Torubu 22

1Yeniba kpuron biruwa Gusunɔ u Aburahamun laakari mɛɛra u nùn soka u nɛɛ, Aburahamu. Ma Aburahamu u wura u nɛɛ, nɛ wee, Yinni. 2Ma u nɛɛ, a Isaki wunɛn bii teere te suo wi a kĩ mi, a ka da Mɔriyan temɔ kpa a ka nùn yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru ko guuru garun wɔllɔ te kon nun sɔ̃ɔsi. 3Yera Aburahamu u seewa buru buru yellu u win kɛtɛku gaari bɔkua ma u win sɔm kowo aluwaasiba yiru sua ka win bii Isaki sannu. U yãku dãa bɛsuka. Yen biru ba swaa wɔri ba dɔɔ mi Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwa. 4Ba sanum so sɔ̃ɔ yiru, yen itasera Aburahamu u yam mi wa sarun di ye u nɔni seeya. 5Ma u win sɔm kowo be sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i yɔ̃ro mini ka kɛtɛku. Nɛ ka nɛn bii sa dɔɔ guu teɔnɔn mi, su sãaru ko kpa su wurama su bɛɛ deema. 6Ma Aburahamu u yãku dãa ye sua u win bii Isaki sɔbi. Win tii u dɔ̃ɔ ka woburu sua u nɛni ma be yiru ba swĩinɛ. 7Yera Isaki u nùn bikia u nɛɛ, baaba. Aburahamu u nɛɛ, nɛ wee, nɛn bii. Isaki nɛɛ, dɔ̃ɔ ka dãa wee, adama mana yãku yãara wãa. 8Aburahamu nùn wisa u nɛɛ, nɛn bii, Gusunɔ u koo tii win yãku yãaru waawa. Ma be yiru ye, ba n dɔɔ. 9Ye ba tura mi Gusunɔ u raa nùn yĩreru kua, Aburahamu u yãku yeru kua u yãku dãa ye tɛria ten wɔllɔ, ma u win bii Isaki bɔkua u sɔndi mi. 10Yen biru Aburahamu u woburu sua u ka win bii Isaki saka. 11Yera Yinni Gusunɔn gɔrado u nùn soka wɔllun di u nɛɛ, Aburahamu, Aburahamu. Ma u nɛɛ, nɛ wee, Yinni. 12Ma gɔrado wi, u nɛɛ, a ku ra bii wi baba, a ku nùn gãanu ganu kua. Domi na gia tɛ̃ ma a man nasie, a ǹ maa ka man wunɛn bii teere te yinari. 13Yera Aburahamu u nɔni seeya u sĩira u yãa kinɛru wa tèn kɔba tɔ̃ki tɛ̃ke ta yɔ̃. Ma u da u tu mwa u ka yãku dɔ̃ɔ mwaararugii te kua win biin ayerɔ. 14Ma u yam mi yĩsiru kã, Yinni Gusunɔ u koo bukata wunana. Yen sɔ̃na ba ra mɔndu ko ka gisɔ bu nɛɛ, Yinni Gusunɔn guurɔ bukata ya koo wunanara. 15Yinni Gusunɔ u kpam Aburahamu soka nɔn mɛɛruse wɔllun di u nɛɛ, 16yèn sɔ̃ a kua mɛ, ma a ǹ ka man wunɛn bii teere te yinari, nɛ, Yinni Gusunɔ na bɔ̃rumɔ ka nɛn tiin yĩsiru 17kon nun domaru kua ka gem kpa n wunɛn bweseru dabiasia nge wɔllun kperi, ǹ kun mɛ nge yani sɛɛri yi yi wãa nim wɔ̃kun goorɔ, kpa ba n ben yibɛrɛba taare. 18Bwesenu kpuro handunia sɔɔ nu koo domaru wa saa wunɛn bweserun min di, yèn sɔ̃ a nɛn gari mɛm nɔɔwa. 19Ma Aburahamu u gɔsirama u na u win sɔm kowo be deema ba wɔma yɛnuɔ Beri Sebaɔ. 20Yeniban biruwa Aburahamu u nua ma Milika u maa ka win wɔnɔ Nakori bibu mara. 21Win bii gbiikoon yĩsira Usi. Usin wɔnɔba Busi ka Kemuɛli wi u sãa Aramun tundo, 22ka Kesɛdi ka Haso ka Pilidasi ka Yidilafu ka Bɛtuɛli. 23Bɛtuɛliwa u Rebeka mara. Bibu nɔɔba ita ye Milika u Aburahamun wɔnɔ Nakori marua, bera mi. 24Nakorin kurɔ goo wi ba mɔ̀ Reuma u maa nùn bibu marua. Bera Tebaki ka Gahamu ka Tahasi ka Maaka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\