Torubu 28

1Yera Isaki u Yakɔbu soka u nùn domaru kua, ma u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a ku ra ko a Kanani minin kurɔ sua. 2Yen sɔ̃, a seewo a da Padan Aramuɔ, Bɛtuɛli wunɛn mɛron baaban yɛnuɔ kpa a kurɔ sua mi, Labani wunɛn dwaanin bibu sɔɔ. 3Kpa Gusunɔ Dam kpurogii u nun domaru kua, a marura a tɛria a ka ko bwese dabinun nuuru. 4Kpa u nun domaru kua wunɛ ka wunɛn bibun bweseru nge mɛ u Aburahamu kua, kpa tem mɛ, mu ko wunɛgim mi a sɔru dimɔ, mɛ Gusunɔ u Aburahamu kã. 5Isaki u dera Yakɔbu u da Padan Aramu gia Labanin mi, wi u sãa Bɛtuɛli Aramugiin bii, Yakɔbu ka Esaun dwaani. 6Esau u wa ma Isaki u Yakɔbu domaru kua ma u nùn gɔra Padan Aramu gia u win kurɔ kasu. U maa nua ma saa ye u nùn domaru kuammɛ u nɛɛ, u ku raa kurɔ sue Kananin bii tɔn kurɔbu sɔɔ. 7U maa wa ma Yakɔbu u win baa ka win mɛron gari nua ma u doona Padan Aramu gia. 8Yera u gia ma Kananin bii tɔn kurɔbun daa ya ǹ win baa wɛ̃remɔ. 9Ma u seewa u da Isimɛɛlin mi, u win bii Mahalati, Nɛbayɔtun sesu sua kurɔ u doke kurɔ be u raa mɔ sɔɔ. Isimɛɛli wi, u sãawa Aburahamun bii. 10Yakɔbu u seewa saa Beri Seban di u doona Harani gia. 11U tura yam gam. Miya u sĩ domi sɔ̃ɔ u dua. Ye u kpunamɔ u kperu garu sua u tu wiru kpĩiri. 12Yera u dosa u wa wee, sɛra gaa ya yɔ̃ temɔ ma yen wira wɔllu girari, ma u Gusunɔn gɔradoba wa ba yɔɔmɔ ba saramamɔ ka sɛra ye. 13Yinni Gusunɔn tii u yɔ̃ yen wɔllɔ ma u ka nùn gari kua u nɛɛ, nɛna Gusunɔ, Aburahamu wunɛn debun Yinni ka Isakin Yinni. Tem mi a kpĩ mi, wuna kon mu wɛ̃ ka sere maa wunɛn bibun bweseru. 14Wunɛn bibun bwese te, ta koo kowa nge yani sɛɛri kpa tu tɛria tem mɛn goonu nnɛ kpuro sɔɔ. Wunɛ ka wunɛn bibun bweserun min diya handunian bwesenu kpuro nu koo domaru wa. 15Wee na wãa ka wunɛ, ko na n maa nun kɔ̃su yam kpuro mi a dɔɔ kpa n maa ka nun wurama tem mɛ sɔɔ. Domi na ǹ nun derimɔ sere n ka ko nge mɛ na nun sɔ̃ɔwa. 16Yakɔbu u dom yanda ma u nɛɛ, Yinni Gusunɔ u wãa mini ka gem. Na ǹ daa maa yɛ̃ mɛ. 17Yera bɛrum nùn mwa ma u nɛɛ, n wã bu suunu mi nasia. Gusunɔn yɛnuwa mini ka maa wɔllun duu yeru. 18Ma u seewa buru buru yellu u kpee te sua te u wiru kpĩiri mi, u gira temɔ tu ka ko yĩreru. Ma u ten wɔllɔ gum wisi. 19U yam mi yĩsiru kã Betɛli. Yen tubusiana Gusunɔn wãa yeru. Adama wuu ge ga wãa mi, ba ra raa gu sokuwa Lusi. 20Yen biru u nɔɔ mwɛɛru kara u nɛɛ, Gusunɔ ù n ka man wãa, ma u man kɔ̃su nɛn sanum mɛ sɔɔ, ma u man dĩanu wɛ̃ ka yãa ni kon sebe, 21kpa n gɔsira nɛn baaban yɛnuɔ ka alafia, wiya ko n sãa nɛn Yinni. 22Kpee te na gira mini, ta kua yĩreru ma miya n ko n ko win wãa yeru. Ye u maa man wɛ̃ kpuron wɔkuru baateren wɔllɔ kon nùn tia tia wesia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\