Torubu 27

1Sanam mɛ Isaki u tɔkɔ kua, win nɔni dam dwiiya, u ǹ maa yam waamɔ, ma u win bii yeruma soka u nɛɛ, Esau. Esau u nɛɛ, nɛ wee. 2Ma Isaki u nɛɛ, wee na tɔkɔ kua, na ǹ maa nɛn gɔɔn tɔ̃ru yɛ̃. 3Yen sɔ̃, na nun kanamɔ tɛ̃, a seewo a wunɛn sɛ̃ɛ bwãaru ka wunɛn tɛndu sua a da yakasɔ a man yaa goowama. 4Kpa a ka man ye yaa dibu kua nge mɛ na ra kã a ka man naawa n di kpa n nun domaru kua n sere gbi. 5Ma Esau u seewa u da yakasɔ u ka gbeeku yaa ye gooma. N deema Rebeka u nɔɔmɔ ye Isaki u win bii Esau sɔ̃ɔmɔ. 6Yera u win bii Yakɔbu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee na nua wunɛn baa u wunɛn mɔɔ Esau sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 7u doo u nùn yaa goowama kpa u ka nùn ye yaa dibu kua u di kpa u nùn domaru kua Yinni Gusunɔn wuswaaɔ u sere gbi. 8Tɛ̃ nɛn bii, a nɛn gari nɔɔwɔ yi kon nun sɔ̃. 9A doo boo gɔ̃rɔ a man boo binu yiru tama ni nu wã kpa n nu wunɛn baaba kua nge mɛ u ra kã, 10kpa a ka nùn daawa u di, kpa u nun domaru kua u sere gbi. 11Yakɔbu u win mɛro wisa u nɛɛ, wee, nɛn mɔɔ u sansu mɔ adama nɛna kun mɔ. 12À ku tuba, nɛn baaba koo man baba kpa n ko wee kowo win mi. Kpa doma te na kĩ mi, tu ko bɔ̃ri. 13Win mɛro nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nɛn bii, a de bɔ̃ri yi, yi wɔri nɛn wirɔ. A gesi nɛn gari nɔɔwɔ kpa a man boo ni tama. 14Ma Yakɔbu u da u ka boo ni na u win mɛro wɛ̃. U ka yaa dibu kua bi Isaki u ra kã. 15Yen biru u win bii gbiikoo Esaun tɔ̃ɔ baka yãnu sua ni nu wãa dirɔ u nu Yakɔbu sebusia. 16Ma u nùn boo bii nin gɔni tɛ̃kusi win nɔmaɔ ka win wĩirɔ, domi u ǹ sansu mɔ. 17Ma u dĩa duro ni ka pɛ̃ɛ ye u kua win bii Yakɔbu nɔmu bɛria. 18Saa yera Yakɔbu u ka nu da win tundon mi, u nɛɛ, baaba. Ma tundo u wura u nɛɛ, nɛ wee, wuna were nɛn bii. 19Yakɔbu u win tundo wisa u nɛɛ, nɛna Esau, wunɛn bii yeruma. Wee, na kua nge mɛ a gerua. A seewo a sina a nɛn taasorun yaa tem, kpa a man doma te kua. 20Ma Isaki u nùn bikia u nɛɛ, amɔna a ka ye wa fuuku mɛ, nɛn bii. Yakɔbu u nùn wisa u nɛɛ, Gusunɔ wunɛn Yinniwa u man ye gawama. 21Ma Isaki u nɛɛ, ǹ n mɛn na, a susima nɛn bii, n nun baba n wa à n sãa Esaun na ka gem. 22Yakɔbu u susi win baaba Isakin mi, ma u nùn baba u nɛɛ, Yakɔbun nɔɔwa na nɔɔmɔ, adama Esaun nɔma na baba. 23U ǹ nùn tuba yèn sɔ̃ win nɔma sansu mɔ nge Esaugia. Adama ye u kĩ u nùn domaru kua, 24u gina nɛɛ, wuna nɛn bii Esau ka gem? U wisa u nɛɛ, oo, nɛna. 25Isaki u nɛɛ, a ka susima n wunɛn taasorun yaa tem kpa n nun domaru kua. Yakɔbu u ka susi win mi, ma u di. U maa tam sua u nùn wɛ̃ ma u nɔra. 26Yen biru Isaki u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a susima a man sɔ̃su, nɛn bii. 27Yakɔbu u susi u nùn sɔ̃su. Isaki u win yãnun nuburu nua ma u nùn domaru kua u nɛɛ, wee nɛn biin nubura ka gberun nuburu weenɛ te Yinni Gusunɔ u domaru kua. 28Gusunɔ u de gura ya n da nun nɛɛyɛ tem barukagim sɔɔ, kpa a alikama ka resɛm wa n kpɛ̃a n banda. 29Tɔn dabinu nu nun wiru kpĩiya, kpa bwese dabinu nu nun yiira. Kpa a ko wunɛn mɛro bisibun yinni, kpa ben tii bu nun yiira. Wi u nun bɔ̃rusi u koo bɔ̃ri wa. Wi u maa nun domaru kua, yɛ̃ro koo domaru wa. 30Ye Isaki u Yakɔbu domaru kua u kpa, sanam mɛ Yakɔbu u doona kese, yera win mɔɔ Esau u wurama taasorun di. 31Ma u dĩanu kua u ka da win tundon mi, u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, baaba, a seewo a nɛn taasorun yaa tem kpa a man doma te kua. 32Win tundo Isaki u nùn bikia u nɛɛ, wuna were. U nɛɛ, nɛna Esau wunɛn bii yeruma. 33Ma Isaki u diira gem gem u nɛɛ, ǹ n mɛn na, wara u man gbeeku yaa tama na tema a sere tunuma, na maa nùn domaru kua. Yɛ̃ro koo maa baruka ko. 34Ye Esau u gari yi nua win tundon nɔɔn di, yera u wura kua ka nuku sankira bakanu, ma u win tundo sɔ̃ɔwa u nɛɛ, baaba, a maa nɛn tii domaru kuo. 35Isaki u nɛɛ, wunɛn wɔnɔ u na u wunɛn domaru mwa ka bwisi. 36Esau u nɛɛ, wee u man taki di nɔn yiru nge mɛ win yĩsiru. U man nɛn yerumaru mwaari. Gisɔ u maa nɛn domaru mwa. A ǹ maa domaru garu mɔ a man kua? 37Isaki u nùn wisa u nɛɛ, wee na nùn kua wunɛn yinni, na maa nùn win mɛro bisibu kpuro wɛ̃ bu ko win yobu. Na maa sii dĩanu ka dãa bii ni ba ra ka tam ko kpuron domaru kua. Ǹ n mɛn na, mba kon kpĩ n maa nun kua, nɛn bii. 38Esau u nɛɛ, ǹ n mɛn na, doma teni tɔnawa a mɔ, baaba? A maa man domaru kuo. Ma u wura nɔɔ kpɛ̃ɛ u swĩ. 39Win tundo Isaki u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee ye kon nun sɔ̃. Wunɛn tem kun baruka wasi. Mɛya gura kun maa nɛmɔ wunɛn mi. Wunɛn takobin areya kaa n dimɔ a n ka wãa. 40Kaa maa ko wunɛn wɔnɔn yoo. Adama à n da ka tii yina, kaa win yoru yari nge mɛ kɛtɛ ya ra yen sugu fɛ̃re yu kɔ̃. 41Saa dɔma ten diya Esau u Yakɔbu tusa doma te ben tundo nùn kuan sɔ̃. Ma u gerua win tii sɔɔ u nɛɛ, nɛn baaban gɔɔ turuku kua. Win gɔɔ gbabu sindun biruwa kon nɛn wɔnɔ go. 42Ba Rebeka gari yi dɔmɛya yi win bii gbiikoo Esau u gerua. Ma u win bii dãako Yakɔbu sokusia u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, n wee, wunɛn mɔɔ u kĩ u win mɔru kɔsia u nun go. 43Tɛ̃ nɛn bii, a nɛn gari swaa dakio. A seewo a kpikiru da nɛn sesu Labanin mi Haraniɔ. 44Kpa a sina mi sɔ̃ɔ mɛɛru gaa sere wunɛn mɔɔn bwɛ̃ra yà n kpuna. 45Win mɔru yà n sara wunɛn min di, u koo duari ye a nùn kua. Sanam mɛya kon de a gɔsirama. Domi na ǹ kĩ n bɛɛ yiru kpuro bia sɔ̃ɔ teeru. 46Yera Rebeka u da u Isaki sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na ka nɛn wãaru wasira Esaun kurɔ benin daan sɔ̃, be ba sãa Hɛtiba. Yakɔbu ù n maa kurɔ sua tem mini nge be, mban wãara ko na n maa wãa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\