Torubu 26

1Gɔ̃ɔra kpam dua tem mɛ sɔɔ, nge mɛ ta raa kua Aburahamun waati. Ma Isaki u da u wãa Abimɛlɛki Filisitiban sina bokon mi Geraɔ. 2Sɔ̃ɔ teeru Yinni Gusunɔ u Isaki kure u ka nùn gari kua u nɛɛ, a ku ra da Egibitiɔ. A de a sina tem mɛ kon nun sɔ̃ɔsi sɔɔ. 3A ku doona tem minin di. Ko na n wãa ka wunɛ kpa n nun domaru kua. Domi wunɛn bibun bwesera kon tem mɛ wɛ̃. Mɛsuma kon ka nɛn nɔɔ mwɛɛru yibia te na wunɛn tundo Aburahamu kua. 4Kon de wunɛn bibun bweseru tu dabia nge wɔllun kperi. Beya kon maa tem mɛ kpuro wɛ̃. Ben min diya handunian bwesenu nu koo domaru wa. 5Domi Aburahamu u nɛn gere mɛm nɔɔwa, u maa nɛn woodaba swĩi ye na nùn sɔ̃ɔwa kpuro. 6Yera n dera Isaki u sina Geraɔ. 7Ye u wãa mi, tɔmbu bà n nùn win kurɔn gari bikia, u ra nɛɛ, win sesuwa yèn sɔ̃ u bɛrum mɔ̀ bu ku raa nùn go ù n nɛɛ win kurɔwa. Domi Rebeka u sãawa kurɔ burɔ. 8Nge mɛ u tɛɛmɔ wuu mi, yera sɔ̃ɔ teeru Abimɛlɛki Filisitiban sunɔ wi, u mɛɛrima saa win dirun fɛnɛntin di u wa wee, Isaki ka Rebeka ba bɔnda mɔ̀. 9Ma u Isaki sokusia. Ye u na, u nùn bikia u nɛɛ, ase wunɛn kurɔwa Rebeka. Ma a sun weesu kua a nɛɛ, wunɛn sesuwa? Isaki u nùn wisa u nɛɛ, na ǹ kĩ bu man gowa. Yen sɔ̃na na ka gerua mɛ. 10Abimɛlɛki u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, mban bwesera a sun kua mɛ. Wee, n daa tie fiiko goo u ka wunɛn kurɔ wi kpuna, kpa a ra de sa n sãa taarɛgibu. 11Saa yera u kpara u nɛɛ, wi u Isaki ǹ kun mɛ win kurɔ baba ba koo yɛ̃ro gowa. 12Yeniba kpuron biru Isaki u gberu kua tem mi. Ma win dĩanu gea kua wɔ̃ɔ ge sɔɔ. Nu kuawa ye u duuran nɔn wunɔbu (100) yèn sɔ̃ Yinni Gusunɔ u nùn domaru kua. 13Nge mɛya Isakin dukia ya ka kuuramɔ ya dɔɔ. Ma u kua gobigii kpoko. 14U yãanu ka kɛtɛba mɔ ka yoo dabinu. Yera n dera Filisitiba ba ka nùn nisinu seewa. 15Ma ba dɔkɔ be win tundo Aburahamun yoba raa gba kpuro kɔrua ka tem. 16Yera Abimɛlɛki u nɛɛ, a doonɔ bɛsɛn min di, domi a sun dam kere. 17Ma Isaki u doona ben min di u da u wãa daru wɔwa gaan mi, Geran tem mɛ sɔɔ. 18U win tundo Aburahamun dɔkɔba wia ye Filisitiba ba raa kɔrua win gɔɔn biru. Ma u dɔkɔ be yĩsa kã kã nge mɛ win tundo u ra raa bu soku. 19Ma Isakin yoo be, ba dɔkɔ gba wɔwa ye sɔɔ, ba nim gem kamɛ. 20Ka mɛ, Geragibun naa kparoba na ba Isakin naa kparobu sannɔ nɔɔ kuura ba nɛɛ, ben dɔkɔwa. Ma Isaki u dɔkɔ ye yĩsiru kã Sikirinɔsu. 21Yera Isakin yoo be, ba kpam dɔkɔ gaa gba, ma Geragibun naa kparo be, ba kpam na ba ka bu sanna dɔkɔ yen sɔ̃. Ma Isaki u dɔkɔ ye yĩsiru kã Yibɛrɛ. 22Ma u win kuru wuka saa min di u da u sina gam gia. Ma u kpam dɔkɔ gba mi. Adama ba ǹ maa ka nùn sannɛ. Ma u yam mi yĩsiru kã Tii mɔru. 23Yen biru Isaki u doona saa min di ma u da Beri Sebaɔ. 24Yera Yinni Gusunɔ u nùn kure wɔ̃ku te, u nɛɛ, nɛna na Gusunɔ wunɛn tundo Aburahamun Yinni. A ku bɛrum ko. Ko na n wãa ka wunɛ. Kon nun domaru kua kpa n de wunɛn bweseru tu dabia nɛn bɔ̃ɔ Aburahamun sɔ̃. 25Ma Isaki u yãku yeru bana Beri Seba mi, u Yinni Gusunɔ sãwa. U win kuu bekuruginu gira, ma win yoba dɔkɔ gba mi. 26Saa yera Abimɛlɛki ka win bɔrɔ Ahusati ka sere maa win tabu sunɔ Pikoli ba seewa Geran di ba Isaki beram da. 27Ye ba tura mi, yera u bu bikia u nɛɛ, mban sɔ̃na i maa man naa swĩi. Domi bɛɛya i man tusa i gira bɛɛn suunu sɔɔn di. 28Ma ba nùn wisa ba nɛɛ, sa yɛ̃ ma Yinni Gusunɔ u wãa ka wunɛ. Yen sɔ̃na sa na a ka sun arukawani bɔke. 29Ǹ n mɛn na, a bɔ̃ruo ma a ǹ kaa sun kɔ̃sa gaa kua nge mɛ sa nun gea kua sa dera a doona ka bɔri yɛndu bɛsɛn min di. Wee tɛ̃ Yinni Gusunɔ u nun domaru kua. 30Ma Isaki u bu yaarɛ kua, ba di ba nɔra ma ba kpuna mi. 31Yera ba seewa buru buru yellu ba arukawani ye bɔkua ka bɔ̃ri. Ma Isaki u dera ba doona ka alafia. 32Yen tɔ̃ɔ tera Isakin yobu ba na ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ ba nim wa dɔkɔ ye ba gba sɔɔ. 33Ma u dɔkɔ ye yĩsiru kã Seba. Yen tubusiana Nɔɔ mwɛɛru. Yen sɔ̃na ba ka wuu ge sokumɔ Beri Seba sere ka gisɔn gisɔ. Yen tubusiana nɔɔ mwɛɛrun dɔkɔ. 34Esau u mɔwa wɔ̃ɔ weeru u ka kurɔbu yiru sua. Bera Yuditi, Berin bii, ka Basimati, Elonin bii. Be kpuro ba sãawa Hɛtiba. 35Adama kurɔ be, ba Isaki ka Rebeka nuki sanka to.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\