Torubu 32

1Ye n kua buru buru yellu, Labani u seewa u win bibu ka win debuminu nɔɔ kana u bu bɔkasi, ma u ben baawure domaru kua. Yen biru u gɔsira u wura win yɛnuɔ. 2Yakɔbu u swaa mɔ̀ u doonɔ, yera Gusunɔn gɔradoba ba ka nùn yinna. 3Ye Yakɔbu u gɔrado be wa, yera u nɛɛ, Gusunɔn tabu kowoba beni. Ma u yam mi yĩsiru kã Mahanaimu. Yĩsi ten tubusiana, sansani yiru. 4Yera u sɔmɔbu gɔra win mɔɔ Esaun mi, Edɔmun temɔ mɛ ba maa mɔ̀ Seiri. 5U bu wooda wɛ̃ u nɛɛ, amɛniwa i ko nɛn tɔnwero Esau sɔ̃ i nɛɛ, nɛ Yakɔbu win bɔ̃ɔ, na da na sina Labanin mi sere n ka kua gisɔ. 6Na nɛɛ mɔ ka kɛtɛkunu ka yãanu ka yoo tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu. Yera na nùn nɔɔsiamɔ u ka man nɔnu geu mɛɛri, wi, wi u sãa nɛn tɔnwero. 7Sɔmɔ be, ba da ba wurama Yakɔbun mi, ba nɛɛ, sa tura wunɛn mɔɔ Esaun mi, u maa sun sennɔ sisi ka tabu kowobu tɔmbu nɛɛru (400). 8Yera bɛrum Yakɔbu mwa u nanda gem gem. Ma u tɔn be ba wãa ka wi bɔnu kua wuunu yiru ka win yãanu ka kɛtɛba ka yooyoosu. 9Ma u nɛɛ, baa Esau ù n na u sube teeru wɔri u tu kamia, te ta tie ta koo yari baani. 10Ma u kanaru kua u nɛɛ, Yinni Gusunɔ, nɛn baaba Aburahamu ka nɛn tundo Isakin Yinni, a man sɔ̃ɔwa n wuro nɛn temɔ mi ba man mara. Gea tɔnawa kaa man kua. 11Na ǹ tura n ka wunɛn durom bakam ka wunɛn bɔrɔkiniru kpuro wa te a man sɔ̃ɔsi, nɛ wi na sãa wunɛn bɔ̃ɔ. Domi na Yuudɛni yeni tɔburawa ka nɛn dɛka tɔna. Adama tɛ̃ nɛn tɔmbu ka nɛn sabenu kua wuunu yiru. 12Na nun kanamɔ a man wɔro saa nɛn mɔɔ Esaun nɔmun di. Domi na bɛrum mɔ̀ u ku raa sun wɔrima u go ka nɛn kurɔbu ka bibu sannu. 13Wuna a maa gerua kaa man durom kua kpa a nɛn bibun bweseru dabiasia nge nim wɔ̃kun yanim mɛ goo kun kpɛ̃ u gari. 14Yam miya Yakɔbu u sɔbia u kpuna. Ma u win yaa sabenun sukum sua u ka win mɔɔ Esau kɛ̃. 15Sabe niya boo ninu goobu (200) ka boo kinɛnu yɛndu ka yãa ninu goobu ka yãa kinɛnu yɛndu 16ka naa mɛrobu weeru ka naa kinɛnu wɔkuru ka kɛtɛku mɛrobu yɛndu ka kɛtɛku dwanu wɔkuru, ka mam yooyoo mɛrobu tɛna ka sin bii ni nu bom nɔrumɔ. 17U ye kpuro sua u win yobu nɔmu bɛria gɔ̃ɔ ka gɔ̃ɔ nɛnnɛnka. Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i n gbia nɛn wuswaaɔ kpa i de gɔ̃ɔ si, su n swĩinɛ dandankuru. 18Ma u gbiikoo sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Esau nɛn mɔɔ ù n ka nun yinna, ù n nun bikia weren min diya a wee, mana a dɔɔ, weren sabena a gbiisie, 19a nùn wisio a nɛɛ, win bɔ̃ɔ Yakɔbugina. Nu sãawa kɛ̃ɛ te na wi, nɛn tɔnwero mɔrisiama. Nɛn tii na wee biruɔ. 20Gari teeya u yiruse sɔ̃ɔwa ka itase. Mɛya u be kpuro sɔ̃ɔwa be ba sabe ni kpare gesi. 21Ma Yakɔbu u maa nɛɛ, i geruo i nɛɛ, wee, nɛ win bɔ̃ɔ na wee bɛɛn biruɔ. Domi u bwisika win tii sɔɔ u nɛɛ, Esau ù n kɛ̃ɛ te na gbiisie wa, win mɔru koo sure. Yen biru nɛ ka wi sa ko waana nɔni ka nɔni. Sɔrɔkudo u koo man dam koosia ka nuku dobu. 22Kɛ̃ɛ te, ta gbia ma u yɔ̃ra u kpuna mi, wɔ̃ku te. 23Yakɔbu u seewa wɔ̃ku te, u win kurɔbu yiru ka win yoo tɔn kurɔbu yiru ka win bibu wɔkura tia sua u da u ka bu Yabɔkun daaru tɔbura. 24Ye u bu tɔburasia u kpa, ma u wura u maa ye u mɔ kpuro tɔburasia. 25Yakɔbu u tia wi turo. Yera durɔ goo u na u ka nùn gabirina sere yam ka sãra. 26Ye durɔ wi, u wa ma u ǹ kpɛ̃ u Yakɔbu sura, ma u win gãa kpɔɔ so, ga sɔsiara ye ba wɔri mɔ̀. 27Yen biru durɔ wi, u nɛɛ, a de n doona, domi yam sãrera wee. Yakɔbu u nùn wisa u nɛɛ, na ǹ nun derimɔ a doona ma n kun mɔ a man domaru kua. 28Yera durɔ wi, u bikia u nɛɛ, amɔna wunɛn yĩsiru. U wisa u nɛɛ, Yakɔbu. 29Durɔ wi, u maa nɛɛ, ba ǹ maa nun sokumɔ Yakɔbu. Isireliwa ba koo nun soku yèn sɔ̃ a ka Gusunɔ gabirina ka maa tɔnu, ma a kamia. 30Yera Yakɔbu u nɛɛ, a gem mɔ, a man wunɛn yĩsiru sɔ̃ɔwɔ. U nùn wisa u nɛɛ, mban sɔ̃na a nɛn yĩsiru bikiamɔ. Ma u nùn domaru kua. 31Yakɔbu u yam mi yĩsiru kã Peniɛli. Yĩsi ten tubusiana, Gusunɔn wuswaa. U nɛɛ, na Gusunɔ wa nɔni ka nɔni, nɛn hunde maa faaba waara. 32Ye u Peniɛli tɔbura, ma sɔ̃ɔ u n yarimɔ. Saa dɔma ten diya u killimɔ ka gãa te. 33Yen sɔ̃na sere ka gisɔ Isireliba ba ku ra yaan sĩiru tem te ta ka gãaru sɔrinɛ, yèn sɔ̃ sĩiru miya Gusunɔ u Yakɔbu so u ka kua gãarugii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\