Torubu 24

1Aburahamu wee, u tɔkɔ kua gem gem. Yinni Gusunɔ u maa nùn domaru kua yabu baayere kpuro sɔɔ. 2Sɔ̃ɔ teeru u win yobun tɔnwero wi u win yɛnun dukia kpuro nɔmu sɔndia sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na nun kanamɔ, a wunɛn nɔma dokeo nɛn tɔbuɔ, 3kpa a bɔ̃re ka Yinni Gusunɔn yĩsiru wi u sãa wɔllu ka tem Yinni, ma a ǹ kaa nɛn bii kurɔ sua Kananin bii wɔndiaba sɔɔ bèn suunu sɔɔ sa wãa mini. 4Adama kaa da nɛn temɔ sere nɛn wuuɔ a nɛn bii Isaki kurɔ kasuama. 5Yoo wi, u nùn wisa u nɛɛ, à ku tuba kurɔ wi, u ǹ ko n kĩ u man swĩima sere tem mini. N weenɛ n ka wunɛn bii da tem mìn di a yarima? 6Aburahamu u nɛɛ, aawo, a laakari ko a ku ra ka nɛn bii da mi. 7Gusunɔ, wɔllun Yinni, wi u man yarama nɛn baan yɛnu ka nɛn tem di, u ka man gari kua u bɔ̃rua u nɛɛ, nɛn bibun bwesera u koo tem mɛ wɛ̃. Wiya u koo de win gɔrado u nun gbiiya kpa a ka nɛn bii kurɔ kasuama min di. 8Kurɔ wi, ù kun kĩ u nun swĩima a dibu yara bɔ̃ri yin min di. Adama a ku ra ka nɛn bii da tem mi. 9Yera yoo wi, u win nɔma doke win yinni Aburahamun tɔbuɔ u ka bɔ̃rua ma u koo ye kpuro ko mam mam. 10Yen biru u yooyoosu wɔkuru wuna saa win yinnin yooyoosu sɔɔn di, domi win yinnin arumani kpuro wãawa win nɔmaɔ. Ma u seewa u swaa wɔri u da Aburahamun wɔnɔ Nakorin wuuɔ Mɛsopotamin temɔ. 11Ye u tura wuu gen bɔkuɔ u win yooyoosu yiirasia su ka wɛ̃ra dɔkɔ gaan bɔkuɔ yoka, saa ye tɔn kurɔba ra nim takam nɛ. 12Yera u nɛɛ, Gusunɔ, wunɛ wi a sãa nɛn yinni Aburahamu Yinni, na nun kanamɔ, a Aburahamu durom kuo, a de ye na kaso na n ye wa gisɔ. 13Wee na wãa dɔkɔ yèn bɔkuɔ mi wuu gen wɔndiaba ba koo yarima bu nim takiri. 14Ben wi kon nim nɔruram kana n nɔ, kpa u win tooru sika u nɛɛ, n nɔruo, kpa u maa nɛn yooyoosu kɛ̃, a de wɔndia wi, u n sãa wi a wunɛn bɔ̃ɔ Isaki gɔsia. À n kua mɛ, ko na n yɛ̃ ma a nɛn yinni durom kuawa. 15U ka gari yi gere u kpe, wee Rebeka u yarima ka tooru. Rebeka wi, win tundowa Bɛtuɛli, Nakorin bii wi Milika u nùn marua. 16Wɔndia wi, kurɔ burɔn tii tiiwa. Mɛya u ǹ durɔ yɛ̃. U dua bwiaɔ u nim taka ma u kpam makama. 17Yera yoo wi, u duka da u ka nùn yinna u nùn bikia u nɛɛ, kaa wura a man nim kɛ̃ n nɔ fiiko wunɛn tooru min di? 18U nɛɛ, oo. Ma u too te sɔbia u nùn mu kã. 19Sanam mɛ u durɔ wi nim mɛ kã u kpa u nɛɛ, kon maa wunɛn yooyoosu takiriama su nɔ su debu. 20Yera u nim mɛ mu tie wisi ka sɛndaru mi yɛɛ ra nim nɔ ma u duka wura bwiaɔ u yooyoo si kpuro takiria. 21Durɔ wi, u nùn mɛɛra ka biti, adama u mari u ka wa Yinni Gusunɔ ù n win sanum mɛ dorasiamɔn na. 22Sanam mɛ yooyoo si, su nim nɔra su kpa, durɔ wi, u wuran taabu yarama ge ga gea sãa ka wuran sum bɛkɛ yiru yi yi bunu u nùn wɛ̃. 23Ma u nɛɛ, waran biiwa a sãa. A gem mɔ, a man sɔ̃ɔwɔ, ayera wãa wunɛn baan yɛnuɔ n ka sɔbia mi? 24Rebeka u nùn wisa u nɛɛ, nɛn baawa Bɛtuɛli wi Milika u Nakori marua. 25Bɛsɛn yɛnuɔ yakasu ka taka kpuro yibawa, ayera maa wãa mi kaa sɔbia. 26Ma durɔ wi, u yiira u Yinni Gusunɔ siara u nɛɛ, 27Gusunɔgia siarabu wi u sãa nɛn yinni Aburahamun Yinni, wi u kun dere win wɔnwɔndu ka win bɔrɔkiniru tu nùn dɛsirari. Ma u man kpara u ka da sere win wɔnɔbun yɛnuɔ. 28Ma Rebeka u duka da u win mɛron yɛnugibu ye kpuro saaria. 29N deema u sesu goo mɔ, win yĩsira Labani. 30Labani wi, u taabu ge ka sumi yi wa win sesu Rebekan nɔmaɔ, u maa win gere kpuro nua ye u nɛɛ, mɛsuma durɔ wi, u nùn sɔ̃ɔwa. Yera u yara ka duka u durɔ wi sennɔ da mi u wãa ka win yooyoosu bwian bɔkuɔ. 31Ye u tura mi, u nɛɛ, a seewo su da yɛnuɔ, wunɛ wi Yinni Gusunɔ u domaru kua. Mban sɔ̃na kaa n yɔ̃ tɔɔwɔ. Wɔɔ, na nun ayeru kua yɛnuɔ ka wunɛn yooyoosugiru kpuro. 32Ye durɔ wi, u tura yɛnu mi, Labani u dera ba yooyoosun sɔmunu kusia ma u su yakasu ka taka wɛ̃ su di. Ma u nim tama mɛ durɔ wi ka wigibu ba koo ka kɔ̃ri kpakia. 33Ma ba nùn dĩanu yiiya. Adama u nɛɛ, na ǹ gina dimɔ ma n kun mɔ na gari yi na ka sĩimɔ gerua na kpa. Ma Labani u nɛɛ, a geruo. 34Yera u nɛɛ, na sãawa Aburahamun yoo. 35Yinni Gusunɔ u nɛn yinni wi domaru kua gem gem ma u kua gobigii kpoko. U nùn yãanu kã ka kɛtɛba ka yooyoosu ka kɛtɛkunu ka sii geesu ka wura ka yoo tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu. 36Win kurɔ Saaraa u maa nùn bii tɔn durɔ marua win tɔkɔru sɔɔ, ma u bii wi ye u mɔ kpuro wɛ̃. 37U maa man bɔ̃rusia sanam mɛ u nɛɛ, n ku ra win bii wi kurɔ sua Kananin wɔndiaba sɔɔ, bèn temɔ u wãa mi. 38Adama n doo win dusibun mi, n nùn kurɔ kasua. 39Na nùn sɔ̃ɔwa na nɛɛ, kurɔ wi, ù kun kĩ u man swĩima maa ni? 40Ma u man wisa u nɛɛ, Yinni Gusunɔ wi u sãamɔ u koo win gɔrado gɔrima u ka man da kpa u nɛn sanum dorasia kpa n win bii kurɔ suama win dusibun min di. 41Nà n wura na da win dusibun mi, na dibu yara nɛn bɔ̃rin di. Nà n maa tura mi, ma ba kun man goo wɛ̃, ka mɛ, na dibu yara nɛn bɔ̃rin di. 42Ye na tunuma bwiaɔ gisɔ na nɛɛ, Gusunɔ, wunɛ wi a sãa nɛn yinni Aburahamun Yinni, a man nɛn sanum mɛ dorasio. 43Wee, na wãa bwia yen bɔkuɔ. Bii wɔndia wi u koo nim takam na, ma na nùn kana na nɛɛ, u man nim kɛ̃ n nɔ win toorun di, 44kpa u man wisi u nɛɛ, n nɔruo kpa u maa nɛn yooyoosu taka, a de wɔndia wi, u n sãa kurɔ wi a nɛn yinnin bii gɔsia. 45N ka nɛn gɔ̃ruɔ gari yi gere n kpe, ma Rebeka u yarima ka win tooru. Ma u dua bwiaɔ u nim takama. Ma na nùn kana na nɛɛ, u man nim kɛ̃ n nɔ. 46U win tooru sɔbia fuuku u nɛɛ, n nɔruo. Yen biru u koo maa nɛn yooyoosu takiriama su nɔ. Na nɔra ma u maa su kã su nɔra. 47Na nùn bikia na nɛɛ, waran biiwa u sãa. U wisa u nɛɛ, Bɛtuɛliwa u sãa win tundo wi Nakori ka Milika ba mara. Ma na nùn taabu dokea wɛ̃rɔ. Ma na sumi doke win nɔmaɔ. 48Yera na Yinni Gusunɔ kpuna wi u sãa nɛn yinni Aburahamun Yinni. Ma na nùn siara yèn sɔ̃ u man kpara ka bɔrɔkiniru n ka na n nɛn yinnin wɔnɔn debubu win bii sua. 49Tɛ̃, ì n kĩ i nɛn yinni durom ka bɔrɔkiniru kua, i man sɔ̃ɔwɔ. Ì kun maa mɔ̀, i man sɔ̃ɔwɔ, kpa n da gam. 50Labani ka Bɛtuɛli ba wisa ba nɛɛ, Yinni Gusunɔn min diya yeni kpuro ya wee. Sa ǹ kpɛ̃ su yen gea ǹ kun mɛ yen kɔ̃sa gere. 51Rebeka wee wunɛn wuswaaɔ. A nùn suo a ka da u n sãa wunɛn yinnin biin kurɔ nge mɛ Yinni Gusunɔ u gerua. 52Ye Aburahamun yoo wi, u ben gari yi nua, ma u Yinni Gusunɔ kpuna. 53Yen biru u sii geesu ka wuraba yarama ka beka u Rebeka kã. U maa win sesu ka win mɛro gãa geenu kã. 54Yenin biru durɔ wi ka win tɔmbu ba di ba nɔra ma ba kpuna. Ye ba seewa bururu, yoo wi, u nɛɛ, i de n gɔsira n wura nɛn yinnin mi. 55Adama Rebekan sesu ka win mɛro ba nɛɛ, a de wɔndia wi, u ka sun sina saa fiiko nge sɔ̃ɔ wɔkurun saka kpa a sere doona. 56U bu wisa u nɛɛ, i ku maa de n tɛ, domi Yinni Gusunɔ u nɛn sanum dorasia. Yen sɔ̃, i man karo n da nɛn yinnin mi. 57Yera ba nɛɛ, su wɔndia win tii soku su nɔ ye u koo gere. 58Ma ba Rebeka soka ba nùn bikia ba nɛɛ, a wura a ka durɔ wi da? Ma u nɛɛ, oo, kon da. 59Ma ba ben sesu Rebeka ka yoo wi u nùn nɔɔri win birun di nɔɔ kana ba doona ka Aburahamun yoo wi ka tɔn be ba nùn yɔ̃sirima. 60Ba Rebeka domaru kua ba nɛɛ, wuna bɛsɛn sesu, Gusunɔ u de a ko tɔn dabinun mɛro, kpa wunɛn bibun bweseru tu ten yibɛrɛba taare tu ben wusu mwɛɛri. 61Rebeka ka win yoo tɔn kurɔbu ba seewa ba yooyoosu sɔni ba durɔ wi swĩi ba n doonɔ. 62N deema Isaki u wurama dɔkɔn di ye ba mɔ̀ Gusunɔ u man waamɔ, ma u da u wãa gbaburɔ Nɛgɛbuɔ. 63Sɔ̃ɔ teeru u yara yoka u swaa gawa u ka bwisiku. Yera u nɔni seeya u mɛɛra saruɔ u yooyoosu wa su wee. 64Rebekan tii u maa nɔni seeya u mɛɛra u Isaki wa ma u sara yooyoon di 65u yoo wi bikia u nɛɛ, durɔ wara u sisi yakasun di u ka sun yinna mini. Yoo wi, u nɛɛ, nɛn yinniwa. Yera Rebeka u sɔnditia sua u tii wukiri nge mɛ ben komaru. 66Ye ba ka Isaki yinna, yoo wi, u nùn gari yi kpuro saaria ye u kua. 67Ma Isaki u ka Rebeka da win mɛro Saaraan kuu bekurugirɔ. Ma u nùn sua win kurɔ. U nùn kĩa gem gem. Nge mɛya Isakin nukura ka yɛmia win mɛron gɔɔn biru.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\