Torubu 29

1Ma Yakɔbu u seewa u win sanum wɔri u da sɔ̃ɔ yari yeru gia. 2Ye u Harani turuku tia, yera u mɛɛra u dɔkɔ gaa wa yakasɔ. U wa wee, yãa gɔ̃su gasu ita ya kpĩ ya wɛ̃ramɔ dɔkɔ yen bɔkuɔ, domi miya ba ra yaa sabenu nim kɛ̃ nu nɔ. Kpee te ba maa ka dɔkɔ yen nɔɔ wukiri ta kpã. 3Miya yaa sabenu kpuro ra mɛnnɛ, kpa bu kpee te swɛnya dɔkɔn nɔɔn di bu nu nim kɛ̃, kpa bu kpam wure bu dɔkɔ ye wukiri ka kpee te. 4Yakɔbu u yãa nin kparobu bikia u nɛɛ, kpaasibu, saa man diya i na. Ba nùn wisa ba nɛɛ, bɛsɛ Haranigiba. 5U bu bikia u nɛɛ, i Labani Nakorin bii yɛ̃? Ba nɛɛ, oo, sa nùn yɛ̃. 6Ma u nɛɛ, u sere bwãa do? Ba nɛɛ, oo, u alafia mɔ. A ǹ mam win bii Rasɛli wa u wee mini ka win yãanu? 7Yakɔbu u nɛɛ, wee sɔ̃ɔ kpã, saa kun tura gina i ka yaa sabenu mɛnna. I nu nim kɛ̃ɛyɔ kpa i kpam da i nu kpara. 8Ba nùn wisa ba nɛɛ, sa ǹ kpɛ̃ sere yãa gɔ̃su kpuro sù n mɛnna. Sanam mɛya sa ra kpee te swɛnyɛ dɔkɔn nɔɔn di su sere yãanu nim kɛ̃. 9Saa ye u ka bu gari mɔ̀ mi, yera Rasɛli u tunuma ka win tundon yãanu, domi wiya u sãa nin kparo. 10Ye Yakɔbu u win dwaani Labanin bii Rasɛli wa ka win yãa gɔ̃ɔ, u susi u kpee te swɛnya dɔkɔn nɔɔn di ma u yãa ni nim kã. 11Ma u Rasɛli tɔbura u nùn sɔ̃su. Ma durɔ wura nɔɔ kpɛ̃ɛ u swĩ nuku dobun sɔ̃. 12U Rasɛli sɔ̃ɔwa u nɛɛ, sa sãawa dusinu. Domi nɛ Rebekan biiwa. Ma Rasɛli u duka da u win tundo gari yi sɔ̃ɔwa. 13Ye Labani u win dwaanibu Yakɔbun labaari nua, u duka na u nùn senna. U nùn tɔbura u nùn bɔkasi u sɔ̃su, ma u ka nùn da yɛnuɔ. Ma Yakɔbu u Labani sɔ̃ɔwa kpuro ye u ka sĩimɔ. 14Yera Labani u nɛɛ, ka gem nɛ ka wunɛ yɛm tema. Ma Yakɔbu u sina Labanin mi suru tia. 15Yen biru Labani u Yakɔbu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, kaa man sɔmburu kua kam yèn sɔ̃ a sãa nɛn dusi? A man sɔ̃ɔwɔ nyen na kaa man mwaari. 16N deema Labani u bii tɔn kurɔbu yiru mɔ. Gbiikoon yĩsira Lea, wɔnɔgira maa Rasɛli. 17Lean nɔni kun dam mɔ, adama Rasɛli kurɔ burɔwa, win wasi ka win wuswaa ya girima mɔ. 18Yakɔbu u Rasɛli kĩ. Ma u Labani sɔ̃ɔwa u nɛɛ, kon nun sɔmburu kua sere wɔ̃ɔ nɔɔba yiru wunɛn bii Rasɛlin sɔ̃. 19Ma Labani u nɛɛ, ya wã. N buram bo n nun wi kɛ̃, ye kon ka nùn durɔ goo kɛ̃. Ǹ n mɛn na, a ka man sinɔ. 20Yera n dera Yakɔbu u sɔmburu kua wɔ̃ɔ nɔɔba yiru Labanin mi. Ma n nùn kua nge sɔ̃ɔ yiru yèn sɔ̃ u Rasɛli kĩ. 21Yen biru u Labani sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a man nɛn kurɔ wɛ̃ɛyɔ kpa n nùn yɛnu doke, domi nɛn tɔ̃ra yiba. 22Yera Labani u win wɔɔ beran tɔmbu mɛnna kpuro ma u tɔ̃ɔ baka dim kua. 23Ye n kua yoka, u win bii Lea sua u Yakɔbu duusia ma ba mɛnna. 24Ma u win yoo tɔn kurɔ Silipa sua u win bii Lea wɛ̃. 25Sisiru bururu, wee Yakɔbu deema Leawa. Ma u Labani sɔ̃ɔwa u nɛɛ, mban bwesera a man kua mɛni. N ǹ Rasɛlin sɔ̃na na nun sãwa ro? Mban sɔ̃na a man weesu kua. 26Labani u nɛɛ, n ǹ bɛsɛn komaru bu wɔnɔ kurɔ kpaaru sua kpa mɔɔ u n wãa. 27A gina kurɔ kpaarun sɔ̃ɔ nɔɔba yiru dakuro ka Lea. Yen biru sa ko maa nun wiɔnɔ wɛ̃. Kpa a kpam man sɔmburu kua wɔ̃ɔ nɔɔba yiru win sɔ̃. 28Ma Yakɔbu u kua nge mɛ. U sɔ̃ɔ nɔɔba yiru ye dakura ka Lea. Yen biru Labani u nùn win bii Rasɛli kã kurɔ. 29Ma u maa win yoo tɔn kurɔ Biliha sua u win bii Rasɛli wɛ̃. 30Yakɔbu u ka Rasɛli mɛnna, u nùn kĩa n kere Lea. Ma u kpam Labani sɔmburu kua wɔ̃ɔ nɔɔba yiru. 31Ye Yinni Gusunɔ u wa ma Yakɔbu u ǹ Lea kĩ, ma u dera Rasɛli u kua wĩro ma u Lea kua bii mɛro. 32U gura sua u bii tɔn durɔ mara ma u nùn yĩsiru kã Rubɛni, u nɛɛ, Yinni Gusunɔ u wa ma ba man gɛma. Tɛ̃ nɛn durɔ u koo man kĩa. 33Yen biru u maa gura sua u bii tɔn durɔ mara ma u nɛɛ, Yinni Gusunɔ u nua ma ba ǹ man kĩ. Yera u ka kpam man wini kã. Yera ba nùn yĩsiru kã Simɛɔ. 34Simɛɔn biru u maa gura sua u bii tɔn durɔ mara, ma ba nùn yĩsiru kã Lefi. Yera u nɛɛ, tɛ̃ra nɛn durɔ u koo man tii gawe, domi na nùn bii tɔn durɔbu ita marua. 35Lefin biru u maa gura sua u bii tɔn durɔ mara, ma u nɛɛ, tɛ̃ kon Yinni Gusunɔ siara. Yen sɔ̃na u bii wi yĩsiru kã Yuda. Yen biru u gina marubu yɔ̃ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\