Torubu 30

1Ye Rasɛli u deema u ǹ ka Yakɔbu marumɔ, yera u ka win mɔɔ nisinu seewa. Ma u Yakɔbu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a de n ka nun ma. Ma n kun mɛ, kon gbi. 2Yera Yakɔbu u ka Rasɛli mɔru bɛsira u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nɛna Gusunɔ n ka nun yinari a ma? 3Rasɛli u nɛɛ, too, ya ǹ taarɛ, nɛn yoo Biliha wee, a ka duo kpa n bibu wa saa win min di n taaru sɔndi, kpa sa n wãasinɛ. 4Ma u win yoo Biliha sua u Yakɔbu wɛ̃ kurɔ. Yakɔbu u ka nùn mɛnna, 5yera u gura sua u Yakɔbu bii tɔn durɔ marua. 6Rasɛli u nɛɛ, Gusunɔ u nɛn kanaru nua ma u man siria ma u man bii tɔn durɔ kã. Yen sɔ̃na u bii wi yĩsiru kã Danu. 7Danun biru Biliha u maa gura sua ma u Yakɔbu bii tɔn durɔ marua. 8Rasɛli u nɛɛ, na ka nɛn mɔɔ gabirina gem gem na nùn kamia. Ma u bii wi yĩsiru kã Nɛfitali. 9Saa ye Lea u deema u marubu yɔ̃ra, yera u win yoo Silipa sua u Yakɔbu wɛ̃ kurɔ. 10Ma Silipa u gura sua u Yakɔbu bii tɔn durɔ marua. 11Lea u nɛɛ, anna a nɛn wii dobu wa! Ma u nùn yĩsiru kã Gadi. 12Gadin biru Silipa u kpam gura sua u Yakɔbu bii tɔn durɔ marua. 13Yera Lea u nɛɛ, doo nɔɔrugiiwa na sãa, domi tɔn kurɔbu ba koo man soku doo nɔɔrugii. Ma u nùn yĩsiru kã Asɛɛ. 14Sɔ̃ɔ teeru doo gɛ̃ɛrun saa sɔɔ, yera Rubɛni u seewa u da yakasɔ u dãa te ba sokumɔ mandaragoren binu sɔrima u ka win mɛro Lea wɔma. Saa yera Rasɛli u Lea sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a suuru koowo, a man wunɛn biin dãa bii ni sɔko. 15Lea u nùn wisa u nɛɛ, ye a man nɛn durɔ mwaari n ǹ nun tura? Yera a kpam kĩ a man nɛn biin dãa binu mwaari? Rasɛli nɛɛ, a suuru koowo, kon de bɛsɛn durɔ u ka nun du yoka ye, wunɛn biin dãa bii nin sɔ̃. 16Ye n kua yoka Yakɔbu u gberun di wee, yera Lea u seewa u da u ka nùn yinna ma u nɛɛ, nɛna kaa ka du gisɔ, domi nɛn biin mandaragoren bina na ka nun dwa. Ma Yakɔbu u ka nùn dua dɔma te. 17Ma Gusunɔ u Lean kanaru mwa, u gura sua u Yakɔbu bii tɔn durɔ nɔɔbuse marua. 18Yera u nɛɛ, Gusunɔ u man nɛn are wɛ̃, yèn sɔ̃ na dera nɛn durɔ u nɛn yoo sua kurɔ. Ma u bii wi yĩsiru kã Isakari. 19Isakarin biru Lea u kpam gura sua u Yakɔbu bii tɔn durɔ nɔɔba tiase marua. 20Ma u nɛɛ, Gusunɔ u man kɛ̃ɛ geeru kã. Tɛ̃ nɛn durɔ u koo man tii gawe u man bɛɛrɛ doke yèn sɔ̃ na nùn bii tɔn durɔbu nɔɔba tia marua. Ma u bii wi yĩsiru kã Sabuloni. 21Yen biru u bii tɔn kurɔ mara ma u nùn soka Dina. 22Gusunɔ u maa Rasɛlin tii yaaye u win kanaru mwa ma u nùn kua bii mɛro. 23U gura sua u bii tɔn durɔ mara ma u nɛɛ, Gusunɔ u man sekuru yara. 24Yera u bii wi yĩsiru kã Yosɛfu. U nɛɛ, kpa Yinni Gusunɔ u kpam man bii tɔn durɔ sosia. 25Saa ye Rasɛli u Yosɛfu mara, yen biruwa Yakɔbu u Labani sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a den man karo mɛ, n we nɛn temɔ. 26Kpa a de n ka nɛn kurɔbu ka nɛn bibu da bèn sɔ̃ na nun sãwa. A maa yɛ̃ kɔ mɛ̀n nɔɔ na nun sɔmburu kua. 27Ma Labani u nùn wisa u nɛɛ, a suuru koowo, a de a yɔ̃ra gina. Domi na wa ma wunɛn sɔ̃na Gusunɔ u man domaru kua. 28Yen sɔ̃, a man sɔ̃ɔwɔ nyen na n weenɛ n nun kɔsia, kpa n nun wɛ̃. 29Yera Yakɔbu u nùn wisa u nɛɛ, wunɛn tii a yɛ̃ nge mɛ̀n nɔɔ na nun sãwa. A maa wa nge mɛ̀n nɔɔ wunɛn yãa gɔ̃ɔ ga kuura nɛn nɔmaɔ. 30Domi yãa gɔ̃ɔ piibuwa a raa mɔ n sere tunuma wunɛn mi. Adama ye na tunuma, Yinni Gusunɔ u nun domaru kua ma ga kpɛ̃a. Ǹ n mɛn na, saa yerà kaa den man yɔ̃su n nɛn tiin sɔmburu ko. 31Ma Labani u nùn wisa u nɛɛ, mba kon nun wɛ̃. Yakɔbu u nɛɛ, na ǹ kĩ a man gãanu ganu wɛ̃. Ye kon nun sɔ̃ wee. À n wura, a de n kpam wunɛn yãa gɔ̃ɔ ge sua n kpara. 32Gisɔ kon du wunɛn sabenu sɔɔ n mɛɛri mɛɛri n wa yãanu ka bonu ni nu bausu mɔ ka yãa nìn sansu tĩri. Niya kon gɔsi nɛnɛm nu n sãa nɛn kɔsiaru. 33Siara gem mu koo sɔ̃ɔsira sanam mɛ a na a ka nɛn kɔsiaru wa. Domi boo ni nu ǹ bausu mɔ ka yãa ni nu ǹ tĩri nù n wãa nɛginu sɔɔ, a man garisio gbɛnɔ. 34Labani u nùn wisa u nɛɛ, n kooro nge mɛ a gerua. 35Yen tɔ̃ɔ te, Labani wi, u bonu ka yãa ni nu bausu mɔ ka ni nu tĩri wuna u yi nɛnɛm ma u nu win bibu nɔmu bɛria. 36Yen biru u dera ba ka sabe ni tonda saa Yakɔbun min di nge sɔ̃ɔ itan sanum saka. Ma Yakɔbu u ni nu tie kparamɔ. 37Sanam mɛ u nu kparamɔ, yera u dãnu ganun kãasi beki bura u yin koro wɔrukisu yorua yorua nge mɛ ba ra kaaru yore. 38Ma u dãa kãasi yi sua u doke mi sabenu ra nim nɔ, domi miya nu ra n yɔɔnamɔ. 39Sanam mɛ, nù n yɔɔna dãa kãasi yin bɔkuɔ, nu ra binu mawa ni nu bausu mɔ. 40Yen biru Yakɔbu u ni nu tĩri ka ni nu bausu mɔ wunamɔ nɛnɛm u yiimɔ bee tia nu ko wiginu. 41Ù n deema yãa damgina nu yɔɔnamɔ, u ra dãa kãasi yi kɔ̃wa nin wuswaaɔ. 42Adama ù n wa ni nu ǹ gea sãa, niya nu yɔɔnamɔ, u ra yi suewa min di kpa ni, nu n sãa Labaniginu. 43Mɛya Yakɔbu u kua u ka dukia wa ya kpã. U yãanu ka bonu ka yooyoosu ka kɛtɛkunu ka yoo tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu mɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\