u wa gɔrado wi, u ǹ wisa, ma u nɛɛ, nge ga ǹ piibu sãa ro? 21Ma gɔrado wi, u nɛɛ, kon kpam nun durom kua. Wuu gèn gari a mɔ̀ mi, na ǹ gu kpeerasiamɔ. 22A hania koowo a da a kuke mi, domi na ǹ kpɛ̃ n gãanu ganu ko ma n kun mɔ a tura mi. Yen sɔ̃na ba wuu ge yĩsiru kã Soari. Yen tubusiana wuu piibu. 23N deema sɔ̃ɔ yarima Lɔtu u sere dua Soariɔ. 24Yera Yinni Gusunɔ u sɔ̃ɔ bisu ka dɔ̃ɔ nɛɛsia saa wɔllun di Sodomu ka Gomɔra sɔɔ. 25U wuu si kpeerasia ka sin tɔmbu kpuro ka sin batuma ka ye ya kpia mi kpuro. 26Adama suaru sɔɔ Lɔtun kurɔ u sĩira, ma u gɔsira bɔɔ kperu. 27Ye n kua buru buru yellu, yera Aburahamu u da u yɔ̃ra mi u raa ka Yinni Gusunɔ gari kua. 28Ye u mɛɛra Sodomu ka Gomɔran bera ka batuma yen mi gia, u wa wee, dɔ̃ɔ wiira seemɔ nge gbee burɔn dɔ̃ɔ wiiru. 29Sanam mɛ Gusunɔ u batuma yen wusu kpeerasiamɔ, u Aburahamu yaaye ma u Lɔtu yara kam koo bin min di. 30Yen biru Lɔtu u yara Soarin di u da u sina guuru garun kpee wɔru sɔɔ ka win bii wɔndiaba yiru ye sannu, domi u bɛrum bara u sina Soariɔ. 31Yera win bii yeruma u win wɔnɔ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bɛsɛn tundo wee, u tɔkɔ kua. Tɔn durɔ goo maa sari bera mi, wi u koo sun sua nge mɛ siba mɔ̀ tem baama. 32A na su bɛsɛn tundo tam nɔrusia mu n kpã kpa su de u ka sun kpuna kpa win bweseru tu ku gbi. 33Wɔ̃ku te, ba ben tundo tam nɔrusia, ma yeruma u da u win tundo kpunɛ, adama Lɔtu kun yɛ̃ saa ye bii wi, u na u kpuna ka saa ye u seewa. 34Yen sisiru yeruma wi, u win wɔnɔ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee, gĩa wɔ̃kuru na dera bɛsɛn tundo ka man kpuna. Su kpam nùn tam nɔrusia wɔ̃ku te, kpa wunɛ a maa da u ka nun kpuna kpa win bweseru tu ku gbi. 35Ma ba wure ba ben tundo tam nɔrusia wɔ̃ku te, ma wɔnɔ da u nùn kpunɛ. Tundo kun yɛ̃ saa ye bii wi, u na u kpuna ka saa ye u seewa. 36Ma Lɔtun bii tɔn kurɔbu yiru ye, ba win guri sua. 37Bii yeruma wi, u mara tɔn durɔ ma u nùn yĩsiru kã Mɔabu. Yen tubusiana nɛn tundon bii. Win min diya Mɔabuban bwesera yara. 38Wɔnɔ wi, u maa mara tɔn durɔ, ma u nùn yĩsiru kã Bɛni Ami. Yen tubusiana nɛn dusin bii. Win min diya Amɔniban bwesera maa yara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\