Torubu 31

1Sɔ̃ɔ teeru Yakɔbu u nua Labanin bibu ba gerumɔ ba mɔ̀, Yakɔbu u bɛsɛn tundon arumani kpuro gura ma u kua dukiagii. 2Yen biru u wa ma Labani kun maa nùn mɛɛra nge yellu. 3Saa yera Yinni Gusunɔ u Yakɔbu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a gɔsiro wunɛn baaban temɔ mi ba nùn mara. Ko na n ka nun wãa. 4Ma Yakɔbu u win kurɔbu Lea ka Rasɛli sokusia bu na win mi kpara gberɔ. 5U bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na wa bɛɛn baaba kun maa man mɛɛra nge yellu. Adama Gusunɔ, nɛn baaban Yinni, u ka man wãa. 6Bɛɛn tii i maa wa nge mɛ na bɛɛn baaba sɔmburu kua ka nɛn dam kpuro. 7Wee tɛ̃, u man kam mɛɛra, u nɛn kɔsiarun gari kɔsa sere nɔn wɔkuru. Adama Gusunɔ kun dere u man kɔ̃sa kua. 8Domi bɛɛn tundo wi, ù n nɛɛ, sabe ni nu bau bakasu mɔ niya nu ko n sãa nɛginu, ni kpurowa nu ra bau si ko. Ù n maa nɛɛ, ni nu bau piiminu mɔ, ni kpurowa nu ra ko mɛ. 9Nge mɛya Gusunɔ u ka bɛɛn tundon yãa gɔ̃ɔ wɔra u man wɛ̃. 10Saa ye sabe ni, nu yɔɔnamɔ na dosa. Dosu ge sɔɔ, na nɔni seeya wɔllɔ na wa nin dwanu kpuro bausu mɔwa. 11Ma Yinni Gusunɔn gɔrado u man soka u nɛɛ, Yakɔbu! Yera na wura na nɛɛ, nɛ wee. 12- 13Ma u nɛɛ, wiya Gusunɔ, wi, wi u man kure Betɛliɔ mi na kperu gira na gum wisi ta n ka sãa yĩreru. Miya na maa nùn nɔɔ mwɛɛru kua. Tɛ̃, n nɔni seeyo kpa n wa ma sabe nin dwanu kpuro bausu mɔwa. Domi u wa ye Labani u man kua. Kpa n se tem minin di n wura tem mi ba man mara. 14Rasɛli ka Lea ba nùn wisa ba nɛɛ, sa ǹ maa bɔnu gaa mɔ bɛsɛn tundon mi. 15U sun mɛɛra nge sɔbu domi u sun dɔra u bɛsɛn gobi di. 16Arumani ye Gusunɔ u nùn wɔrari ya maa kua bɛsɛ ka bɛsɛn bibugia. Ǹ n mɛn na, a koowo ye Gusunɔ u nun sɔ̃ɔwa. 17Yen biru Yakɔbu u seewa u win kurɔbu ka win bibu yooyoosu sɔndi. 18Ma u win dukia kpuro sua ka win sabe ni u wa Padan Aramuɔ. U swaa wɔri u dɔɔ win tundo Isakin mi, Kananin temɔ. 19Ye ba doonɔ, yera Rasɛli u da u win tundo Labanin bũu wi ba mɔ̀ Terafimu gbɛna. N deema saa ye sɔɔ, Labani u win yãanun sansu bɔɔrimɔ. 20Nge mɛya Yakɔbu u ka Labani nɔni wɔ̃kua u doona, u ǹ maa nùn gãanu sɔ̃ɔwa. 21U win ye u mɔ kpuro gura. Ma u da u daa te ba mɔ̀ Efarati tɔbura u doona Galadin guunu gia. 22Ye Yakɔbu u doona, yen sɔ̃ɔ itasera ba na ba Labani sɔ̃ɔwa ma Yakɔbu u duka sua. 23Ma Labani u win tɔmbu sua ba Yakɔbu naa gira. Sɔ̃ɔ nɔɔba yiruwa ba kua swaa sɔɔ ba sere nùn naamwɛ Galadin guunɔ. 24N deema Gusunɔ u Labani sɔ̃ɔwa dosu sɔɔ wɔ̃kuru u nɛɛ, a tii laakari ko, a ku ra Yakɔbu gãanu ganu sɔ̃. 25Ye u Yakɔbu naamwɛ mɛ, u deema wee, u win kuu bekuruginu gire Galadin guu nin mi. Yera ba maa beginu gira mi, wi ka win tɔmbu. 26Yen biruwa u Yakɔbu bikia u nɛɛ, mban sɔ̃na a man kua mɛ. A man kam mɛɛra a ka nɛn bibu doonama nge yoo be a mwɛɛrima tabu gberun di. 27Mban sɔ̃na a duka sua asiri sɔɔ, a ǹ man nɔɔ kanɛ. À n daa man sɔ̃ɔwa, kon de a doona ka nuku dobu ba n womusu mɔ̀, kpa ba n mɔrɔkunu ka gãasu soomɔ. 28Wee, a yina n nɛn bibu ka nɛn debuminu nɔɔ kana n bu bɔkasi a sere doona. Anna a ka gari bakaru kua mɛ! 29Na yiiko mɔ n ka nun kɔ̃sa kua, adama Gusunɔ, wunɛn baaban Yinni, u man sɔ̃ɔwa gĩa u nɛɛ, n laakari ko n ku ra nun gãanu ganu sɔ̃. 30Wee a doonɔ wunɛn baaban yɛnuɔ gèn bɛkɛ a ra n mɔ̀, a ǹ maa wee mini. Adama mban sɔ̃na a nɛn bũu kpɛɛru gbɛna. 31Ma Yakɔbu u Labani wisa u nɛɛ, na ǹ yɛ̃ à n kaa ra man wunɛn bibu wɔrari. Yen sɔ̃na na kua mɛ. 32Adama a bũurio bɛsɛn sɔmunu sɔɔ tɔn beni kpuron wuswaaɔ. À n wunɛn gãanu wa mi, kpa a sua. Wìn mi a wunɛn bũu kpɛɛru wa, kpa bu yɛ̃ro go. N deema Yakɔbu kun yɛ̃ ma win kurɔ Rasɛliwa u bũu kpɛɛ te gbɛna u nɛni. 33Ma Labani u dua Yakɔbun kuu bekurugirɔ ka Bilihagirɔ ka Silipagirɔ ka sere maa Leagirɔ, adama u ǹ gãanu wa. Ye u yara Lean kurun di, ma u dua Rasɛligirɔ. 34Ma u kuu te bũura u ǹ gãanu wa. N deema Rasɛli u bũu kpɛɛ te sua u doke win yooyoon gaarin kɔkɔrɔ u sinari. 35Yera u win tundo sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a ku ka man mɔru ko, na ǹ kpɛ̃ n se domi na nɔma nɛni. Labani u win bũu kpɛɛ te kasu kuu te sɔɔ kpuro u ǹ wa. 36Saa yera Yakɔbu u mɔru bɛsira ma u ka Labani sannɔ wɔri u nɛɛ, toraru mba na nun torari mɛ, ǹ kun mɛ kɔ̃sa yerà na nun kua mɛ, a ka man naa gire ka dam. 37Sanam mɛ a bɛsɛn yãnu bũura mba a wa mi, ye ya sãa wunɛn yɛnun gãanu. A man ye sɔ̃ɔsio nɛn tɔmbu ka wunɛgibun wuswaaɔ, kpa ba n sãa bɛsɛn seeda. 38Wee wɔ̃ɔ yɛnda na kua wunɛn mi. Wunɛn yãanu ǹ kun mɛ wunɛn bonu yen gaa kun nukuru yarire nɛn nɔma sɔɔ. Mɛya na ǹ maa wunɛn yãa gɔ̃ɔn di yãa kinɛru garu suare n tem. 39Gbeeku yaa yà n wunɛn saberu garu go, na ku ra ka nun tu naawɛ. Nɛna na ra ten kɔsire wɛ̃. Ten te ba maa gbɛna wɔ̃kuru ǹ kun mɛ sɔ̃ɔ sɔɔ, a ra man ten kɔsire bikiewa. 40Mɛya na ra n sɔ̃ɔ soore kpara gberɔ, kpa wɔ̃kuru na n wooru nɔrure, na ǹ dweeyamɔ. 41Nge mɛya na kua sere wɔ̃ɔ yɛndu, na nun sɔmburu kuawa wɔ̃ɔ wɔkura nnɛ wunɛn bii tɔn kurɔbun sɔ̃, ma na maa kua wɔ̃ɔ nɔɔba tia yãa ni ka boo nin sɔ̃. Ka mɛ, a nɛn kɔsiarun gari gɔsiawa sere nɔn wɔkuru. 42Gusunɔ, wi, wi Aburahamu ka nɛn baaba Isaki ba nasie ù kun daa ka man wãa, kaa man deriwa nɔm dira. Wee, u nɛn wɔnwɔndu wa ka nɛn wahala ye na kua. Yen sɔ̃na u man siria gĩa. 43Yera Labani u nùn wisa u nɛɛ, wunɛn kurɔ be, ba sãawa nɛn bibu. Bii beni ba maa sãawa nɛn debuminu. Yãa gɔ̃ɔ sini, su maa sãawa nɛgisu. Ye a gesi wa mini kpuro nɛgia. Adama na ǹ kpɛ̃ n nɛn bibu ka nɛn debumii ni nɛnɛ. 44Yen sɔ̃ tɛ̃, a de nɛ ka wunɛ su arukawani bɔke kpa su yĩreru doke ta n sãa yen seeda. 45Ma Yakɔbu u kperu sua u gira yam mi, ta n ka sãa yĩreru. 46Ma u win tɔmbu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i kpenu gurama. Ma ba nu gurama ba suba. Yen biru ba sina ba di nin bɔkuɔ. 47- 48Labani u nɛɛ, kpee sube teni, ta sãawa bɛsɛn seeda nɛ ka wunɛ. Yen sɔ̃na ben baawure u yam mi yĩsiru kã ka win barum, Seeda yeru. 49Ba maa yam mi soka Misipa domi Labani u Yakɔbu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Gusunɔ u bɛsɛn baawure gbara su ku ka wɔrina sà n yarina minin di. 50À n nɛn bibu nɔni sɔ̃ɔmɔ, ǹ kun mɛ à n kurɔ kpao sua, n ǹ tɔnu koo sun siria, Gusunɔwa koo sun siria nɛ ka wunɛ. Yen sɔ̃, a laakari ko. 51- 52Kpee sube teni ka kpee te a gira mi, nu kua seeda nɛ ka wunɛn baa sɔɔ. Mɛya na ǹ kpee ni saramɔ n nun wɔri. A ku ra maa nu sara a man wɔrima. 53Sà n kua mɛ, Gusunɔ, Aburahamu ka Nakorin Yinni, u koo sun siria. Ma Yakɔbu u maa bɔ̃rua ka Yinni Gusunɔn yĩsiru, wi, wi win tundo Isaki u nasie. 54Saa yera u yãkuru kua guuru wɔllu mi, ma u win tɔmbu mɛnna ba di sannu. Yen biru ba kpuna mi wɔ̃ku te.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\